Årsmöte genomfört för SD Kalmar | Sverigedemokraterna Kalmar

Årsmöte genomfört för SD Kalmar

Under söndagen samlades drygt 50 medlemmar för sedvanliga årsmötesförhandlingar då Sverigedemokraterna i Kalmar hade sitt årsmöte. Ett intensivt verksamhetsår kunde läggas till handlingarna där en stor del av arbetet varit fokuserat på valet. Glädjande nog kunde det konstateras att vi återigen kunnat gå framåt och ökat från sex till åtta mandat, jämte att vårt medlemsantal ökat till 260 vid slutet av året. Något som är en ökning med över 37%.

Som ordförande för föreningen valdes Petra Gustafsson, tillsammans med Tomas Trossing som vice ordförande och Kalle Lundqvist som andre vice ordförande. Under årsmötet beslutades även om att byta namn på kommunföreningen till SD Kalmar.

– Det är glädjande att se hur mycket vi växt under det senaste året och vi kommer nu sjösätta flera arbetsgrupper som ska syfta till att engagera betydligt fler medlemmar än tidigare för att växla upp arbetet ytterligare inför valet 2022, säger Tomas Trossing  vice ordförande för SD Kalmar.

– Det viktiga är nu att vi får till den nystart som behövs och där vi går framåt tillsammans för att jobba med de bitarna som har fungerat sämre tidigare, säger Tomas Trossing  vice ordförande för SD Kalmar.

På bilden syns delar av styrelsen som valdes vid årsmötet.