Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 17

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av mattias.b.johansson den 21 augusti, 2006
  0
  0

  I valet till kommunfullmäktige har vi nu tre kandidater på listan:

  1. Thoralf Alfsson 48 år, Ingenjör, Kalmar
  2. Lars Rosen 58 år, Kalmar
  3. Anders Leander 48 år, Rockneby

  Vi vill gärna bli fler. Är du intresserad av att representera Sverigedemokraterna i kommunen är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

 • Radio Kalmars valwebb

  Av mattias.b.johansson den 7 augusti, 2006
  0
  0

  Följande kommunala frågor har vi svarat på efter en förfrågan att delta på en valwebb som finns på Radio Kalmars hemsida.

  1.Är målet 70.000 Kalmarbor på inom tio år realistiskt?
  Nej, resonemanget om 70000 innevånare är väldigt ologiskt. Vi har idag ca 2700 personer öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram i kommunen (AMS juni). Kommunens viktigaste uppgift är att i första hand skapa arbeten till dessa och inte fantisera om 70000 innevånare. Om sedan ytterliggare arbetstillfällen kan skapas och bostadsbyggandet utvecklas kommer också befolkningen att öka.

  2.Kommer ditt parti att godkänna utökade borgensåtaganden till kommunala bolags upplåning till exempel för nybyggnation?
  Nej, endast om det handlar om kommunal verksamhet. Bostadsbyggandet skall inte finansieras med risk för att kommunala skattemedel förbrukas.

  3. Vilka åtgärder är viktigast för att hindra en begynnande segregration?
  Stoppad eller kraftigt minskad flyktingmottagning i kommunen. Skapa fler arbetstillfällen till alla och inte bidrag. Stopp för hemspråksundervisning och istället ökad svenskundervisning och utbildning i svensk historia och kultur.

  4. Vill ditt parti fortsätta subventionera Salvestaden om så krävs efter sommaren?
  Nej, Salvestaden är ingen kommunal angelägenhet. Sälj ut till privata intressen men skriv avtal om att skolelever inom kommunen har rätt att besöka Salvestaden i utbildningssyfte utan kostnad.

  5. Ser ditt parti möjlighet till sänkt skatt?
  Nej, inte i dagsläget. Dagens skattenivå är ganska konkurrenskraftig i regionen. Vilket kan stimulera inflyttningen till kommunen. Vi prioriterar högre kvalitet i skolan och äldreomsorgen förre en lägre skattesats men om utrymme finns i framtiden så skall det komma kommuninnevånarna till godo.

  6. Ska grannkommunerna vara med och betala driften av den kommunala flygplatsen?
  Ja, men grannkommunerna har ingen skyldighet till detta. Kommunen har beslutat ta över driften av flygplatsen utan att skriva avtal med grannkommunerna. Som ett gammalt ordspråk säger ”Har man tagit faan i båten får man också ro han i land”. Med stor sannolikhet kommer detta beslut kosta Kalmars skattebetalare stora summor varje år som måste tas från annan verksamhet.

  7. Ska antalet kommunalråd förändras – i så fall hur?Återgång till 2002 års nivå, alltså minskning med ett kommunalråd. Även antalet ledamöter i kommunfullmäktige kan ifrågasättas då flera är helt eller mycket passiva.

 • Sverigedemokraterna inte bara invandringspolitik.

  Av mattias.b.johansson den 1 augusti, 2006
  0
  0

  Debattartikel publicerad i Barometern/OT 19 juli.

  I den rådande debatten framstår det i media som SD:s enda politiska fråga är invandringspolitik. Givetvis är SD mycket mer men invandringspolitiken är en central fråga för oss och anledningen till detta är att massinvandringen till Sverige kostar oerhört stora summor pengar av våra gemensamma skattemedel. Det finns beräkningar gjorde av olika personer/organisationer som kommit fram till allt från ca 30 miljarder till hela 269 miljarder/år. Det märkliga är att regeringen eller riksdagen aldrig velat göra en beräkning av invandringens kostnader. Genom att minska dessa kostnader så kommer SD få möjlighet att finansiera en rad förändringar i samhället.

