Inlägg från parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna Kalmar

Inlägg från parlamentariska gruppen

 

 

På grund av COVID19 ser det politiska arbetet för oss lite annorlunda ut. Nästkommande kommunfullmäktige den 30 mars är rekordnedbantat både i tid och innehåll. Inga interpellationer eller frågor får lämnas in. Debatter i ärenden på dagordningen stryks och förslag till beslut – och eventuella tilläggsyrkanden – kommer enbart bifallas eller avslås.

Även nämnderna kommer få förbereda sig på förändringar. Lösningar på videolänk-möten undersöks och förbereds.

KSAU dvs kommunstyrelsens arbetsutskott kommer med all säkerhet få en större roll framöver. Det är det utskottet som bereder ärenden som ligger till grund för förslag till beslut i kommunstyrelsen (som i sin tur tar fram förslag till beslut i kommunfullmäktige). Problemet för vår del är att vi inte sitter med i några utskott alls. Vi har motionerat om det, vi har med det i budgeten som tilläggsyrkande men hittills alltid fått avslag. På grund av rådande extraordinära läge inkom vi därför med en begäran till kommunledningen att få insynsplats med yttranderätt omgående till KSAU`s möten framöver så länge krisen påverkar vårt samhälle. Majoriteten gick oss halvvägs till mötes och bjuder in vår gruppledare till information direkt efter deras ordinarie möte. Så vi kommer få lite mer information om vad som är på gång framöver än annars och åtminstone informellt kunna delge förslag från oss.

Parlamentariska gruppen jobbar vidare med motioner, informationsinhämtning och debattartiklar och håller er medlemmar i SD Kalmar uppdaterade både här och via nyhetsbrev från Kommunföreningen.

Ta hand om er och glöm inte njuta av den annalkande våren!

Petra Gustafsson, Gruppledare

Micael Foghagen, Vice gruppledare