Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Krister Thornberg

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar (tf.)

Skicka e-post till oss

 • Debattartikel angående bostäder på Fredriksskansområdet

  Av kalmar den 9 juni, 2015
  0

  Många storstäder har det men i Kalmar gör den politiska majoriteten tillsammans med flera allianspartier allt för att förstöra förutsättningarna inför framtiden. Gröna lungor och gröna ytor skall bebyggas med bostäder i ”storstaden” Kalmar. Allt under parollen och modeordet ”förtätning”. Precis som vi skulle vara så fruktansvärt trångbodda i Kalmar, att vi måste bebygga dessa för stadens karaktär så viktiga gröna ytor.

  Det rödgröna styret under ledning av Johan Persson värdesätter inte de gröna lungorna i Kalmar. Under de senaste åren har flera gröna ytor, skogsdungar, barns små fotbollsplaner men även parkeringsplatser blivit byggarbetsplatser. I majoritetens budgetförslag för 2016 finns ett stycke med rubriken ”Ett grönare Kalmar”. Men det finns inte ett end ord om vare sig skapande eller bevarande av de gröna lungorna eller parkerna och inte heller deras betydelse.

  Boverket skriver i sin vision 2025 om grönområden.

  ”De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som luftrenare och ljuddämpare. ” 

  Sverigedemokraterna satte ner foten när det gällde Gota Medias mediehus vid parken intill Systraströmmen och tillsammans med en privat sakägare lyckades vi fördröja detaljplanen genom överklagande så att Gota Media ställde in sina planer och istället nu renoverar sina befintliga lokaler. SD har sagt ja till flera av de senaste beslutade detaljplanerna då en viss förtätning kan vara bra och positiv för utvecklingen men det finns givetvis gränser.

  Nästa stora gröna yta som majoriteten vill exploatera är Fredriksskansområdet, med ca 200 bostäder i en ”första” etapp. Sverigedemokraterna kommer säga nej till denna detaljplan. Vi anser att Fredriksskansområdet tillsammans med Lindö och Malmfjärden skall utgöra en grön oas i centrala Kalmar, även i framtiden. I de centrala delarna av Kalmar finns idag universitet och många gymnasieskolor för tusentals elever. Fredriksskansområdet fyller en viktig funktion för alla skolelever men även för invånarna i stadskärnan där betydelsen för folkhälsan inte får negligeras.

  Kalmar håller även på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden när nu inte bara hundar utan även hästarna skall göra entré, förutom musikkonsert med Roxette.

  Fredriksskansområdet anser vi även utgör en del av Kalmars kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara.

  Den politiska majoriteten försöker i sina utspel förminska omfattningen av bostadsbebyggelsen på Fredriksskansområdet. För att minska motståndet mot byggplanerna har det nu läckt uppgifter om att också en badplats skall anläggas i området. Minst sagt populistiskt! Sverigedemokraterna anser att det bokstavligt är att kasta skattebetalarnas pengar i sjön. Det finns redan badplatser inom promenadavstånd, på Kattrumpan och Ängö. Därutöver finns ju också badet vid Kalmarsundsparken i närområdet som kommunen gjort till en fin och attraktiv badplats.

  London har Hyde Park, New York har Central Park, Sydney har Royal Botanic Garden. Alla stora gröna ytor och lungor placerade i stadskärnorna. I Stockholm finns Gärdet och Djurgården, Göteborg har heden, alla centralt placerade i städerna. Det vore märkligt om vi i lilla Kalmar inte kunde bevara en enda större grön yta för idrott, fritidsaktiviteter och evenemang i de centrala delarna av staden. Utveckla istället området för dess ursprungliga syften. Det vore en katastrof för Kalmar och kommande generationer om Fredriksskansområdet bebyggs. Det går aldrig att göra ogjort!

   

  Sverigedemokraternas

  Kommunfullmäktigegrupp i Kalmar

   

  Thoralf Alfsson, SD

  Kjerstin Berggren, SD

  Lars Rosén, SD

  Petra Gustavsson, SD

  Krister Thornberg, SD

  Lars Petersson, SD

   

 • Motion angående placering av vindkraftverk

  Av kalmar den 9 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har nyligen lämnat in en motion angående hur vindkraftverk skall placeras vid nyetablering inom Kalmar kommun. Vi vill att Kalmar kommun uppdaterar sin vindkraftsplan med att inga vindkraftverk får byggas öster om väg E22 sträckning genom hela kommunen. Vi vill också att dagens ”säkerhetsavstånd” till bostäder fördubblas.

  Läs hela vår motion.

 • Genmäle på Kalmars kommunalråds svar

  Av kalmar den 24 februari, 2015
  0

  Vår debattartikel föranledde Kalmars kommunalråd att svara, vilket publicerades den 17 februari. Några svar på våra frågor fick vi ej utan istället kom flera anklagelser. Läs kommunalrådens svar.

