Årsmöte | Sverigedemokraterna Kalmar

Årsmöte

Under söndagen genomförde SD Kalmar sitt årsmöte där styrelsen presenterade verksamhets- och ekonomisk berättelse samt motsvarande från fullmäktigegruppen. Ett händelserikt år som präglats av fler aktiviteter och mer verksamhet än tidigare. Efter avslutat bjöds medlemmarna på planka innan det var dags att runda av kvällen.
 
Den nyvalda styrelsen ser ut enligt nedan och där du inom kort kommer få inbjudan till kommande medlemsaktiviteter där vi fortsätter öka tempot inför valet 2022!
 
Ordförande – Lillemor Marcus Jonsson (nyval, tidigare ledamot)
Vice ordförande – Kalle Lundström (nyval, tidigare andre vice ordförande)
Andre vice ordförande – Tomas Trossing (nyval, tidigare vice ordförande)
Ledamot – Carina Falkestad (omval)
Ledamot – Ellen Andersson (nyval, tidigare suppleant)
Ledamot – Thomas Salonen (nyval)
Ledamot – Tommy Askerberg (nyval)
Ledamot – Lars Persson (nyval, tidigare suppleant)
Ledamot – Gösta Bergdahl (nyval)
Suppleant – Curt Ljungholm (omval)
Suppleant – Gina Adeen (nyval)
Suppleant – Anette Olofsson (nyval)