  En trygg och meningsfull ålderdom.
  De svenska pensionärerna är en grupp vars villkor försämrats mer än andra grupper och allt fler drabbas av otrygghet och våld. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva. SD vill bland annat följande.
  – Kraftigt höja pensionerna för de pensionärer som har det sämst ställt.
  – Större valfritt och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
  – Inrätta en pensionärsminister.

  Familjen är hjärtats fosterland.
  Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets världen i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Familjens valfrihet inskränks av ideologiska skäl. SD vill bland annat följande.
  – Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet.
  – Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.
  – Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen.
  – Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

  En trygg och kunskapsinriktad skola.
  Sverigedemokraterna ser med oro på den av socialdemokrater misslyckade skolpolitiken. Allt fler går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbing, mobiltelefonrån och sexuella trakasserier breder ut sig i skolan. SD vill bland annat följande.
  – Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö.
  – Betyg införs i ordning och uppförande.
  – Verka för småskalighet i grundskolan.
  – Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

  En värdig vård för alla.
  Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingas upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienter och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. SD vill bland annat följnade.
  – Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser.
  – Tillåta seriösa privata men offentligt finansierade vårdalternativ.
  – Rationalisera vårdbyråkratin.
  – Avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

  Trygghet genom tillväxt.
  Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en stor statsskuld.
  Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjuktur. SD vill bland annat följande.
  – Förbättra villkoren för småföretagarna.
  – Sänka arbetsgivaravgiften.
  – Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.
  – Verka för minskad utflyttning av svenska arbetstillfällen till andra länder.

  Krafttag mot brottsligheten.
  Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. Nedskärningar inom rättsväsendet har genomförts i flera etapper.
  SD vill bland annat följande.
  – Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.
  – Sänka straffrättsåldern.
  – Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter.
  – Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

  Låt Sverige förbli Sverige!
  Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet. SD vill bland annat följande.
  – Värna Sverige som en fri, självständig och neutral stat.
  – Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat.
  – Hålla Sverige utanför EMU och Nato.
  – Återupprusta det svenska försvaret.

  Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre eller en borgerlig regeringsbildning efter valet den 17 september får vi politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem. Det finns dock ett alternativ! Sverigedemokraterna.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar

 • Möte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 21 juni, 2006
  0
  0

  060620

  Under måndagen den 19:e juni samlades några utav dem som kandiderar för SD till landsting och kommunfullmäktige i Kalmar för att lära känna varandra lite mer och diskutera inför det stundande valet. Ett par ansikten var obekanta för vissa, då nya kandidater och medlemmar tillkommer hela tiden. Lite fika i sommarvärmen hanns även med under samkvämet innan det avrundandes för dagen. Det är en väldigt intressant valrörelse som stundar nu, Sverigedemokraterna kommer utan tvekan att genomföra sin starkaste valrörelse någonsin i Kalmar län. I det senaste valet så ställde vi endast upp i kommunfullmäktige valet i Kalmar och för tillfället så kommer vi att kandidera i Kalmar, Oskarshamn, Hultsfred, Mörbylånga, Högsby samt till landstinget. Eventuellt kommer vi att kandidera i någon mer kommun, men över hälften utav alla röstberättigade i de kommunala valen har möjligheten att rösta på oss i kommun valen.

  För stunden så har även nästan 20 000 hushåll i länet fått flygbladet ”Hjärta för Sverige” i sin postlåda.

  Från vänster Thoralf Alfsson Kalmar, Carl-Johan Pettersson Hultsfred, Mattias B Johansson Oskarshamn, Jonny Evaldsson Oskarshamn, Lars Rosen Kalmar, Rolf Jönsson Mörbylånga, Sven-Erik Karlsson Högsby och Bernt Limegård Högsby.