Kommunfullmäktige 27 november | Sverigedemokraterna Kalmar

Kommunfullmäktige 27 november

Kostnaderna för invandringspolitiken tabu i kf och media?
På måndagens kommunfullmäktigemöte i Kalmar avhandlades frågan om s.k. ensamkommande flyktingbarn. I media har det förekommit oriktiga uppgifter om att sd försökte stoppa förslaget. Vad jag yrkade i mitt inlägg var en återremiss (inte avslag) till kommunstyrelsen p.g.a. att det saknades uppgifter om kostnader och även intäkter. En budget för verksamheten saknades med andra ord, det fanns endast migrationsverkets regler om ersättningar till kommunerna med i förslaget men det ger ingen klar bild av vilken summa som kommunen får i ersättning och om kommunen blir tvungna att skjuta till egna kommunala skattemedel.
Flera ledamöter bland annat (Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s) och Nadja Mirghasemi (kd) höll på förhand skrivna ”brandtal” om flyktingmottagning som utgick från att sd yrkat på avslag i kf, vilket kändes lite märkligt när vi endast yrkat på återremiss för att belysa kostnaderna för detta flyktingboende. En av de ledamöter som var mest irriterad var moderaten Jonas Lövgren i sin kritik av sd. Jag trodde att moderaterna var mer intresserade av kostnaderna för samhället vad det gäller vår invandringspolitik men även för de nya moderaterna tycks det vara tabu att diskutera kostnaderna. Möjligen berodde Jonas Lövgrens agerande på att jag citerade delar av en moderatmotion i riksdagen angående vuxna personers hänsynslösa utnyttjande av barn i asylprocessen vilket tydligen inte vara uppskattat.
Ersättningarna från migrationsverket blev i vilket fall lite mer klarlagda av Birgitta Elfströms sammanställning även om den var långt ifrån komplett. Av den framgår det att den största enskilda ersättningen tydligen varit okänd för media då den inte förekommit där. Våra lokala journalister tycks inte vara så duktiga på undersökande journalistik eller om ämnet kanske är tabubelagt även där. Om Kalmar kommun tecknar avtal om 8 platser för s.k. ensamkommande flyktingbarn erhåller kommunen bland annat 1500 kronor/dygn och plats vilket ger nästan 4,5 miljoner kronor/år. Utöver det erhåller kommunen 500 000 kronor/år i fast ersättning, ca 450 000 kronor/år i ersättning för skolan, ca 450 000 kronor/år om alla 8 platser belagda och ca 250 000 kronor i utredningsersättning. Summeras detta ger det ca 6 miljoner kronor/år, utöver detta tillkommer ej specificerade ersättning för transportkostnader, sjukvård, tandvård, god man, stödinsatser och extraordinära kostnader. Den slutliga ersättning eller kostnaden för samhället enligt min bedömning landar någonstans mellan 6,5 – 8,0 miljoner kronor/år eller ca 800 000 – 1 000 000 kronor/år och barn.
Med mitt yrkande på återremiss ville jag klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet även om kommunen får full kostnadsersättning från staten. Oavsett om det betalas med kommunala medel eller statsbidrag är det våra gemensamt inbetalde skattemedel som används. Med tanke på att det anländer mer än 100 barn/månad kan kostnaden för samhället öka med 100 miljoner/månad om inget förändras.
Inte undra på att det saknas resurser till skolan, vården och omsorgen om våra gamla! Det finns en smärtgräns i hur mycket vårt lilla land klarar av i kostnader för dagens invandringspolitik.

Thoralf Alfsson
Sverigedemokraterna
Kalmar

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.