Välkommen till

SD Kalmar

Det här vill vi

Sverigedemokraterna är ett parti för alla som gillar Kalmar. Vi har olika bakgrund men förenas av att vi vill det som är bäst för vår kommun. Vi är inga elitister som ser ner på vad folket tycker och vi ägnar oss inte åt konstiga uppgörelser eller gömmer oss för medborgarna.

Vi lyssnar på alla som vill Kalmar väl och vi är alltid beredda att ta ansvar.

Våra företrädare är inte aktiva för egen vinning eller prestige. Vi håller på med detta för att vi brinner för vår Kalmar, men vi brinner inte för dem som sätter Kalmar i brand. De frågor vi lyfter är saker vi faktiskt tycker och de kommer från ett engagemang som är på riktigt. Vi vill rädda Kalmar.

Sveriges bästa äldreomsorg

Att bli gammal och gå i pension ska i Kalmar inte ses som ett slut, istället ska det bli en ny början. I vår kommun ska äldre garanteras husdjur och utevistelse, de som skapat ett liv tillsammans ska aldrig separeras utan istället ges alla möjligheter att fortsätta sin kärlek. Alla äldre ska i Kalmar erbjudas daglig verksamhet och vackra utemiljöer. Vi vill satsa på närhet och småskalighet, i vår kommun ska ingen tvingas vara ensam och inte heller ska våra äldre tvingas in på storskaliga äldreboenden.

En vacker kommun

Kalmar har ett unikt kulturarv och vacker en miljö, detta ska utvecklas. Vi vill stoppa förfulningen av vår kommun och istället introducera krav på harmoniserad bebyggelse i alla delar av vår kommun. Traditionell och vacker bebyggelse ska byta ut stållådor och gråa väggar. Vertikala trädgårdar och odlingslotter ska göras mer lättåtkomlig i Kalmars alla hörn och inga gråa eller trista zoner ska existera. Kalmar ska bli Sveriges vackraste kommun.

Ett jämställt Kalmar

Oavsett kön, sexualitet eller härkomst ska alla människor vara trygga i Kalmar. Kvinnojouren ska ges mer resurser för att utveckla sin verksamhet och en mansjour ska etableras för att garantera män samma rättigheter. Kvinnor som idag befinner sig i en destruktiv relation ska ges tillgång till en krislinje som är bemannad varje tid på dygnet, utöver detta ska mer resurser läggas på att säkerställa att ingen kvinna blir sexuellt trakasserad. I Kalmar ska alla känna sig trygga och de som känner sig hotade eller sårbara ska ges samhällets fulla stöd.

En trygg kommun

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att ingen ska kunna bli gängmedlem i vår kommun. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Kalmar sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar utöver detta vill vi även satsa för att fler kommunal trygghetsvärd ska synas på våra gator.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kalmar län