Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 4

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Krister Thornberg

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar (tf.)

Skicka e-post till oss

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlimgar 2016

  Av kalmar den 6 februari, 2016
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Medlemsmöten

  Av kalmar den 1 november, 2015
  0

  Vi startar upp med regelbundna medlemsmöten.

  Antalet medlemmar i vår kommunförening i Kalmar har ökat kraftigt under det senaste året. Därför har vi för avsikt att öka möjligheterna för våra medlemmar att träffa varandra och vår företrädare i kommunpolitiken och i vår styrelse.

  Vi kommer därför att hålla öppet hus i vår nya partilokal varje måndag mellan 15:00 – 20:00. Vi kommer även under vissa av dessa tillfällen ha särskild information och ibland en utomstående som informerar i olika politiska frågor.

  Om vi har något speciellt tema eller någon inbjuden gäst kommer vi informera om detta på vår webbsida och på Facebook (Sverigedemokraterna Calmar).

  Vi bjuder givetvis också på fika eller något ätbart vid dessa medlemsträffar.

  Vi startar upp måndagen den 2 november.

  Är du intresserad av att komma så kan du mejla på kalmar@sd.se eller ringer du Thoralf Alfsson på 072-5179099 eller Krister Thornberg på 073-3705369 eller Carina Falkestad på 070-5498556 för information om var vår lokal finns eller om du har några andra frågor.

 • Budgetreservation för 2016

  Av kalmar den 15 juni, 2015
  0

  Vår budgetreservation är inlämnad och behandlas vid budgetfullmäktige den 15 juni.

  Läs vår budgetreservation.

 • Debattartikel angående bostäder på Fredriksskansområdet

  Av kalmar den 9 juni, 2015
  0

  Många storstäder har det men i Kalmar gör den politiska majoriteten tillsammans med flera allianspartier allt för att förstöra förutsättningarna inför framtiden. Gröna lungor och gröna ytor skall bebyggas med bostäder i ”storstaden” Kalmar. Allt under parollen och modeordet ”förtätning”. Precis som vi skulle vara så fruktansvärt trångbodda i Kalmar, att vi måste bebygga dessa för stadens karaktär så viktiga gröna ytor.

  Det rödgröna styret under ledning av Johan Persson värdesätter inte de gröna lungorna i Kalmar. Under de senaste åren har flera gröna ytor, skogsdungar, barns små fotbollsplaner men även parkeringsplatser blivit byggarbetsplatser. I majoritetens budgetförslag för 2016 finns ett stycke med rubriken ”Ett grönare Kalmar”. Men det finns inte ett end ord om vare sig skapande eller bevarande av de gröna lungorna eller parkerna och inte heller deras betydelse.

  Boverket skriver i sin vision 2025 om grönområden.

  ”De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som luftrenare och ljuddämpare. ” 

  Sverigedemokraterna satte ner foten när det gällde Gota Medias mediehus vid parken intill Systraströmmen och tillsammans med en privat sakägare lyckades vi fördröja detaljplanen genom överklagande så att Gota Media ställde in sina planer och istället nu renoverar sina befintliga lokaler. SD har sagt ja till flera av de senaste beslutade detaljplanerna då en viss förtätning kan vara bra och positiv för utvecklingen men det finns givetvis gränser.

  Nästa stora gröna yta som majoriteten vill exploatera är Fredriksskansområdet, med ca 200 bostäder i en ”första” etapp. Sverigedemokraterna kommer säga nej till denna detaljplan. Vi anser att Fredriksskansområdet tillsammans med Lindö och Malmfjärden skall utgöra en grön oas i centrala Kalmar, även i framtiden. I de centrala delarna av Kalmar finns idag universitet och många gymnasieskolor för tusentals elever. Fredriksskansområdet fyller en viktig funktion för alla skolelever men även för invånarna i stadskärnan där betydelsen för folkhälsan inte får negligeras.

  Kalmar håller även på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden när nu inte bara hundar utan även hästarna skall göra entré, förutom musikkonsert med Roxette.

  Fredriksskansområdet anser vi även utgör en del av Kalmars kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara.

  Den politiska majoriteten försöker i sina utspel förminska omfattningen av bostadsbebyggelsen på Fredriksskansområdet. För att minska motståndet mot byggplanerna har det nu läckt uppgifter om att också en badplats skall anläggas i området. Minst sagt populistiskt! Sverigedemokraterna anser att det bokstavligt är att kasta skattebetalarnas pengar i sjön. Det finns redan badplatser inom promenadavstånd, på Kattrumpan och Ängö. Därutöver finns ju också badet vid Kalmarsundsparken i närområdet som kommunen gjort till en fin och attraktiv badplats.

  London har Hyde Park, New York har Central Park, Sydney har Royal Botanic Garden. Alla stora gröna ytor och lungor placerade i stadskärnorna. I Stockholm finns Gärdet och Djurgården, Göteborg har heden, alla centralt placerade i städerna. Det vore märkligt om vi i lilla Kalmar inte kunde bevara en enda större grön yta för idrott, fritidsaktiviteter och evenemang i de centrala delarna av staden. Utveckla istället området för dess ursprungliga syften. Det vore en katastrof för Kalmar och kommande generationer om Fredriksskansområdet bebyggs. Det går aldrig att göra ogjort!

   

  Sverigedemokraternas

  Kommunfullmäktigegrupp i Kalmar

   

  Thoralf Alfsson, SD

  Kjerstin Berggren, SD

  Lars Rosén, SD

  Petra Gustavsson, SD

  Krister Thornberg, SD

  Lars Petersson, SD

   

 • Motion angående placering av vindkraftverk

  Av kalmar den 9 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har nyligen lämnat in en motion angående hur vindkraftverk skall placeras vid nyetablering inom Kalmar kommun. Vi vill att Kalmar kommun uppdaterar sin vindkraftsplan med att inga vindkraftverk får byggas öster om väg E22 sträckning genom hela kommunen. Vi vill också att dagens ”säkerhetsavstånd” till bostäder fördubblas.

  Läs hela vår motion.