  Idag den 24 februari publicerar Barometern vårt genmäle. Barometern har satt en bra rubrik på vårt genmäle. ”Ge oss ett mångkulturellt bokslut”. Nedan följer vårt genmäle.

  Kalmar kommunalråds svar andas både irritation och ilska över att SD vågar ifrågasätta besparingar och det nya avtalet med Migrationsverket. Kommunalrådens svar innehåller vare sig fakta eller några siffror, däremot en hel del floskler och SD beskylls för att göra egna schablonberäkningar.

  När kommunens budget klubbades i december yrkade vi Sverigedemokraterna bland annat på att ett mångkulturellt bokslut skulle upprättas. Om invandringen är så lönsam som majoriteten påstår så borde de välkomna ett bokslut. Men den viljan fanns inte hos kommunalråden utan förslaget röstades ner i kommunfullmäktige.

  Kalmar kommun redovisar givetvis ekonomiska siffror men det innebär inte att man redovisar vad invandringen kostar. I Kalmar kommuns senaste årsredovisning finns inte en enda siffra angående kostnaderna för invandringen, inte heller några intäkter från Migrationsverket.

  Kalmar kommun erhöll under 2014 ersättningar på 61 103 087 kronor från Migrationsverket. Enligt Socialstyrelsen betalade Kalmar kommun dessutom ut 30 300 000 kronor i försörjningsstöd under 2013 till hushåll med en eller två personer utrikes födda. Försäkringskassan har under 2014 betalat ut 15 533 647 kronor i etableringsersättning till nyanlända i kommunen. Detta är inga schablonberäkningar utan kalla fakta från myndigheterna men det finns betydligt mer.

  Kommunalråden påstår sedan helt häpnadsväckande att stopp för invandringen inte innebär mer pengar till omsorgen. Vår slutsats är den motsatta! Om invandringen minskas så sjunker naturligtvis kommunens och statens kostnader. De skattemedel som frigörs kan sedan prioriteras om till andra verksamheter som skola, vård och omsorg.

  Sverigedemokraterna anser att hjälpen till flyktingar i huvudsak skall riktas till konflikternas närområden där miljontals människor finns i flyktingläger under svåra omständigheter. Dessa människor har inte pengar att betala flyktingsmugglare. Även i detta fall handlar det om att prioritera resurserna rätt så att hjälpen når så många som möjligt.

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen

  Petra Gustavsson (SD)

  Ledamot Omsorgsnämnden

  Carina Falkestad (SD)

  Ledamot Barn och Ungdomsnämnden

   

 • Årsmöte den 22 februari

  Av kalmar den 24 februari, 2015
  0

  Söndagen den 22 februari hade vi årsmöte för Sverigedemokraterna Calmar. Ett möte som hölls i allra högsta samförstånd och valberedningens förslag valdes utan några motförslag.

  Som ordförande valdes Thoralf Alfsson

  Vice ordförande Krister Thornberg

  Sekreterare Carina Falkestad

  Kassör Petra Gustavsson

  Ledamot Lars Petersson

  Suppleant Tomas Trossing

  Suppleant Thomas Salonen

   

  Efter fika och lite diskussioner höll Mattias B Johansson som är riksdagsledamot, distriktets ordförande och energipolitisk talesperson ett föredrag om Sverigedemokraternas energipolitik.

   

  Under supervalåret 2014 fokuserade vi väldigt mycket på valrörelserna, vilket gav oss stora framgångar både i valet till EU-parlamentet och i det Allmänna valet den 14 september.

  Under 2015 kommer vi utöver det politiska arbetet fokusera mer på medlemsaktiviteter. Antalet medlemmar har ökat kraftigt under de senaste åren i Kalmar men antalet aktiva har inte ökat i samma utsträckning vilket är något vi vill ändra på.

  Sverigedemokraterna i Calmar planerar under året ordna diskussionskvällar, öppet hus i våra nya partilokaler, besök på Kalmar läns museum, stadsvandring på Kvarnholmen, pubkvällar, bowlingkväll, Vasadagen och utflykter o.s.v.

   

 • Motion angående tillstånd för tiggeri

  Av kalmar den 17 februari, 2015
  0

  SD Calmar har lämnat in en motion om att det skall krävas tillstånd för kunna ägna sig åt tiggeri inom Kalmar kommun. Det handlar om att i de lokala ordningsföreskrifterna införa en ny paragraf om tiggeri. Södertälje som är en socialdemokratiskt styrd kommun har redan detta i sina ordningsföreskrifter och vi vill härmed införa samma tillståndsplikt i Kalmar.

  Barometern skriver om vår motion på följande länk.

  Här kan du läsa vår motion.