Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 13

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Av mattias.b.johansson den 8 september, 2010
  0
  0

  Sverigedemokratiskt valmanifest för Kalmar kommun 2010

  Om…

  Trygghet för alla – överallt

  I Kalmar skall man kunna känna sig trygg i hela det offentliga rummet oavsett tidpunkt. Vi kommer verka för en mer synlig polis i vardagen och bygga ut trivsam belysning på platser som idag känns dunkla och otrygga. Meningslöst våld som misshandel och rån måste drastiskt minska – vi kommer driva en stark opinion för detta.

  • Äldre

  Vi kommer stärka de äldres rätt till ett värdigt liv. Mer personal på våra äldreboenden och en bättre upphandling av hemtjänst där vi ställer krav, där nödvändiga språkkunskaper ingår. Dessutom skall äldre inte ständigt behöva träffa ny personal, få sin mat utskickad via taxi och därefter ställd utanför dörren, sällan få gå ut och ges liten eller ingen tid för samtal över en kopp kaffe. Vidare vill vi införa att pensionärer ska kunna resa med tätortstrafik för tio kr inklusive returresa mellan 9-15 alla dagar i veckan. Omsorgen om våra seniorer måste få kosta!

  • Ungdomarna

  Vi kommer satsa på mer idrott och friluftsliv. Vi vill göra en långsiktig satsning på antidrogkampanjer i våra skolor där företrädare för sjukvården, socialen, polisen och före detta missbrukare skall deltaga. Varje ungdom vi kan rädda från ett liv i missbruk är en enorm vinst främst personligt men även ekonomiskt. Vi kommer stärka kommunens familjerådgivning för att barn och ungdomar ska få en chans till ett bättre och gladare liv.

  • Miljö och Kultur

  ”Gröna lungor” i vår stad och kommun är viktiga för trivseln och skall inte exploateras lättvindigt. Därför säger vi bestämt nej till ett ”Mediahus” på Kvarnholmen.  Områden som Lindö, Kullö och Svinö skall inte exploateras. All framtida nybyggnation skall dessutom passa in i Kalmars unika stadsmiljö. Vi kommer också verka för en renare stad med mindre skadegörelse.

  • Ekonomi

  Kommunens finanser skall skötas med omdöme och vara i balans. En buffert för sämre tider skall alltid vara med i beräkningarna. Kommunen skall koncentrera sig på dess kärnområden såsom skola, vård och omsorg – inte bedrövligt underbyggda riskprojekt som Salve, Fanerdun och WTC.  All kommunal försäljning av mark/arrende, byggnader/fastigheter och rörelser/företag skall ske till marknadsmässiga priser och alltid återföljas av en återköpsklausul. Kommunen skall heller inte gå i borgen för privata intressen och satsningar.

  • Bostadsfrågan

  Mellan år 2002 och 2009 ökade Kalmars befolkning med 2322 personer. Av dessa hade 1876 utländsk bakgrund dvs.  81 %. I en situation med bostadsbrist är det därför ofrånkomligt att svenskar blir undanträngda på bostadsmarknaden på grund av invandringens omfattning. För ungdomar i Kalmar och hitflyttade studenter är detta en tråkig verklighet som vi vill ändra på.

  • Ansvarsfull invandring

  Vi verkar för att säga upp nuvarande avtal med Migrationsverket och ersätta dessa med nya kraftigt begränsade avtal med Migrationsverket. Vi säger även nej till fler ensamkommande barn . Det är hög tid att inse att kommunen inte har en outtömlig ”skattekista” att hämta pengar ur. En human invandringspolitik innebär att ge nyanlända en rimlig chans i det nya landet – inte förvärra utanförskapet. Kommunala bidrag till invandringsföreningar som syftar till att bibehålla hemlandets kultur och seder bör avvecklas och stöd för traditionellt svenska hembygdsföreningar skall stärkas rejält.

 • Av mattias.b.johansson den 30 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraternas kommunvalsedel i Kalmar

  Sverigedemokraterna har nu klart med de 9 första namnen på valsedeln till kommunvalet i Kalmar.

  Det blir därmed den starkaste lista som vi någonsin gått till val på i Kalmar. Partiets förstanamn på valsedeln är Thoralf Alfsson, som även kandiderar till riksdagen.

  Tyvärr finns det fortfarande en rädsla för att kandidera för partiet och då speciellt bland kvinnor.

  Vid valet 2006 fick Sverigedemokraterna 1187 röster i kommunvalet vilket motsvarade drygt 3 procent av rösterna. Detta utan att partiet hade någon representation i kommunfullmäktige och heller ingen lokal budget att bedriva en valrörelse med.

  Idag ser situationen helt annorlunda ut.  Vi har varit representerade i snart en mandatperiod i kommunfullmäktige vilket gett oss mer utrymme i media och vi är nu etablerade på den lokala politiska kartan. Dessutom har vi idag en lokal budget som gör det möjligt att bedriva en utåtriktad valrörelse. Antalet medlemmar har ökat dramatiskt under mandatperioden. Om man sedan även beaktar att det blåser positiva vindar för partier i Europa som vill begränsa den stora invandringen till en mer rimlig nivå kan vi Sverigedemokrater se fram mot valet med stor tillförsikt.

  Historiskt sett har Sverigedemokraterna i stort sätt fördubblat sitt valresultat från föregående val i de flesta val. För Kalmars del skulle detta innebära ca 2400 röster men vår målsättning är dock något högre med tanke på ovanstående faktorer.

  Målsättningen är att Sverigedemokraterna skall nå över 3000 röster i kommunvalet. Detta kan innebära att SD blir tredje största parti i kommunfullmäktige. Vår förhoppning är också att vi skall bli vågmästare i Kalmar kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna kommer att presentera ett lokalt valmanifest i god tid innan valrörelsen drar igång på allvar i augusti.

  Hela valsedeln ser ut enligt följande:
   

  1. Thoralf Alfsson
  2. Lars Rosén
  3. Mia Hagman
  4. Micael Foghagen
  5. Claes-Göran Johansson
  6. Peter Kronström
  7. Lars Pettersson
  8. Anders Erlandsson
  9. Elmer Hammevik

  Media målar ofta upp bilden av oss Sverigedemokrater som lågutbildade personer från landet och detsamma brukar även gälla när våra väljare beskrivs av diverse pk-journalister. Därför tänkte jag även mycket kortfattat beskriva våra kandidater till Kalmar kommunfullmäktige. En uppställning som jag är mycket tillfreds med och som kommer göra ett mycket bra jobb om vi får väljarnas förtroende.

  1.      Thoralf Alfsson, 52år Kalmar

  Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar. Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006 för SD och gruppledare.

   Jobbar som konsult på ett av Sveriges största teknikkonsult företag. Jobbar i huvudsak med programmering och idrifttagning av styrsystem för process och tillverkningsindustrin.


  2.      
  Lars Rosen, 61år Kalmar

  Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006 för SD.

  Började sitt yrkesliv som sjöman men hamnade sedan i bryggeribranschen som säljare. Har 50 högskolepoäng i nationalekonomi, 20 i statskunskap och 20 i sociologi. Jobbar nu inom handel.


  3.      
  Mia Hagman, 34år Kalmar

  Mia är utbildad barnskötare och socionom men arbetar just nu inom handeln. Mia har tidigare arbetat bland annat som lokalvårdare, barnskötare, personlig assistent och fritidsledare.

  ”Den starkaste anledningen till att jag valde att engagera mig i Sverigedemokraterna är att de är det enda parti som arbetar för ett tryggare samhälle för våra barn och med att stärka familjens ställning genom bland annat ökad valfrihet. Ett samhälles styrka visar sig främst genom hur man tar hand om sina svagaste”.


  4.      

  Micael Foghagen, 47år Kalmar

  Micael startade sitt yrkesliv genom det militära som flygare i flygvapnet i Ljungbyhed och med att i huvudsak flyga SK-60 men även Draken och Viggen. Efter nedskärningar i försvaret blev det en del studier vid Chalmers därefter har han jobbat med en del vikariat som lärare på olika skolor. Det har även blivit en del jobb inom krogbranschen. Nu har dock Micael blivit egen företagare inom hantverksbranschen.
   

