Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 13

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Av mattias.b.johansson den 30 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraternas kommunvalsedel i Kalmar

  Sverigedemokraterna har nu klart med de 9 första namnen på valsedeln till kommunvalet i Kalmar.

  Det blir därmed den starkaste lista som vi någonsin gått till val på i Kalmar. Partiets förstanamn på valsedeln är Thoralf Alfsson, som även kandiderar till riksdagen.

  Tyvärr finns det fortfarande en rädsla för att kandidera för partiet och då speciellt bland kvinnor.

  Vid valet 2006 fick Sverigedemokraterna 1187 röster i kommunvalet vilket motsvarade drygt 3 procent av rösterna. Detta utan att partiet hade någon representation i kommunfullmäktige och heller ingen lokal budget att bedriva en valrörelse med.

  Idag ser situationen helt annorlunda ut.  Vi har varit representerade i snart en mandatperiod i kommunfullmäktige vilket gett oss mer utrymme i media och vi är nu etablerade på den lokala politiska kartan. Dessutom har vi idag en lokal budget som gör det möjligt att bedriva en utåtriktad valrörelse. Antalet medlemmar har ökat dramatiskt under mandatperioden. Om man sedan även beaktar att det blåser positiva vindar för partier i Europa som vill begränsa den stora invandringen till en mer rimlig nivå kan vi Sverigedemokrater se fram mot valet med stor tillförsikt.

  Historiskt sett har Sverigedemokraterna i stort sätt fördubblat sitt valresultat från föregående val i de flesta val. För Kalmars del skulle detta innebära ca 2400 röster men vår målsättning är dock något högre med tanke på ovanstående faktorer.

  Målsättningen är att Sverigedemokraterna skall nå över 3000 röster i kommunvalet. Detta kan innebära att SD blir tredje största parti i kommunfullmäktige. Vår förhoppning är också att vi skall bli vågmästare i Kalmar kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna kommer att presentera ett lokalt valmanifest i god tid innan valrörelsen drar igång på allvar i augusti.

  Hela valsedeln ser ut enligt följande:
   

  1. Thoralf Alfsson
  2. Lars Rosén
  3. Mia Hagman
  4. Micael Foghagen
  5. Claes-Göran Johansson
  6. Peter Kronström
  7. Lars Pettersson
  8. Anders Erlandsson
  9. Elmer Hammevik

  Media målar ofta upp bilden av oss Sverigedemokrater som lågutbildade personer från landet och detsamma brukar även gälla när våra väljare beskrivs av diverse pk-journalister. Därför tänkte jag även mycket kortfattat beskriva våra kandidater till Kalmar kommunfullmäktige. En uppställning som jag är mycket tillfreds med och som kommer göra ett mycket bra jobb om vi får väljarnas förtroende.

  1.      Thoralf Alfsson, 52år Kalmar

  Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar. Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006 för SD och gruppledare.

   Jobbar som konsult på ett av Sveriges största teknikkonsult företag. Jobbar i huvudsak med programmering och idrifttagning av styrsystem för process och tillverkningsindustrin.


  2.      
  Lars Rosen, 61år Kalmar

  Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006 för SD.

  Började sitt yrkesliv som sjöman men hamnade sedan i bryggeribranschen som säljare. Har 50 högskolepoäng i nationalekonomi, 20 i statskunskap och 20 i sociologi. Jobbar nu inom handel.


  3.      
  Mia Hagman, 34år Kalmar

  Mia är utbildad barnskötare och socionom men arbetar just nu inom handeln. Mia har tidigare arbetat bland annat som lokalvårdare, barnskötare, personlig assistent och fritidsledare.

  ”Den starkaste anledningen till att jag valde att engagera mig i Sverigedemokraterna är att de är det enda parti som arbetar för ett tryggare samhälle för våra barn och med att stärka familjens ställning genom bland annat ökad valfrihet. Ett samhälles styrka visar sig främst genom hur man tar hand om sina svagaste”.


  4.      

  Micael Foghagen, 47år Kalmar

  Micael startade sitt yrkesliv genom det militära som flygare i flygvapnet i Ljungbyhed och med att i huvudsak flyga SK-60 men även Draken och Viggen. Efter nedskärningar i försvaret blev det en del studier vid Chalmers därefter har han jobbat med en del vikariat som lärare på olika skolor. Det har även blivit en del jobb inom krogbranschen. Nu har dock Micael blivit egen företagare inom hantverksbranschen.
   

  5.      Claes-Göran Johansson, 51år Rockneby

  Claes-Göran är utbildad lärare (180 högskolepoäng) och började som nyutexaminerad lärare jobba i Norrland men återvände till Kalmar 1993. Jobbat som lärare på högstadiet och på folkhögskola. Sedan blev det utbildningskonsulent för ett utbildningsföretag sedan har det också blivit några år som studievägledare/coach.
   

  6.       Peter Kronström, 31år Kalmar

  Peter har gått industriprogrammet på Lars Kagg skolan och har jobbat på flera olika industrier i regionen.

