Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Thoralf

Thoralf Alfsson

Ledamot Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Skicka e-post till oss
Tel: 072-5179099

 • Kalmar kommun ska inte stödja tiggare

  Av thoralf.alfsson den 17 februari, 2017
  0

  Vår debattartikel angående att Kalmar kommun inte skall stödja de romska tiggarna har publicerats av Barometern. Läs den här eller på nedanstående länk.

  http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kommun-ska-inte-stodja-tiggare/

  Det är hög tid att Kalmar kommun slutar att vara både blåögda och naiva när det gäller de tiggande romerna. Enligt uppgifter i media så skall nu Socialförvaltningen inleda ett samarbete med Stadsmissionen och andra aktörer när det gäller tiggarna i Kalmar. Målet är uppenbarligen att starta ett härbärge. Detta trots att majoriteten under hösten tog ett beslut om stängning av det som kallats Salvelägret, där Kalmar kommun upplåtit mark för uppställning av husvagnar och tillhandahållit sanitära funktioner och el utan kostnad.

  Under hösten har det visat sig att flera av de boende vid Salvelägret gjort sig skyldiga till stölder och inbrott. I två domar under hösten har ett flertal personer med koppling till Salvelägret dömts för stölder och häleri. I samband med stängningen av Salvelägret kontrollerades två skåpbilar vid färjelägret i Trelleborg. Skåpbilarna visade sig innehålla stora mängder stöldgods som enligt åklagaren kommer från ett 10-tal inbrott i Kalmar med omnejd. Bland annat har kommunens eget bolag Kalmar Vatten AB utsatts för ett inbrott av stöldligan där åklagaren beräknar värdet till minst 170 000 kronor. Andra företag är Gila Control System i Rockneby, Hansa Bygg i Kalmar, MultiBygg Sydost, Roger Johanssons Bil i Färjestaden, Scanfast i Fårbo. Utredningen har också visat att de sex häktade rumänska medborgarna har haft sin bas i Salvelägret.

  Kalmar kommun och Stadsmissionen har genom sitt stöd till Salvelägret därmed gett dessa romer goda förutsättningar att bedriva kriminell verksamhet under sin vistelse i Kalmar.

  Åklagaren säger också till media att dessa män rest ett flertal gånger mellan Kalmar och Rumänien och misstänker att det fraktats stöldgods även vid dessa resor. De sex männen är även dömda för liknande brott i Norge, Danmark, Tyskland och Rumänien.

  Jag förväntar mig att Kalmar kommun och socialförvaltningen slutar att använda mer av kommunmedborgarnas skattemedel till att ”stödja” kriminell verksamhet. Våra skattemedel skall användas till välfärden för kommunens invånare och skattebetalare, inte för rumänska medborgare.

  Om dessutom kommunens medborgare slutar med att lägga pengar i tiggarnas muggar kommer sannolikt kriminell verksamhet kopplat till den romska gruppen också upphöra, vilket säkerligen skulle uppskattas av många utsatta företagare och privatpersoner.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

 • Årsmöte 12 februari

  Av thoralf.alfsson den 13 februari, 2017
  0

  Ordförande Thoralf Alfsson föredrar verksamhetsberättelsen. Vid bordet mötesordförande Micael Foghagen och mötessekreterare Carina Falkestad.

   

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 12 februari sitt årsmöte. Mötet avlöpte lugnt och samtliga förslag från valberedningen bifölls enhälligt av årsmötesdeltagarna. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Linda Kotanen

  Micael Foghagen

  Ersättare

  Mika Kotanen

  Leif Holmberg

  Lillemor Marcus Jonsson

  Kent Petersson

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av thoralf.alfsson den 27 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Vem bygger vi för?

  Av thoralf.alfsson den 17 januari, 2017
  0

  Debattartikeln publicerades i Barometern den 7 november.