  5.      Claes-Göran Johansson, 51år Rockneby

  Claes-Göran är utbildad lärare (180 högskolepoäng) och började som nyutexaminerad lärare jobba i Norrland men återvände till Kalmar 1993. Jobbat som lärare på högstadiet och på folkhögskola. Sedan blev det utbildningskonsulent för ett utbildningsföretag sedan har det också blivit några år som studievägledare/coach.
   

  6.       Peter Kronström, 31år Kalmar

  Peter har gått industriprogrammet på Lars Kagg skolan och har jobbat på flera olika industrier i regionen.

  7.      Lars Pettersson, 69år Kalmar

  Lars är utbildad socionom och har jobbat inom socialförvaltningen i flera olika kommuner.

  8.       Anders Erlandsson, 65år Kalmar

  Anders är civilekonom, Fil.Kand, Göteborgs Universitet. Universidad de Barcelona.
  Han har arbetat med affärsutveckling och marknadsföring, huvudsakligen utomlands ibland annat USA, Belgien, Singapore och Indonesien. Bland annat som dotterbolagschef för större svenska företag i Belgien och Singapore.

  9.       Elmer Hammevik, 81år Ljungbyholm

  Pensionär.

 • Trumpeten som genussymbol

  Av mattias.b.johansson den 15 april, 2010
  0
  0

  Att män och kvinnor är lika mycket värda, att män och kvinnor skall ha exakt samma valmöjligheter i livet, att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och skyldigheter och att kvinnor såväl som män skall ha rätt att känna sig trygga och vara befriade från våld, förtryck och kränkande behandling är för oss Sverigedemokrater en fullständig självklarhet.

   

  Tyvärr så är dock dessa principer inte längre lika självklara i det övriga samhället. Trots exempel på omfattande och ytterst allvarliga kränkningar mot kvinnors liv, hälsa och trygghet i Sverige, så råder en märklig tystnad bland svenska feminister i dessa frågor. De svenska feministerna tycks istället bränna nästan allt sitt krut på att ”dekonstruera könsrollerna” och på att problematisera alla områden och företeelser där män och kvinnor beter sig olika på något sätt.

  Istället för att på allvar blåsa till strid mot hedersförtrycket, så har den svenska genuskommittén tillsatt en utredning som skall granska ”Trumpeten som genussymbol” där man skall ”problematisera manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som en markör för manlighet”. Jo, det är faktiskt sant…

  Istället för att kräva krafttag mot tvångsgifte oroar man sig över saker som att det är ”för många” kvinnor på språkvetarprogrammen och för många män på ingenjörsutbildningarna.

  Istället för att förklara krig mot våldtäktsepidemin och gå till botten med dess orsaker kräver man ”icke könskodade lekplatser” på våra förskolor. Man ser det nämligen som ett stort problem att pojkar och flickor redan i förskolan leker olika sorters lekar och använder olika redskap och leksaker. För att få stopp på denna styggelse har genusvetarna föreslagit att barnen borde tvingas att leka mycket mer ute i skogen eftersom man där har sett att pojkars och flickors lekar blir lite mer likartade. Tyvärr skulle det dock inte räcka att tvinga ut alla barn i skogen hela tiden, eftersom man även under skogsvistelserna har noterat att flickor i högre grad leker ”mamma, pappa, barn” och olika omhändertagande djurlekar medan pojkarna i högre utsträckning leker krigslekar. Enligt bland andra högskoleadjunkten Eva Ärlemalm-Hagsér måste man därför gå vidare i arbetet med att ”studera och utmana barnens lekande”, så att de till slut lär sig att leka helt rätt och könsneutralt. I detta syfte skickar man nu ut en skattefinansierad kader av genusvetare och genuspedagoger på våra förskolor som filmar och bedömer våra barn. Skulle det till exempel visa sig att det är fler pojkar än flickor som först tar sig ut på lekplatsen när rastklockan ringer, ja då måste detta naturligtvis åtgärdas. Pojkarna måste stoppas i dörren och sedan får man under ordnade former se till att släppa ut varannan pojke och varannan flicka…

  För oss Sverigedemokrater är dock inte jämställdhetsarbete synonymt med att staten skall tvinga män och kvinnor att bete sig exakt likadant från vaggan till graven. Vi ser inga problem med att män och kvinnor gör olika val i livet eller beter sig på lite olika sätt. Inte så länge dessa val och detta beteende är självvalt och inte så länge det finns möjlighet och utrymme för den som vill bryta mot normen att också göra så. Nej, vi Sverigedemokrater tänker under den kommande mandatperioden fokusera all vår energi på att bekämpa de riktigt allvarliga hoten mot kvinnors liv, hälsa och trygghet. Vi tänker inte spela med i kören av genustrumpeter.

  Mattias Karlsson (SD)

  Thoralf Alfsson (SD)

 • Valsedlar till kommunvalet

  Av mattias.b.johansson den 15 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna har nu klart med de 9 första namnen på valsedeln till kommunvalet i Kalmar.

  Det blir därmed den starkaste lista som vi någonsin gått till val på i Kalmar. Partiets förstanamn på valsedeln är Thoralf Alfsson, som även kandiderar till riksdagen.

  Tyvärr finns det fortfarande en rädsla för att kandidera för partiet och då speciellt bland kvinnor.

  Vid valet 2006 fick Sverigedemokraterna 1187 röster i kommunvalet vilket motsvarade drygt 3 procent av rösterna. Detta utan att partiet hade någon representation i kommunfullmäktige och heller ingen lokal budget att bedriva en valrörelse med.

  Idag ser situationen helt annorlunda ut.  Vi har varit representerade i snart en mandatperiod i kommunfullmäktige vilket gett oss mer utrymme i media och vi är nu etablerade på den lokala politiska kartan. Dessutom har vi idag en lokal budget som gör det möjligt att bedriva en utåtriktad valrörelse. Antalet medlemmar har ökat dramatiskt under mandatperioden. Om man sedan även beaktar att det blåser positiva vindar för partier i Europa som vill begränsa den stora invandringen till en mer rimlig nivå kan vi Sverigedemokrater se fram mot valet med stor tillförsikt.

  Historiskt sett har Sverigedemokraterna i stort sätt fördubblat sitt valresultat från föregående val i de flesta val. För Kalmars del skulle detta innebära ca 2400 röster men vår målsättning är dock något högre med tanke på ovanstående faktorer.

  Målsättningen är att Sverigedemokraterna skall nå över 3000 röster i kommunvalet. Detta kan innebära att SD blir tredje största parti i kommunfullmäktige. Vår förhoppning är också att vi skall bli vågmästare i Kalmar kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna kommer att presentera ett lokalt valmanifest i god tid innan valrörelsen drar igång på allvar i augusti.

  Hela valsedeln ser ut enligt följande:

  1. Thoralf Alfsson
  2. Lars Rosén

  3. Mia Hagman
  4.
  Micael Foghagen

  5. Claes-Göran Johansson
  6. Peter Kronström
  7. Lars Pettersson

  8. Anders Erlandsson

  9. Elmer Hammevik


  För mer information kontakta:


  Thoralf Alfsson
  Ordförande SD Kalmar
  Mob. nr 070-6520773

  Om några dagar kommer vi även presentera våra kandidater lite närmare.

 • Årsmöte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 7 februari, 2010
  0
  0

  Den 31 januari hade Sverigedemokraterna i Kalmar årsmöte. Det blev det mest välbesökta årsmötet i vår än så länge korta historia.

  Till ordförande för mötet valdes Claus Zaar som på ett raskt sätt genomförde årsmötet. Efter mötet serverades det smörgåstårta och Kalle Winner höll en liten presentation av sig själv där han berättade om sin tid i Sverige sedan han kom till Nybro från USA i mitten på 60-talet.

  Årsmötet valde följande styrelse för Sverigedemokraterna i Kalmar.

  Thoralf Alfsson, ordförande

  Lars Rosén, vice ordförande

  Micael Foghagen, sekreterare

  Anders Erlandsson, kassör

  Mia Hagman, ledamot

  Claes-Göran Johansson, ledamot

  Ulf Lundbäck, suppleant

  Peter Kronström, suppleant

  Vi återkommer med en liten presentation av alla styrelseledamöter senare.