Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 14

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • NYTT VRAKPRIS PÅ KOMMUNAL MARK

  Av mattias.b.johansson den 16 november, 2009
  0
  0

  Vid kommunstyrelsens möte den 9 november beslutades om en ny markförsäljning till vrakpris. Men det mest anmärkningsvärda är att försäljningen strider mot det beslut om markpriser som togs den 18 juni 2007 i kommunfullmäktige för Östra Vimpeltorpet (Ljusstaden).

  En enig kommunstyrelse beslutade om försäljningspriset på 1 352 000 kronor utan att någon av de ca 25 närvarande politikerna eller ca 15 tjänstemän hade något att invända. Köparen är Kärnhem AB som har planer på att bygga WTC på Kvarnholmen. Kan detta vara orsaken till att tystnaden var total när detta beslut klubbades av Johan Persson?

  Kärnhem AB planerar att bygga 17 villor i upplåtelseformen bostadsrätter i Östra Vimpeltorpet. Enligt de i kommunfullmäktige beslutade markpriser skall tomter för friliggande villor säljas för 400 000 kronor/st.  Med detta pris skulle den verkliga köpeskillingen vara 17 * 400 000 = 6 800 000 kronor.

  Kommunen ger med andra ord en rabatt på 5 448 000 kronor till Kärnhem AB. Ett fullständigt horribelt beslut i kommunstyrelsen. Tyvärr har jag själv ingen yttranderätt i kommunstyrelsen, där Johan Persson tidigare nekat mig att yttra mig under debatter, utan jag får finna mig i att bara vara åhörare.

  Denna markförsäljning kommer inte att behandlas av kommunfullmäktige så jag får försöka påverka beslutet genom insändare och min blogg. Dessutom kommer Sverigedemokraterna i Kalmar att överklaga detta beslut till Länsrätten i Kalmar så snart beslutet anslås på kommunens anslagstavla och kräva att de i kommunfullmäktige beslutade markpriserna även skall gälla Kärnhem AB.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

  Kalmar.

  Artikeln är publicerad i Barometern och Kalmar Läns Tidning

 • Kampanj ”Bli politiker”

  Av mattias.b.johansson den 3 november, 2009
  0
  0

  Medlemmar i Sverigedemokraterna har nu inlett kampanjen ”Bli politiker”, som är en del av en motsvarande satsning i hela Kalmar län.

  Inför de förväntade framgångarna i de allmänna valen 2010 är det angeläget för oss sverigedemokrater att de som besätter de politiska uppdrag som vi kommer att anförtros efter valen är vanliga människor med olika erfarenheter och kunskaper. Vi söker därför personer som är orädda och handlingskraftiga, men som samtidigt står med båda fötterna på jorden och som är förankrade i verkligheten. Och som tänker mera på att göra en insats för Sveriges framtid än på att synas i politiska finrum.

  För att nå ut till så många som möjligt med detta budskap kommer Sverigedemokraterna i Kalmar län under november dela ut 15.000 vykort ”Bli politiker” till hushållen i Kalmar kommun.

  Är du intresserad av att arbeta aktivt i partiet eller av att kandidera för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2010, tveka inte att ta kontakt med oss redan idag på tel. 0480-466306, eller via vår kampanjhemsida www.blipolitiker.info

  BliPolitiker_Sida1

  2009-11-03

 • Möte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 9 maj, 2009
  0
  0

  Söndagen den 3 maj hade vi ett möte i Kalmar där medlemmar och företrädare för 8 av länets kommuner deltog. Jens Leandersson som är ordförande för syddistriktet höll i mötet och informerade om kommande EU-val och kyrkoval.

 • Motion om klassmorfarsystem

  Av mattias.b.johansson den 7 januari, 2008
  0
  0

  Motion om införande av klassmorfar.

  Skolan har under en längre tid varit föremål för diskussioner om undermåliga resultat hos en allt större andel av eleverna. Bråk och mobbing i skolan har också orsakat tidningsrubriker, inte minst i Kalmar under de senaste månaderna.
  En av orsakerna till detta är nog de flesta överens om är att antalet vuxna i skolan minskat i och med större klasser och det besparingar som även skett inom skolan. Att öka antalet vuxna i skolan borde då vara något som kommunen högprioriterar.
  Idag finns tyvärr också ett stort gap mellan olika generationer. Detta leder i många fall till att respekten för varandra försvinner. Att införa ett klassmorfarsystem kan vara ett sätt att råda bot på en del av de problem som finns i skolan idag.
  På skolorna, särskilt när det gäller lågstadiet är saknaden av manlig personal stor. Klassmorfar skulle kunna vara ett sätt att ge barnen en positiv manlig förebild.

  Enligt en delrapport som ingår i en undersökning, som görs vid Institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, spelar klassmorfar en betydande roll i klasserna. Undersökningen, som genomförs på uppdrag av Föreningen Klassmorfar för Barnen och Skolverket, visar att framförallt pojkarna på de undersökta skolorna upplever att klassmorfar dämpar bråk, lyssnar och tröstar de som har problem samt stöttar ”besvärliga” elever. Både flickor och pojkar anser att klassmorfar löser konflikter och sätter tydliga ramar för vad som accepteras.

  I Karlskrona har man infört ett klassmorfarsystem men kallar det för Seniorer i Skolan sedan år 2000. Systemet bygger på ideellt arbete, seniorerna får en utbildning av kommunen innan de börjar vid skolan. Den enda ersättning de får är skollunchen som de äter tillsammans med eleverna. Seniorerna vistas i skolan efter egen förmåga och möjlighet och varierar från 2 timmar till 2 dagar per skolvecka. I Karlskrona finns idag ca 90 st klassmorfar eller klassmormor personer och erfarenheterna är mycket goda.

  Eftersom Karlskrona är en av de kommuner som Kalmar har ett utbyte med borde det även vara möjligt att samarbeta med Karlskrona kommun om utbildningen av dessa seniorer. Bilaga om seniorer i skolan bifogas.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att Kalmar kommun skall införa klassmorfarsystem enligt konceptet seniorer i skolan.

  _______________________ ____________________________
  Thoralf Alfsson Lars Rosen
  Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna