Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Av mattias.b.johansson den 15 maj, 2018
  0

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.

 • Årsmöte den 18 februari

  Av thoralf.alfsson den 23 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 18 februari sitt årsmöte. Eftersom det är valår så beslutades det inte bara om de sedvanliga valen som styrelse för 2018, utan även partiets kommunvalsedel för valet den 9:e september 2018. Det krävdes flera voteringar innan den slutgiltiga valsedeln kunde fastställas. Det valdes också ombud till distriktets årsmöte i Västervik den 25 mars. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  2:e vice ordförande

  Linda Emma Kotanen

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Mika Kotanen

  Micael Foghagen

  Lillemor Marcus Jonsson

  Ersättare

  Curt Gustavsson

  Lilith Lindgren

  Leif Holmberg

  Ellen Andersson

   

  Kommunvalsedel vid valet 9:e september 2018.

   

  1  Thoralf Alfsson

  2  Linda Emma Kotanen

  3  Carina Falkestad

  4  Mika Kotanen

  5  Petra Gustavsson

  6  Curt Gustavsson

  7  Micael Foghagen

  8  Krister Thornberg

  9  Lillemor Marcus Jonsson

  10 Leif Holmberg

  11 Lilith Lindgren

  12 Tomas Trossing

  13 Kalle Lundström

  14 Monika Fältsjö

  15 Tomas Salonen

  16 Tommy Askerberg

  17 Kalle Winner

  18 Erik Van Dijk

  19 Kent Petersson

  20 Ellen Andersson

  21 Johan Ragnarsson

  22 Christian Kemna

  23 Jan Bäckström

  24 Björn Lindell

  25 Curt Ljungholm

  26 Tom Andersson

  27 Irene Wertwein

  28 Micael Lindholm

  29 Joakim Spjut

  30 Inger Eriksson

  31 Olof Johansson

  32 Hans Eriksson

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte för Sverigedemokraterna Calmar

  Av thoralf.alfsson den 3 februari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Flyktingby i Påryd

  Av thoralf.alfsson den 3 februari, 2018
  0

  Debatt artikel publicerad i Barometern den 31 januari.

  ”Det är mycket förvånande att den politiska majoriteten i Kalmar inte lyssnar på de många boende i Påryd som överklagat beslutet att sätta upp en mindre ”flyktingby” på orten. I september avslog Mark- och miljödomstolen kommunens bygglovsansökan och skickade tillbaka ärendet till Kalmar kommun med motiveringen att de nya uppgifterna om förekomsten av DDT i markproverna skall prövas i Samhällsbyggnadsnämnden som första instans.

  Nu har Kalmar kommun för avsikt att ta om processen från noll genom att bevilja ett nytt bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att halterna av DDT är så låga att det inte är något problem eftersom det bara gäller ett tillfälligt bygglov under 5 år. Samtidigt är kommunens egen Projekt- och exploateringsavdelning tveksamma till bygglovet och menar att en detaljerad miljöteknisk markundersökning bör göras. Kommunens egna tjänstemän och den politiska majoriteten är alltså inte överens i ärendet och då blev det så rörigt på Samhällsbyggnadsnämndens möte onsdagen den 24 januari att ärendet helt enkelt ströks från dagordningen.

  Uppenbarligen är inte ens DDT i marken ett tillräckligt skäl för att stoppa etablering av ett boende för nyanlända hos den politiska majoriteten. Eller är det inte så noga för att det är nyanlända invandrare som skall bo i husen under kortare perioder.

  Vi Sverigedemokraterna har varje gång ärendet behandlats politiskt, yrkat på avslag. Anledningen är dels att vi lyssnar på de boende i Påryd där fler än 100 personer skrev under överklagandet av det första bygglovet. Men också på grund av den väldigt stora produktionen av nya bostäder i Kalmar kommun och framförallt i Kalmar stad. Under 2017 färdigställdes 735 bostäder i Kalmar men det beviljades samtidigt också betydligt fler än 1 100 bygglov för bostäder under 2017, som nu i de flesta fall redan är under byggnation och vid onsdagens nämndsmöte beviljades ytterligare ca 80 bostäder bygglov, varav 64 bostäder för Kalmarhem. Vi anser helt enkelt att det inte finns något akut behov för 5 Attefallshus i Påryd, med plats för en boende per hus, samtidigt som det kanske färdigställs ca  1 000 nya bostäder eller fler under 2018.

  Nu tycks det mest handla om prestige från den politiska majoriteten, inte om ett akut behov av bostäder som måste klaras upp. Det finns med andra ord ingen anledning att köra över det stora antalet medborgare i Påryd som inte vill ha denna ”flyktingby” i sitt samhälle.

  Vi Sverigedemokrater föreslår istället att dessa fem Attefallshus bjuds ut till försäljning till allmänheten och företag. Kalmar kommun köpte in Attefallshusen under 2016 för 390 000 kronor/st. Vi tror att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa dessa Attefallshus. Marknadspriset idag kanske till och med överstiger kommunens inköpspris.

