Årsmöte 12 februari | Sverigedemokraterna Kalmar

Årsmöte 12 februari

Ordförande Thoralf Alfsson föredrar verksamhetsberättelsen. Vid bordet mötesordförande Micael Foghagen och mötessekreterare Carina Falkestad.

 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna Calmar höll den 12 februari sitt årsmöte. Mötet avlöpte lugnt och samtliga förslag från valberedningen bifölls enhälligt av årsmötesdeltagarna. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

Ordförande 

Thoralf Alfsson

Vice ordförande

Krister Thornberg

Ledamöter

Carina Falkestad, sekreterare

Petra Gustavsson, kassör

Tomas Trossing

Linda Kotanen

Micael Foghagen

Ersättare

Mika Kotanen

Leif Holmberg

Lillemor Marcus Jonsson

Kent Petersson