ÅRSMÖTE 2016 | Sverigedemokraterna Kalmar

ÅRSMÖTE 2016

Sverigedemokraterna Calmar har haft sitt årsmöte den 21 februari. Som mötesordförande var Martin Kirchberg från Torsås inbjuden. Årets årsmöte hölls även i år på Rasta i Kalmar. Nu börjar dock möteslokalen att bli trång så till nästa år måste vi sannolikt hitta en betydligt större möteslokal.

Medlemsutvecklingen har varit mycket positiv under 2015 och antalet medlemmar har ökat md drygt 47 procent. Siktet är nu inställt på att medlemsutvecklingen skall fortsätta på samma sätt under 2016. I och med den nya partilokalen och att vi har Öppet hus varje måndag i partilokalen så hoppas vi att det också skall bidra till en fortsatt positiv medlemsutveckling.

 

Vid årsmötet valdes följande styrelse för Sverigedemokraterna Calmar

Thoralf Alfsson, ordförande

Krister Tornberg, vice ordförande

Carina Falkestad, ledamot och sekreterare

Petra Gustavsson, ledamot och kassör

Lars Petersson, ledamot

Mikael Foghagen, suppleant

Tomas Trossing, suppleant

Kalle Winner, suppleant

 

Som revisorer valdes

Mattias B Johansson, Oskarshamn

Bo Karlsson, Västervik

 

Som valberedning valdes

Sune Olsson, Ruda

Lars Rosén, Kalmar

Tomas Andersson, Kalmar