Årsmöte den 18 februari | Sverigedemokraterna Kalmar

Årsmöte den 18 februari

Sverigedemokraterna Calmar höll den 18 februari sitt årsmöte. Eftersom det är valår så beslutades det inte bara om de sedvanliga valen som styrelse för 2018, utan även partiets kommunvalsedel för valet den 9:e september 2018. Det krävdes flera voteringar innan den slutgiltiga valsedeln kunde fastställas. Det valdes också ombud till distriktets årsmöte i Västervik den 25 mars. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

Ordförande 

Thoralf Alfsson

Vice ordförande

Krister Thornberg

2:e vice ordförande

Linda Emma Kotanen

Ledamöter

Carina Falkestad, sekreterare

Petra Gustavsson, kassör

Tomas Trossing

Mika Kotanen

Micael Foghagen

Lillemor Marcus Jonsson

Ersättare

Curt Gustavsson

Lilith Lindgren

Leif Holmberg

Ellen Andersson

 

Kommunvalsedel vid valet 9:e september 2018.

 

1  Thoralf Alfsson

2  Linda Emma Kotanen

3  Carina Falkestad

4  Mika Kotanen

5  Petra Gustavsson

6  Curt Gustavsson

7  Micael Foghagen

8  Krister Thornberg

9  Lillemor Marcus Jonsson

10 Leif Holmberg

11 Lilith Lindgren

12 Tomas Trossing

13 Kalle Lundström

14 Monika Fältsjö

15 Tomas Salonen

16 Tommy Askerberg

17 Kalle Winner

18 Erik Van Dijk

19 Kent Petersson

20 Ellen Andersson

21 Johan Ragnarsson

22 Christian Kemna

23 Jan Bäckström

24 Björn Lindell

25 Curt Ljungholm

26 Tom Andersson

27 Irene Wertwein

28 Micael Lindholm

29 Joakim Spjut

30 Inger Eriksson

31 Olof Johansson

32 Hans Eriksson