  Sverigedemokraterna anser att det bästa är att lägga ner projektet i Påryd och sälja husen, än att återigen dra igång en process som kommer kantas av överklaganden från de boende upp till högsta instans. Något som kommer kosta kommunen och samhället både resurser och stora summor av skattebetalarnas pengar, vilka istället skulle göra mer nytta inom skola, vård och omsorg eller för att öka tryggheten i samhället. Jag uppmanar den politiska majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att tänka om och att göra rätt.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden”

 • GULDFÅGELN ARENA

  Av thoralf.alfsson den 31 maj, 2017
  0

  I måndags informerades gruppledarna för de politiska partierna i Kalmar kommunfullmäktige om den akuta situationen för Kalmar FF sedan Swedbank inte längre vill förlänga sina krediter till Kalmar FF:s fastighetsbolag som äger Guldfågeln Arena. Ett ytterst märkligt och bedrövligt agerande av Swedbank!

  Den politiska majoriteten i Kalmar som består av S, V och C vill att Kalmar kommun tar över ägandet och skulderna för Guldfågeln Arena och hoppas att även oppositionen skall ställa sig bakom en avsiktsförklaring som innebär att avtal om övertagande och att avtal om nedtrappning av föreningsbidrag skall upprättas och avtal om hyresavtal med Kalmar FF skall upprättas i samband med övertagandet någon gång under hösten 2017. Det finns med andra ord i dagsläget inga framförhandlade avtal, därför vill majoriteten att en avsiktsförklaring skall tas innan sommaren och semesterperioden för att ge ett pressat Kalmar FF lite andrum.

  Möjlighet att det skulle dyka upp någon annan intressent som skulle vilja ta över Guldfågeln Arena och erbjuda Kalmar FF godtagbara kreditvillkor och hyreskostnader är nog mer eller mindre obefintligt.

  Kalmar kommun har beviljat borgen för Kalmar FF vid två tillfällen. Dels i augusti 2008 med 100 miljoner kronor och sedan en utökad borgen i september 2015 med 26 miljoner kronor. Sverigedemokraterna har vid båda dessa tillfällen röstat nej till dessa borgensåtaganden.

  Kalmar FF:s budget för 2017 innebär ett resultat på minus 9 miljoner kronor om Kalmar FF säljer spelare för 8 miljoner kronor. Men med den dåliga starten på allsvenskan som Kalmar FF haft har publiken svikit och därmed också publikintäkterna. Prognosen lyder nu på minus 20 miljoner kronor om inga spelare försäljs under året.

  Alternativ 1 är alltså att Kalmar kommun tar över ägandet av Guldfågeln Arena men inte driften.

  Alternativ 2 är att Kalmar FF med stor sannolikhet går i konkurs inom en relativ snar framtid, förlorar sin elitlicens och flyttas ner i seriesystemet och står dessutom utan en fotbollsarena. I varje fall utan ekonomiska möjligheter att vara kvar på arenan. Kalmar kommun förlorar sina 120 miljoner kronor i borgen.

  Den årliga kapitalkostnaden för att äga Guldfågeln Arena skulle sannolikt bli mellan 7-8 miljoner kronor om man binder räntan under 5 år (idag möjligt binda räntan till under en procent). Hur stora hyresintäkterna från Kalmar FF skulle bli är dock osäkert då inga avtal finns.

  Det handlar alltså om ett val mellan pest eller kolera för Kalmar kommun och de politiska partierna. Vilka kostnader som Kalmar kommun i slutändan får styrs helt av hur föreningsbidraget till Kalmar FF trappas ned och vilket hyresavtal som förhandlas fram. Idag ligger föreningsbidraget på ca 6 miljoner kronor per år.

  Sannolikt blir kostnaden det första året mellan 13-14 miljoner kronor men sedan kommer kostnaden sannolikt minska. Alternativet är uppenbarligen konkurs för Kalmar FF. Vilka kostnader och hur kommer det att drabba Kalmar kommun? Det finns ett avtal idag om föreningsbidrag som gäller till 2031 och som årligen skrivs upp med KPI. Så den extra kostnad som Kalmar kommun drabbas av är framförallt kapitalkostnader. Enligt uppgift skall underhåll och investeringsbehov vara lågt under den närmaste femårsperioden och driftkostnaden för arenan kommer Kalmar FF ansvara för. Men inget är definitivt förrän det finns avtalsförslag att ta ställning till.

  Jag förutsätter att den information gruppledarna fått av både ledande tjänstemän, Johan Persson (S) och Kristina Fosnes (M) är korrekt då de medverkat vid möten med Swedbank och att det är Swedbanks agerande som är den utlösande faktorn för den ekonomiska krisen för Kalmar FF!

  Pest eller kolera?

  För oss inom Sverigedemokraterna är det inget alternativ att riskera att Kalmar FF sätts i konkurs och att Kalmar kommun får betala 120 miljoner kronor i borgen utan att få något tillbaka. Vilka övriga kostnader och konsekvenserna en konkurs för Kalmar FF skulle innebära för Kalmar kommun vet vi inte idag.

  Vi har som jag skrev tidigare sagt nej till detta borgensåtagande vid två omröstningar i kommunfullmäktige. Det är den rödgröna majoriteten (S, V och C) och Moderaterna som har försatt Kalmar kommun i denna ”utpressningssituation” genom att godkänna borgensåtaganden på 120 miljoner kronor.

  Vi kan heller inte säga ett ovillkorligt ja till att Kalmar kommun tar över ägandet av arenan. Vi vill att avtalen om nedtrappning av föreningsbidragen, hyreskostnaden för Kalmar FF men även avtal för drift, underhåll och investeringar skall förhandlas fram innan vi tar slutgiltig ställning.