  7.      Lars Pettersson, 69år Kalmar

  Lars är utbildad socionom och har jobbat inom socialförvaltningen i flera olika kommuner.

  8.       Anders Erlandsson, 65år Kalmar

  Anders är civilekonom, Fil.Kand, Göteborgs Universitet. Universidad de Barcelona.
  Han har arbetat med affärsutveckling och marknadsföring, huvudsakligen utomlands ibland annat USA, Belgien, Singapore och Indonesien. Bland annat som dotterbolagschef för större svenska företag i Belgien och Singapore.

  9.       Elmer Hammevik, 81år Ljungbyholm

  Pensionär.

 • Trumpeten som genussymbol

  Av mattias.b.johansson den 15 april, 2010
  0
  0

  Att män och kvinnor är lika mycket värda, att män och kvinnor skall ha exakt samma valmöjligheter i livet, att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och skyldigheter och att kvinnor såväl som män skall ha rätt att känna sig trygga och vara befriade från våld, förtryck och kränkande behandling är för oss Sverigedemokrater en fullständig självklarhet.

   

  Tyvärr så är dock dessa principer inte längre lika självklara i det övriga samhället. Trots exempel på omfattande och ytterst allvarliga kränkningar mot kvinnors liv, hälsa och trygghet i Sverige, så råder en märklig tystnad bland svenska feminister i dessa frågor. De svenska feministerna tycks istället bränna nästan allt sitt krut på att ”dekonstruera könsrollerna” och på att problematisera alla områden och företeelser där män och kvinnor beter sig olika på något sätt.

  Istället för att på allvar blåsa till strid mot hedersförtrycket, så har den svenska genuskommittén tillsatt en utredning som skall granska ”Trumpeten som genussymbol” där man skall ”problematisera manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som en markör för manlighet”. Jo, det är faktiskt sant…

  Istället för att kräva krafttag mot tvångsgifte oroar man sig över saker som att det är ”för många” kvinnor på språkvetarprogrammen och för många män på ingenjörsutbildningarna.

  Istället för att förklara krig mot våldtäktsepidemin och gå till botten med dess orsaker kräver man ”icke könskodade lekplatser” på våra förskolor. Man ser det nämligen som ett stort problem att pojkar och flickor redan i förskolan leker olika sorters lekar och använder olika redskap och leksaker. För att få stopp på denna styggelse har genusvetarna föreslagit att barnen borde tvingas att leka mycket mer ute i skogen eftersom man där har sett att pojkars och flickors lekar blir lite mer likartade. Tyvärr skulle det dock inte räcka att tvinga ut alla barn i skogen hela tiden, eftersom man även under skogsvistelserna har noterat att flickor i högre grad leker ”mamma, pappa, barn” och olika omhändertagande djurlekar medan pojkarna i högre utsträckning leker krigslekar. Enligt bland andra högskoleadjunkten Eva Ärlemalm-Hagsér måste man därför gå vidare i arbetet med att ”studera och utmana barnens lekande”, så att de till slut lär sig att leka helt rätt och könsneutralt. I detta syfte skickar man nu ut en skattefinansierad kader av genusvetare och genuspedagoger på våra förskolor som filmar och bedömer våra barn. Skulle det till exempel visa sig att det är fler pojkar än flickor som först tar sig ut på lekplatsen när rastklockan ringer, ja då måste detta naturligtvis åtgärdas. Pojkarna måste stoppas i dörren och sedan får man under ordnade former se till att släppa ut varannan pojke och varannan flicka…

  För oss Sverigedemokrater är dock inte jämställdhetsarbete synonymt med att staten skall tvinga män och kvinnor att bete sig exakt likadant från vaggan till graven. Vi ser inga problem med att män och kvinnor gör olika val i livet eller beter sig på lite olika sätt. Inte så länge dessa val och detta beteende är självvalt och inte så länge det finns möjlighet och utrymme för den som vill bryta mot normen att också göra så. Nej, vi Sverigedemokrater tänker under den kommande mandatperioden fokusera all vår energi på att bekämpa de riktigt allvarliga hoten mot kvinnors liv, hälsa och trygghet. Vi tänker inte spela med i kören av genustrumpeter.

  Mattias Karlsson (SD)

  Thoralf Alfsson (SD)

 • Valsedlar till kommunvalet

  Av mattias.b.johansson den 15 april, 2010
  0
  0

  Sverigedemokraterna har nu klart med de 9 första namnen på valsedeln till kommunvalet i Kalmar.

  Det blir därmed den starkaste lista som vi någonsin gått till val på i Kalmar. Partiets förstanamn på valsedeln är Thoralf Alfsson, som även kandiderar till riksdagen.

  Tyvärr finns det fortfarande en rädsla för att kandidera för partiet och då speciellt bland kvinnor.

  Vid valet 2006 fick Sverigedemokraterna 1187 röster i kommunvalet vilket motsvarade drygt 3 procent av rösterna. Detta utan att partiet hade någon representation i kommunfullmäktige och heller ingen lokal budget att bedriva en valrörelse med.

  Idag ser situationen helt annorlunda ut.  Vi har varit representerade i snart en mandatperiod i kommunfullmäktige vilket gett oss mer utrymme i media och vi är nu etablerade på den lokala politiska kartan. Dessutom har vi idag en lokal budget som gör det möjligt att bedriva en utåtriktad valrörelse. Antalet medlemmar har ökat dramatiskt under mandatperioden. Om man sedan även beaktar att det blåser positiva vindar för partier i Europa som vill begränsa den stora invandringen till en mer rimlig nivå kan vi Sverigedemokrater se fram mot valet med stor tillförsikt.

  Historiskt sett har Sverigedemokraterna i stort sätt fördubblat sitt valresultat från föregående val i de flesta val. För Kalmars del skulle detta innebära ca 2400 röster men vår målsättning är dock något högre med tanke på ovanstående faktorer.

  Målsättningen är att Sverigedemokraterna skall nå över 3000 röster i kommunvalet. Detta kan innebära att SD blir tredje största parti i kommunfullmäktige. Vår förhoppning är också att vi skall bli vågmästare i Kalmar kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna kommer att presentera ett lokalt valmanifest i god tid innan valrörelsen drar igång på allvar i augusti.

  Hela valsedeln ser ut enligt följande:

  1. Thoralf Alfsson
  2. Lars Rosén

  3. Mia Hagman
  4.
  Micael Foghagen

  5. Claes-Göran Johansson
  6. Peter Kronström
  7. Lars Pettersson

  8. Anders Erlandsson

  9. Elmer Hammevik


  För mer information kontakta:


  Thoralf Alfsson
  Ordförande SD Kalmar
  Mob. nr 070-6520773

  Om några dagar kommer vi även presentera våra kandidater lite närmare.

 • Årsmöte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 7 februari, 2010
  0
  0

  Den 31 januari hade Sverigedemokraterna i Kalmar årsmöte. Det blev det mest välbesökta årsmötet i vår än så länge korta historia.

  Till ordförande för mötet valdes Claus Zaar som på ett raskt sätt genomförde årsmötet. Efter mötet serverades det smörgåstårta och Kalle Winner höll en liten presentation av sig själv där han berättade om sin tid i Sverige sedan han kom till Nybro från USA i mitten på 60-talet.

  Årsmötet valde följande styrelse för Sverigedemokraterna i Kalmar.

  Thoralf Alfsson, ordförande

  Lars Rosén, vice ordförande

  Micael Foghagen, sekreterare

  Anders Erlandsson, kassör

  Mia Hagman, ledamot

  Claes-Göran Johansson, ledamot

  Ulf Lundbäck, suppleant

  Peter Kronström, suppleant

  Vi återkommer med en liten presentation av alla styrelseledamöter senare.

 • NYTT VRAKPRIS PÅ KOMMUNAL MARK

  Av mattias.b.johansson den 16 november, 2009
  0
  0

  Vid kommunstyrelsens möte den 9 november beslutades om en ny markförsäljning till vrakpris. Men det mest anmärkningsvärda är att försäljningen strider mot det beslut om markpriser som togs den 18 juni 2007 i kommunfullmäktige för Östra Vimpeltorpet (Ljusstaden).

  En enig kommunstyrelse beslutade om försäljningspriset på 1 352 000 kronor utan att någon av de ca 25 närvarande politikerna eller ca 15 tjänstemän hade något att invända. Köparen är Kärnhem AB som har planer på att bygga WTC på Kvarnholmen. Kan detta vara orsaken till att tystnaden var total när detta beslut klubbades av Johan Persson?

  Kärnhem AB planerar att bygga 17 villor i upplåtelseformen bostadsrätter i Östra Vimpeltorpet. Enligt de i kommunfullmäktige beslutade markpriser skall tomter för friliggande villor säljas för 400 000 kronor/st.  Med detta pris skulle den verkliga köpeskillingen vara 17 * 400 000 = 6 800 000 kronor.

  Kommunen ger med andra ord en rabatt på 5 448 000 kronor till Kärnhem AB. Ett fullständigt horribelt beslut i kommunstyrelsen. Tyvärr har jag själv ingen yttranderätt i kommunstyrelsen, där Johan Persson tidigare nekat mig att yttra mig under debatter, utan jag får finna mig i att bara vara åhörare.

  Denna markförsäljning kommer inte att behandlas av kommunfullmäktige så jag får försöka påverka beslutet genom insändare och min blogg. Dessutom kommer Sverigedemokraterna i Kalmar att överklaga detta beslut till Länsrätten i Kalmar så snart beslutet anslås på kommunens anslagstavla och kräva att de i kommunfullmäktige beslutade markpriserna även skall gälla Kärnhem AB.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

  Kalmar.

  Artikeln är publicerad i Barometern och Kalmar Läns Tidning