  Aldrig någonsin har antalet detaljplaner och planerade bostäder varit så högt i Kalmar. Just nu är ca 800 bostäder under produktion och fram till 2019 detaljplaneras för ytterligare 3 600 bostäder i Kalmar. Givetvis är det positivt att det byggs bostäder men rusar inte kommunen iväg lite för fort? Från att ha färdigställt ca 100 – 200 bostäder per år skall nu ca 1 000 bostäder färdigställas varje år. Vem skall flytta in i alla dessa bostäder?

  Enligt kommunens hemsida beräknar man att ca 2 000 personer från andra kommuner inom länet kommer flytta till Kalmar och att ca 1000 personer kommer flytta in från andra län fram till 2019. Men det blir endast drygt 3 000 personer! Eftersom vi i Kalmar kommun idag bor ca 2,11 personer per bostad innebär den planerade ökningen av bostäder att närmare 10 000 personer måste flytta in i dessa bostäder. Det fattas med andra ord minst 6 000 personer i kommunens ekvation. Är vi så trångbodda i Kalmar? Är det flera tusen människor som idag tvingas dela bostad men som i själva verket vill ha en egen bostad? Har dessa råd att bosätta sig i en nyproducerad bostad? Eller är det en stor inflyttning från utlandet som den rödgröna majoriteten planerar för. Pressar Migrationsverket och regeringen på om fler bostäder? Vem bygger vi för?

  Enligt Kalmarhems VD Britt Johansson är efterfrågan idag stor på billiga bostäder men betydligt mer begränsad när det gäller dyrare nyproducerade lägenheter. Problemet är ju att nyproducerade bostäder i dagens överhettade bostadsmarknad också blir dyra lägenheter.

  Många experter anser att vi har en bostadsbubbla som riskerar att spricka inom en nära framtid. Om den spricker kommer många i Kalmar dras med i det fallet.

  Sverigedemokraterna anser att majoriteten eller hela 7-klövern driver på en överhettning på bostadsmarknaden som driver upp kostnaderna för nya bostäder. Något som inte gynnar de som förväntas hyra eller köpa dessa bostäder. Vi anser också att det enormt stora antalet bostäder med många olika alternativa etableringar både centrala och vid Snurrom, Rifa-tomten, Karlssons äng och södra staden vid Rinkabyholm, borde innebära att centrala grönområden kan sparas. Att i den här situationen ta beslut om att bygga bostäder vid Fredriksskans är minst sagt vansinnigt! Ett idrottsområde som behövs så väl för alla gymnasieskolor och nya Linnéuniversitetet som också för de idrottsföreningar som har sin verksamhet vid Fredriksskans. Vill vi inte ha mångfald i staden?

  Att kostnaderna för att exploatera området vida överstiger de intäkter som kommunen beräknas få vid försäljningen av marken, trots rekordpris, är ytterligare ett argument för att behålla området intakt med sin snart 100-åriga historia. Dessutom tillkommer en rad projekt för att skapa nya planer och andra ytor som ersättning för Fredriksskans. Dessa kostnader är inte inräknade och mörkas av majoriteten. Majoriteten lovade dessutom bort 29 miljoner kronor av intäkterna vid markförsäljningen när kommunen förskottsutbetalade dessa till Kalmar FF i samband med den nya arenan. Men det har man ”glömt” idag!

  Nu exploateras istället Lindö för att skapa planer. Snart kommer säkert också krav på omklädningsrum, toaletter och materialförråd på natursköna Lindö från skolorna.

  Det är minst sagt förvånande att Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig värna de gröna värdena, ändå ställer sig bakom detaljplanen för Fredriksskansområdet med tanke på dess konsekvenser för alla elever och studenter i centrala Kalmar och idrottsföreningar.

  De enda som kommer göra stora vinster på denna detaljplan är privata byggföretag och privata fastighetsbolag, inte Kalmar kommun. Kalmar kommun gör istället en stor ekonomisk förlust, vilket skattebetalarna får stå för!

   

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

   

   

 • Tallhagen bästa platsen för ny simhall!

  Av thoralf.alfsson den 17 januari, 2017
  0

  Debattartikel publicerad i Barometern 20 september

   

  Att placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är ett lika stort misstag som det var att flytta Salvestaden från slottet till Dämmet.

  Placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning måste i första hand styras av målet att uppnå så stor tillgänglighet för kommunens medborgare som möjligt. Ett stort besöksantal är av allra högsta vikt för att generera så stora intäkter som möjligt och därmed minimera att driftkostnader måste täckas med skattemedel.

  De viktigaste faktorerna är då befolkningstäthet och restid. Idag bor det ca 20 000 människor inom 2 km radie från Tallhagen medan endast ca 5 000 människor bor inom en radie av 2 km från Snurrom. Ett förhållande som sannolikt kommer bestå eller förstärkas i framtiden då en kraftig förtätning av bostäder och verksamheter pågår i centrala Kalmar. Med andra ord är Tallhagen det självklara valet!

  Men även när det gäller kommunikationer är Tallhagen överlägset Snurrom. De ca 20 000 personer som bor inom 2 km från Tallhagen kan med lätthet ta sig till området till fots eller med cykel om de inte vill utnyttja stadsbussarna eller köra bil. Dessutom kan de många tusen personer som antingen studerar i centrala Kalmar eller arbetar där med lätthet ta sig till Tallhagen. Att däremot ta sig till Snurrom som ligger 6 km från centrum kräver en helt annan planering för studerande och de som arbetar i centrum om man vill besöka anläggningen i samband med sitt jobb eller skolan. För flertalet bilburna besökare innebär Snurrom en extra körsträcka eller omväg.

   

  Att majoriteten inte tar någon som helst hänsyn till det stora antalet människor som studerar vid grundskolor, gymnasier och Linneuniversitetet eller arbetar i de centrala delarna av Kalmar och som skulle få en simhall i Tallhagen inom ett bekvämt avstånd är mycket anmärkningsvärt och i våra ögon ett stort misstag som inte kan rättas till på minst 40-50 år.

  Ett av kriterierna för utredningen var även kustnära och rekreationsnära område. Även här är Tallhagen helt överlägsen en placering vid Snurrom. Tallhagen är kustnära, vilket Snurrom inte är. Vid Tallhagen finns idag redan fotbollsplaner och tennishall/tennisbanor men även en rackethall och en ny idrottshall planeras vid Tallhagen. Dessutom finns en ridanläggning och fina joggingrundor ut mot Svinö, vilket redan idag utnyttjas av väldigt många. Idag finns redan ett havsbad vid platsen som i framtiden skulle kunna utvecklas och integreras med en ny simhall i Tallhagen. Vid Snurrom saknas idag alla dessa synergieffekter.

  Tallhagsskogen utgörs av ett markområde på ca 250 000- 300 000 m2, där mindre än 10 procent skulle upptas av en ny simhall, vilken beräknas uppta ca 20 000 m2, inklusive parkeringar.

  Majoriteten tar heller ingen som helst hänsyn till att Kalmar simsällskap förordar Tallhagen då många av deras medlemmar är skolungdomar som får problem med sina resor om anläggningen placeras vid Snurrom.

  Ännu mer anmärkningsvärt är att Actic gym som enligt utredningen har 42 procent av besökarna medan simhallen har 36 procent av besökarna inte getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en ny placering av simhall och friskvårdsanläggning. Vill majoriteten sparka ut Actic gym från en framtida friskvårdsanläggning?

  Den medborgardialog som genomförts gav i stort sett ett fifty-fifty resultat men det skall också beaktas att endast ca 3 procent av Kalmars befolkning deltagit i medborgardialogen.

  Att åsidosätta alla ovanstående argument för att istället placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom och använda den som en bricka i stadsutvecklingen med snabba och billiga bostäder vid Snurrom och av en problematisk stadsdel i norra Kalmar med segregationsproblem är väldigt olyckligt. Något som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom.

  Sverigedemokraterna anser att Tallhagen är den absolut bästa placeringen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

  I kommunstyrelsen den 6 september var Sverigedemokraterna det enda partiet som röstade för Tallhagen.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige