Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 16

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen

  Av mattias.b.johansson den 3 april, 2007
  0
  0

  Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen.

  Ur en demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet så är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får tillräcklig insyn i kommunstyrelsens arbete. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggning kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt. I debatten i kommunfullmäktige kan hänvisning ske till föregående diskussioner i kommunstyrelsen. Givetvis skulle det underlätta om företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och de argument som framförts.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelsen är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer i flera kommuner. Vi ser detta som ytterligare ett sätt att förbättra demokratin. Kommunallagen lägger ej heller några hinder i vägen för införande utav insynsplatser (4kap, 23§) med rubriken ”Närvarorätt” som lyder enligt följande.
  ”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
  Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats.

  Sverigedemokraterna Kalmar 2007-03-27

 • Kommunförening bildad i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 21 januari, 2007
  0
  0

  Vi har efter framgångarna i valet också bildat en kommunförening med namnet Sverigedemokraterna i Kalmar.
  I styrelsen ingår följande personer.

  Thoralf Alfsson
  Lars Rosen
  Ulf Lundbäck
  Anders Leander

  Vi kommer under våren anordna informationsträffar för nya medlemmar och alla intresserade personer. Om du är intresserad av att deltaga så är du välkommen att skicka ett mail till kalmar@sverigedemokraterna.se eller ringa till vår telefonsvarare på 0480-24392
  Du är välkommen även om du inte bor i Kalmar kommun.

 • Kommunfullmäktige 27 november

  Av mattias.b.johansson den 1 december, 2006
  0
  0

  Kostnaderna för invandringspolitiken tabu i kf och media?
  På måndagens kommunfullmäktigemöte i Kalmar avhandlades frågan om s.k. ensamkommande flyktingbarn. I media har det förekommit oriktiga uppgifter om att sd försökte stoppa förslaget. Vad jag yrkade i mitt inlägg var en återremiss (inte avslag) till kommunstyrelsen p.g.a. att det saknades uppgifter om kostnader och även intäkter. En budget för verksamheten saknades med andra ord, det fanns endast migrationsverkets regler om ersättningar till kommunerna med i förslaget men det ger ingen klar bild av vilken summa som kommunen får i ersättning och om kommunen blir tvungna att skjuta till egna kommunala skattemedel.
  Flera ledamöter bland annat (Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s) och Nadja Mirghasemi (kd) höll på förhand skrivna ”brandtal” om flyktingmottagning som utgick från att sd yrkat på avslag i kf, vilket kändes lite märkligt när vi endast yrkat på återremiss för att belysa kostnaderna för detta flyktingboende. En av de ledamöter som var mest irriterad var moderaten Jonas Lövgren i sin kritik av sd. Jag trodde att moderaterna var mer intresserade av kostnaderna för samhället vad det gäller vår invandringspolitik men även för de nya moderaterna tycks det vara tabu att diskutera kostnaderna. Möjligen berodde Jonas Lövgrens agerande på att jag citerade delar av en moderatmotion i riksdagen angående vuxna personers hänsynslösa utnyttjande av barn i asylprocessen vilket tydligen inte vara uppskattat.
  Ersättningarna från migrationsverket blev i vilket fall lite mer klarlagda av Birgitta Elfströms sammanställning även om den var långt ifrån komplett. Av den framgår det att den största enskilda ersättningen tydligen varit okänd för media då den inte förekommit där. Våra lokala journalister tycks inte vara så duktiga på undersökande journalistik eller om ämnet kanske är tabubelagt även där. Om Kalmar kommun tecknar avtal om 8 platser för s.k. ensamkommande flyktingbarn erhåller kommunen bland annat 1500 kronor/dygn och plats vilket ger nästan 4,5 miljoner kronor/år. Utöver det erhåller kommunen 500 000 kronor/år i fast ersättning, ca 450 000 kronor/år i ersättning för skolan, ca 450 000 kronor/år om alla 8 platser belagda och ca 250 000 kronor i utredningsersättning. Summeras detta ger det ca 6 miljoner kronor/år, utöver detta tillkommer ej specificerade ersättning för transportkostnader, sjukvård, tandvård, god man, stödinsatser och extraordinära kostnader. Den slutliga ersättning eller kostnaden för samhället enligt min bedömning landar någonstans mellan 6,5 – 8,0 miljoner kronor/år eller ca 800 000 – 1 000 000 kronor/år och barn.
  Med mitt yrkande på återremiss ville jag klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet även om kommunen får full kostnadsersättning från staten. Oavsett om det betalas med kommunala medel eller statsbidrag är det våra gemensamt inbetalde skattemedel som används. Med tanke på att det anländer mer än 100 barn/månad kan kostnaden för samhället öka med 100 miljoner/månad om inget förändras.
  Inte undra på att det saknas resurser till skolan, vården och omsorgen om våra gamla! Det finns en smärtgräns i hur mycket vårt lilla land klarar av i kostnader för dagens invandringspolitik.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar

 • Valkuvert

  Av mattias.b.johansson den 30 augusti, 2006
  0
  0

  Måndagen den 4 september delar posten ut våra valkuvert i länet.
  Kuvertet innehåller valsedlar och en valfolder med en kortfattad information om Sverigedemokraterna och vår politik.

 • Insändare till Barometern/OT och Nyheterna/Östran

  Av mattias.b.johansson den 22 augusti, 2006
  0
  0

  Valfjä(s)kande med muslimer.
  Socialdemokraternas valfjäskande för muslimska väljare blir allt mer tydlig i valrörelsen.I samband med skolavslutningarna kunde vi höra flera socialdemokratiska politiker stödja DO (diskrimineringsombudsmannen) förslag om att skolavslutningen inte skulle ske i kyrkan och att psalmen ?Den blomstertid nu kommer? inte fick sjungas p.g.a. att det kunde vara kränkande mot invandrargrupper. Socialdemokraterna tycks hellre lyssna på muslimska organisationer än våra kristna. I SVT:s uppdrag granskning kunde vi se hur socialdemokratiska broderskapsrörelsen samarbetar med muslimska organisationer för att vinna väljare med hjälp av statliga pengar.

  I förra veckan blev den av socialdemokraterna utsedda ensamutredaren Masoud Kamalis (invandrare från Iran) utredning om integrationen offentlig och den kan bäst sammanfattas med svenskfientlighet. Om förslagen istället varit omvänt hade den med allra största sannolikt kalltats rasistisk. Att utredningen blir offentlig under valrörelsen är ingen slump utan planering från socialdemokraterna. Om dessa förslag blir verklighet så kommer svenskar att diskrimineras på en rad områden t.ex. vid anställningar till offentliga arbetsplatser som kommunen, sjukvården, skolan etc. Kritiken har varit stark mot utredningen men från socialdemokratiska politiker har inte kritiken varit så högljud.

  När sedan de lokala s-politikerna i Kalmar Nasim Malik och Birgitta Elfström föreslår att skolan skall vara stängd under muslimska helgdagar är måttet mer är rågat. Socialdemokraterna verkar inte dra sig för att radera ut vår svenska själ och identiteten i sitt valfjäskande för invandrargrupper. Som väljare har du den 17 september möjligheten att vissa socialdemokraterna att detta inte är svenska folkets vilja.

  När sedan Göran Persson kommer till Kalmar 30/8 väljar socialdemokraterna att platsen för statsministerns tal skall vara Norrlidens centrum. Klarare än så kan man inte vara med att tala om vilken grupp av väljare som s satsar på.
  Arbetarpartiet håller på att omvandlas till ett invandrarparti med starka band till muslimska organisationer.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar