Medlemsmöten | Sverigedemokraterna Kalmar

Medlemsmöten

Vi startar upp med regelbundna medlemsmöten.

Antalet medlemmar i vår kommunförening i Kalmar har ökat kraftigt under det senaste året. Därför har vi för avsikt att öka möjligheterna för våra medlemmar att träffa varandra och vår företrädare i kommunpolitiken och i vår styrelse.

Vi kommer därför att hålla öppet hus i vår nya partilokal varje måndag mellan 15:00 – 20:00. Vi kommer även under vissa av dessa tillfällen ha särskild information och ibland en utomstående som informerar i olika politiska frågor.

Om vi har något speciellt tema eller någon inbjuden gäst kommer vi informera om detta på vår webbsida och på Facebook (Sverigedemokraterna Calmar).

Vi bjuder givetvis också på fika eller något ätbart vid dessa medlemsträffar.

Vi startar upp måndagen den 2 november.

Är du intresserad av att komma så kan du mejla på kalmar@sd.se eller ringer du Thoralf Alfsson på 072-5179099 eller Krister Thornberg på 073-3705369 eller Carina Falkestad på 070-5498556 för information om var vår lokal finns eller om du har några andra frågor.