En kort resumé från den parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna Kalmar

En kort resumé från den parlamentariska gruppen

Bästa medlemmar och sympatisörer!

– här följer en kort resumé från den parlamentariska gruppen över dagens händelser i fullmäktige

 

På bilden, den decimerade KF gruppen. Fr v. Petra Gustafsson, Micael Foghagen och Linda Emma Kotanen Hallbäck. SD:s repsentanter i KF 27 April 2020.

 

Covid-19 gör sig fortfarande påmind. Antalet tjänstgörande ledamöter är halverat och vi sitter med fråndragna bänkar som om det vore högskoleprov. Borgfred råder. Men viktiga formella beslut måste likväl klubbas för att hålla kommunen igång. Idag låg mycket fokus på årsredovisningen 2019. Även Friluftsprogrammet (mycket bra) som efter flera års arbete nu äntligen är framtaget skulle antas. På denna punkt gick vi fram i talarstolen och yrkade på ett starkt bifall och gav beröm för det arbete som har gjorts. Vi har bidragit och följt hela resan genom att sitta i kultur- och fritidsnämnden sedan 2014.

Från talarstolen gav vi även stöd till Kajsa Hedins (M) angelägna motion om skola med teckenspråkig profil för förskola- och grundskola. MP och KD likaså. Men majoriteten ändrade sig inte så motionen föll. Men, och det är ett stalltips, denna fråga kommer inte dö, den kommer tillbaka!

 

Till dagens möte var det åter tillåtet att sända in interpellationer och frågor. Tonläget var artigt, borgfreden råder…

Avslutningsvis kommer här en länk till dagens agenda:

https://kalmar.se/download/18.178eea41719b2591592ac/1587717653110/kommunfullmaktige-27-april-2020.pdf

 

Ta hand om varandra

hälsar den Parlamentariska gruppen!