Flyktingby i Påryd | Sverigedemokraterna Kalmar

Flyktingby i Påryd

Debatt artikel publicerad i Barometern den 31 januari.

”Det är mycket förvånande att den politiska majoriteten i Kalmar inte lyssnar på de många boende i Påryd som överklagat beslutet att sätta upp en mindre ”flyktingby” på orten. I september avslog Mark- och miljödomstolen kommunens bygglovsansökan och skickade tillbaka ärendet till Kalmar kommun med motiveringen att de nya uppgifterna om förekomsten av DDT i markproverna skall prövas i Samhällsbyggnadsnämnden som första instans.

Nu har Kalmar kommun för avsikt att ta om processen från noll genom att bevilja ett nytt bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att halterna av DDT är så låga att det inte är något problem eftersom det bara gäller ett tillfälligt bygglov under 5 år. Samtidigt är kommunens egen Projekt- och exploateringsavdelning tveksamma till bygglovet och menar att en detaljerad miljöteknisk markundersökning bör göras. Kommunens egna tjänstemän och den politiska majoriteten är alltså inte överens i ärendet och då blev det så rörigt på Samhällsbyggnadsnämndens möte onsdagen den 24 januari att ärendet helt enkelt ströks från dagordningen.

Uppenbarligen är inte ens DDT i marken ett tillräckligt skäl för att stoppa etablering av ett boende för nyanlända hos den politiska majoriteten. Eller är det inte så noga för att det är nyanlända invandrare som skall bo i husen under kortare perioder.

Vi Sverigedemokraterna har varje gång ärendet behandlats politiskt, yrkat på avslag. Anledningen är dels att vi lyssnar på de boende i Påryd där fler än 100 personer skrev under överklagandet av det första bygglovet. Men också på grund av den väldigt stora produktionen av nya bostäder i Kalmar kommun och framförallt i Kalmar stad. Under 2017 färdigställdes 735 bostäder i Kalmar men det beviljades samtidigt också betydligt fler än 1 100 bygglov för bostäder under 2017, som nu i de flesta fall redan är under byggnation och vid onsdagens nämndsmöte beviljades ytterligare ca 80 bostäder bygglov, varav 64 bostäder för Kalmarhem. Vi anser helt enkelt att det inte finns något akut behov för 5 Attefallshus i Påryd, med plats för en boende per hus, samtidigt som det kanske färdigställs ca  1 000 nya bostäder eller fler under 2018.

Nu tycks det mest handla om prestige från den politiska majoriteten, inte om ett akut behov av bostäder som måste klaras upp. Det finns med andra ord ingen anledning att köra över det stora antalet medborgare i Påryd som inte vill ha denna ”flyktingby” i sitt samhälle.

Vi Sverigedemokrater föreslår istället att dessa fem Attefallshus bjuds ut till försäljning till allmänheten och företag. Kalmar kommun köpte in Attefallshusen under 2016 för 390 000 kronor/st. Vi tror att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa dessa Attefallshus. Marknadspriset idag kanske till och med överstiger kommunens inköpspris.

Sverigedemokraterna anser att det bästa är att lägga ner projektet i Påryd och sälja husen, än att återigen dra igång en process som kommer kantas av överklaganden från de boende upp till högsta instans. Något som kommer kosta kommunen och samhället både resurser och stora summor av skattebetalarnas pengar, vilka istället skulle göra mer nytta inom skola, vård och omsorg eller för att öka tryggheten i samhället. Jag uppmanar den politiska majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att tänka om och att göra rätt.

 

Thoralf Alfsson (SD)

Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden”