Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 13

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Krister Thornberg

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar (tf.)

Skicka e-post till oss

 • Kommunfullmäktige 27 november

  Av mattias.b.johansson den 1 december, 2006
  0
  0

  Kostnaderna för invandringspolitiken tabu i kf och media?
  På måndagens kommunfullmäktigemöte i Kalmar avhandlades frågan om s.k. ensamkommande flyktingbarn. I media har det förekommit oriktiga uppgifter om att sd försökte stoppa förslaget. Vad jag yrkade i mitt inlägg var en återremiss (inte avslag) till kommunstyrelsen p.g.a. att det saknades uppgifter om kostnader och även intäkter. En budget för verksamheten saknades med andra ord, det fanns endast migrationsverkets regler om ersättningar till kommunerna med i förslaget men det ger ingen klar bild av vilken summa som kommunen får i ersättning och om kommunen blir tvungna att skjuta till egna kommunala skattemedel.
  Flera ledamöter bland annat (Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s) och Nadja Mirghasemi (kd) höll på förhand skrivna ”brandtal” om flyktingmottagning som utgick från att sd yrkat på avslag i kf, vilket kändes lite märkligt när vi endast yrkat på återremiss för att belysa kostnaderna för detta flyktingboende. En av de ledamöter som var mest irriterad var moderaten Jonas Lövgren i sin kritik av sd. Jag trodde att moderaterna var mer intresserade av kostnaderna för samhället vad det gäller vår invandringspolitik men även för de nya moderaterna tycks det vara tabu att diskutera kostnaderna. Möjligen berodde Jonas Lövgrens agerande på att jag citerade delar av en moderatmotion i riksdagen angående vuxna personers hänsynslösa utnyttjande av barn i asylprocessen vilket tydligen inte vara uppskattat.
  Ersättningarna från migrationsverket blev i vilket fall lite mer klarlagda av Birgitta Elfströms sammanställning även om den var långt ifrån komplett. Av den framgår det att den största enskilda ersättningen tydligen varit okänd för media då den inte förekommit där. Våra lokala journalister tycks inte vara så duktiga på undersökande journalistik eller om ämnet kanske är tabubelagt även där. Om Kalmar kommun tecknar avtal om 8 platser för s.k. ensamkommande flyktingbarn erhåller kommunen bland annat 1500 kronor/dygn och plats vilket ger nästan 4,5 miljoner kronor/år. Utöver det erhåller kommunen 500 000 kronor/år i fast ersättning, ca 450 000 kronor/år i ersättning för skolan, ca 450 000 kronor/år om alla 8 platser belagda och ca 250 000 kronor i utredningsersättning. Summeras detta ger det ca 6 miljoner kronor/år, utöver detta tillkommer ej specificerade ersättning för transportkostnader, sjukvård, tandvård, god man, stödinsatser och extraordinära kostnader. Den slutliga ersättning eller kostnaden för samhället enligt min bedömning landar någonstans mellan 6,5 – 8,0 miljoner kronor/år eller ca 800 000 – 1 000 000 kronor/år och barn.
  Med mitt yrkande på återremiss ville jag klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet även om kommunen får full kostnadsersättning från staten. Oavsett om det betalas med kommunala medel eller statsbidrag är det våra gemensamt inbetalde skattemedel som används. Med tanke på att det anländer mer än 100 barn/månad kan kostnaden för samhället öka med 100 miljoner/månad om inget förändras.
  Inte undra på att det saknas resurser till skolan, vården och omsorgen om våra gamla! Det finns en smärtgräns i hur mycket vårt lilla land klarar av i kostnader för dagens invandringspolitik.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar

 • Valkuvert

  Av mattias.b.johansson den 30 augusti, 2006
  0
  0

  Måndagen den 4 september delar posten ut våra valkuvert i länet.
  Kuvertet innehåller valsedlar och en valfolder med en kortfattad information om Sverigedemokraterna och vår politik.

 • Insändare till Barometern/OT och Nyheterna/Östran

  Av mattias.b.johansson den 22 augusti, 2006
  0
  0

  Valfjä(s)kande med muslimer.
  Socialdemokraternas valfjäskande för muslimska väljare blir allt mer tydlig i valrörelsen.I samband med skolavslutningarna kunde vi höra flera socialdemokratiska politiker stödja DO (diskrimineringsombudsmannen) förslag om att skolavslutningen inte skulle ske i kyrkan och att psalmen ?Den blomstertid nu kommer? inte fick sjungas p.g.a. att det kunde vara kränkande mot invandrargrupper. Socialdemokraterna tycks hellre lyssna på muslimska organisationer än våra kristna. I SVT:s uppdrag granskning kunde vi se hur socialdemokratiska broderskapsrörelsen samarbetar med muslimska organisationer för att vinna väljare med hjälp av statliga pengar.

  I förra veckan blev den av socialdemokraterna utsedda ensamutredaren Masoud Kamalis (invandrare från Iran) utredning om integrationen offentlig och den kan bäst sammanfattas med svenskfientlighet. Om förslagen istället varit omvänt hade den med allra största sannolikt kalltats rasistisk. Att utredningen blir offentlig under valrörelsen är ingen slump utan planering från socialdemokraterna. Om dessa förslag blir verklighet så kommer svenskar att diskrimineras på en rad områden t.ex. vid anställningar till offentliga arbetsplatser som kommunen, sjukvården, skolan etc. Kritiken har varit stark mot utredningen men från socialdemokratiska politiker har inte kritiken varit så högljud.

  När sedan de lokala s-politikerna i Kalmar Nasim Malik och Birgitta Elfström föreslår att skolan skall vara stängd under muslimska helgdagar är måttet mer är rågat. Socialdemokraterna verkar inte dra sig för att radera ut vår svenska själ och identiteten i sitt valfjäskande för invandrargrupper. Som väljare har du den 17 september möjligheten att vissa socialdemokraterna att detta inte är svenska folkets vilja.

  När sedan Göran Persson kommer till Kalmar 30/8 väljar socialdemokraterna att platsen för statsministerns tal skall vara Norrlidens centrum. Klarare än så kan man inte vara med att tala om vilken grupp av väljare som s satsar på.
  Arbetarpartiet håller på att omvandlas till ett invandrarparti med starka band till muslimska organisationer.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av mattias.b.johansson den 21 augusti, 2006
  0
  0

  I valet till kommunfullmäktige har vi nu tre kandidater på listan:

  1. Thoralf Alfsson 48 år, Ingenjör, Kalmar
  2. Lars Rosen 58 år, Kalmar
  3. Anders Leander 48 år, Rockneby

  Vi vill gärna bli fler. Är du intresserad av att representera Sverigedemokraterna i kommunen är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

 • Radio Kalmars valwebb

  Av mattias.b.johansson den 7 augusti, 2006
  0
  0

  Följande kommunala frågor har vi svarat på efter en förfrågan att delta på en valwebb som finns på Radio Kalmars hemsida.

  1.Är målet 70.000 Kalmarbor på inom tio år realistiskt?
  Nej, resonemanget om 70000 innevånare är väldigt ologiskt. Vi har idag ca 2700 personer öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram i kommunen (AMS juni). Kommunens viktigaste uppgift är att i första hand skapa arbeten till dessa och inte fantisera om 70000 innevånare. Om sedan ytterliggare arbetstillfällen kan skapas och bostadsbyggandet utvecklas kommer också befolkningen att öka.

  2.Kommer ditt parti att godkänna utökade borgensåtaganden till kommunala bolags upplåning till exempel för nybyggnation?
  Nej, endast om det handlar om kommunal verksamhet. Bostadsbyggandet skall inte finansieras med risk för att kommunala skattemedel förbrukas.

  3. Vilka åtgärder är viktigast för att hindra en begynnande segregration?
  Stoppad eller kraftigt minskad flyktingmottagning i kommunen. Skapa fler arbetstillfällen till alla och inte bidrag. Stopp för hemspråksundervisning och istället ökad svenskundervisning och utbildning i svensk historia och kultur.

  4. Vill ditt parti fortsätta subventionera Salvestaden om så krävs efter sommaren?
  Nej, Salvestaden är ingen kommunal angelägenhet. Sälj ut till privata intressen men skriv avtal om att skolelever inom kommunen har rätt att besöka Salvestaden i utbildningssyfte utan kostnad.

  5. Ser ditt parti möjlighet till sänkt skatt?
  Nej, inte i dagsläget. Dagens skattenivå är ganska konkurrenskraftig i regionen. Vilket kan stimulera inflyttningen till kommunen. Vi prioriterar högre kvalitet i skolan och äldreomsorgen förre en lägre skattesats men om utrymme finns i framtiden så skall det komma kommuninnevånarna till godo.

  6. Ska grannkommunerna vara med och betala driften av den kommunala flygplatsen?
  Ja, men grannkommunerna har ingen skyldighet till detta. Kommunen har beslutat ta över driften av flygplatsen utan att skriva avtal med grannkommunerna. Som ett gammalt ordspråk säger ”Har man tagit faan i båten får man också ro han i land”. Med stor sannolikhet kommer detta beslut kosta Kalmars skattebetalare stora summor varje år som måste tas från annan verksamhet.

  7. Ska antalet kommunalråd förändras – i så fall hur?Återgång till 2002 års nivå, alltså minskning med ett kommunalråd. Även antalet ledamöter i kommunfullmäktige kan ifrågasättas då flera är helt eller mycket passiva.