Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 14

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Kampanj ”Bli politiker”

  Av mattias.b.johansson den 3 november, 2009
  0
  0

  Medlemmar i Sverigedemokraterna har nu inlett kampanjen ”Bli politiker”, som är en del av en motsvarande satsning i hela Kalmar län.

  Inför de förväntade framgångarna i de allmänna valen 2010 är det angeläget för oss sverigedemokrater att de som besätter de politiska uppdrag som vi kommer att anförtros efter valen är vanliga människor med olika erfarenheter och kunskaper. Vi söker därför personer som är orädda och handlingskraftiga, men som samtidigt står med båda fötterna på jorden och som är förankrade i verkligheten. Och som tänker mera på att göra en insats för Sveriges framtid än på att synas i politiska finrum.

  För att nå ut till så många som möjligt med detta budskap kommer Sverigedemokraterna i Kalmar län under november dela ut 15.000 vykort ”Bli politiker” till hushållen i Kalmar kommun.

  Är du intresserad av att arbeta aktivt i partiet eller av att kandidera för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2010, tveka inte att ta kontakt med oss redan idag på tel. 0480-466306, eller via vår kampanjhemsida www.blipolitiker.info

  BliPolitiker_Sida1

  2009-11-03

 • Möte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 9 maj, 2009
  0
  0

  Söndagen den 3 maj hade vi ett möte i Kalmar där medlemmar och företrädare för 8 av länets kommuner deltog. Jens Leandersson som är ordförande för syddistriktet höll i mötet och informerade om kommande EU-val och kyrkoval.

 • Motion om klassmorfarsystem

  Av mattias.b.johansson den 7 januari, 2008
  0
  0

  Motion om införande av klassmorfar.

  Skolan har under en längre tid varit föremål för diskussioner om undermåliga resultat hos en allt större andel av eleverna. Bråk och mobbing i skolan har också orsakat tidningsrubriker, inte minst i Kalmar under de senaste månaderna.
  En av orsakerna till detta är nog de flesta överens om är att antalet vuxna i skolan minskat i och med större klasser och det besparingar som även skett inom skolan. Att öka antalet vuxna i skolan borde då vara något som kommunen högprioriterar.
  Idag finns tyvärr också ett stort gap mellan olika generationer. Detta leder i många fall till att respekten för varandra försvinner. Att införa ett klassmorfarsystem kan vara ett sätt att råda bot på en del av de problem som finns i skolan idag.
  På skolorna, särskilt när det gäller lågstadiet är saknaden av manlig personal stor. Klassmorfar skulle kunna vara ett sätt att ge barnen en positiv manlig förebild.

  Enligt en delrapport som ingår i en undersökning, som görs vid Institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, spelar klassmorfar en betydande roll i klasserna. Undersökningen, som genomförs på uppdrag av Föreningen Klassmorfar för Barnen och Skolverket, visar att framförallt pojkarna på de undersökta skolorna upplever att klassmorfar dämpar bråk, lyssnar och tröstar de som har problem samt stöttar ”besvärliga” elever. Både flickor och pojkar anser att klassmorfar löser konflikter och sätter tydliga ramar för vad som accepteras.

  I Karlskrona har man infört ett klassmorfarsystem men kallar det för Seniorer i Skolan sedan år 2000. Systemet bygger på ideellt arbete, seniorerna får en utbildning av kommunen innan de börjar vid skolan. Den enda ersättning de får är skollunchen som de äter tillsammans med eleverna. Seniorerna vistas i skolan efter egen förmåga och möjlighet och varierar från 2 timmar till 2 dagar per skolvecka. I Karlskrona finns idag ca 90 st klassmorfar eller klassmormor personer och erfarenheterna är mycket goda.

  Eftersom Karlskrona är en av de kommuner som Kalmar har ett utbyte med borde det även vara möjligt att samarbeta med Karlskrona kommun om utbildningen av dessa seniorer. Bilaga om seniorer i skolan bifogas.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att Kalmar kommun skall införa klassmorfarsystem enligt konceptet seniorer i skolan.

  _______________________ ____________________________
  Thoralf Alfsson Lars Rosen
  Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna

 • Motion om att kommunens bildarkiv på Internet skall vara en offentlig handling.

  Av mattias.b.johansson den 28 september, 2007
  0
  0

  Följande motion är föranledd av att jag har blivit förbjuden av Kalmar kommuns informationschef Christina Carlberg att använda bilder på förtroendevalda politiker från kommunens hemsida.
  ——————————————–

  Idag finns ett bildarkiv på kommunens hemsida över alla förtroendevalda politiker i kommunen. När man som privatperson kandiderar till ett förtroendeuppdrag och sedan tillträder ett sådant uppdrag har man samtidigt accepterat att man också är en offentlig person och med stor sannolikhet kommer att förekomma i media och andra sammanhang.
  Innan kommunen lägger upp foto och personuppgifter i sitt register och bildarkiv på kommunens hemsida får vederbörande godkänna att detta publiceras på internet. Användandet av Internet är idag mer regel än undantag på arbetsplatser och i hemmet och därmed bör kommunen också anpassa reglerna till teknikutvecklingen.
  Vi sverigedemokrater anser att detta bildarkiv på förtroendevalda politiker därmed skall anses som en offentlig handling och kunna nyttjas av alla som har behov av foto eller andra uppgifter, som press, media, näringsliv, föreningar och privatpersoner.
  Den förtroendevalda person som inte vill att sina uppgifter och foto skall finnas i kommunens bildarkiv kan givetvis avböja ett godkännande för publicering på kommunens hemsida.
  Riksdag och regering har motsvarande bildarkiv som kan utnyttjas av den som vill med det enda förbehållet att fotografens namn skall anges vid publicering av foton.

  Upphovsrätten för dessa foton bör kommunen köpa/avtala med fotografen så att den tillhör kommunen och blir därmed inget hinder för användarna.

  Vi sverigedemokrater vill verka för att Kalmar kommun skall framstå som en öppen och utåtriktad kommun och där kan ett fritt användande av detta bildarkiv vara ett gott exempel på detta. Ett förbud att använda detta bildarkiv ger enbart ett negativt intryck bland kommunens innevånare. Vi tror även att detta kan förbättra synen på förtroendevalda politikerna bland allmänheten.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att kommunens bildarkiv över förtroendevalda politiker på kommunens hemsida skall vara en offentlig handling och därmed fritt kunna användas av allmänheten.

  ___________________________
  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar 26 september 2007.