Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Sverigedemokraterna Calmar valmanifest 2018

  Av thoralf.alfsson den 20 augusti, 2018
  0

  Sverigedemokraternas kommunala valmanifest för 2018 har presenterats och skickats ut till samtliga hushåll inom Kalmar kommun. Det 8-sidiga valmanifestet har rönt en hel del uppmärksamhet och fått positiva omdömen även från politiska motståndare.

  Här nedan finns en länk till vårt valmanifest.

  Kommunalt Valmanifest 2018

   

 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Av mattias.b.johansson den 15 maj, 2018
  0

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.

 • Årsmöte den 18 februari

  Av thoralf.alfsson den 23 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 18 februari sitt årsmöte. Eftersom det är valår så beslutades det inte bara om de sedvanliga valen som styrelse för 2018, utan även partiets kommunvalsedel för valet den 9:e september 2018. Det krävdes flera voteringar innan den slutgiltiga valsedeln kunde fastställas. Det valdes också ombud till distriktets årsmöte i Västervik den 25 mars. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  2:e vice ordförande

  Linda Emma Kotanen

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Mika Kotanen

  Micael Foghagen

  Lillemor Marcus Jonsson

  Ersättare

  Curt Gustavsson

  Lilith Lindgren

  Leif Holmberg

  Ellen Andersson

   

  Kommunvalsedel vid valet 9:e september 2018.

   

  1  Thoralf Alfsson

  2  Linda Emma Kotanen

  3  Carina Falkestad

  4  Mika Kotanen

  5  Petra Gustavsson

  6  Curt Gustavsson

  7  Micael Foghagen

  8  Krister Thornberg

  9  Lillemor Marcus Jonsson

  10 Leif Holmberg

  11 Lilith Lindgren

  12 Tomas Trossing

  13 Kalle Lundström

  14 Monika Fältsjö

  15 Tomas Salonen

  16 Tommy Askerberg

  17 Kalle Winner

  18 Erik Van Dijk

  19 Kent Petersson

  20 Ellen Andersson

  21 Johan Ragnarsson

  22 Christian Kemna

  23 Jan Bäckström

  24 Björn Lindell

  25 Curt Ljungholm

  26 Tom Andersson

  27 Irene Wertwein

  28 Micael Lindholm

  29 Joakim Spjut

  30 Inger Eriksson

  31 Olof Johansson

  32 Hans Eriksson

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte för Sverigedemokraterna Calmar

  Av thoralf.alfsson den 3 februari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Flyktingby i Påryd

  Av thoralf.alfsson den 3 februari, 2018
  0

  Debatt artikel publicerad i Barometern den 31 januari.

  ”Det är mycket förvånande att den politiska majoriteten i Kalmar inte lyssnar på de många boende i Påryd som överklagat beslutet att sätta upp en mindre ”flyktingby” på orten. I september avslog Mark- och miljödomstolen kommunens bygglovsansökan och skickade tillbaka ärendet till Kalmar kommun med motiveringen att de nya uppgifterna om förekomsten av DDT i markproverna skall prövas i Samhällsbyggnadsnämnden som första instans.

  Nu har Kalmar kommun för avsikt att ta om processen från noll genom att bevilja ett nytt bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att halterna av DDT är så låga att det inte är något problem eftersom det bara gäller ett tillfälligt bygglov under 5 år. Samtidigt är kommunens egen Projekt- och exploateringsavdelning tveksamma till bygglovet och menar att en detaljerad miljöteknisk markundersökning bör göras. Kommunens egna tjänstemän och den politiska majoriteten är alltså inte överens i ärendet och då blev det så rörigt på Samhällsbyggnadsnämndens möte onsdagen den 24 januari att ärendet helt enkelt ströks från dagordningen.

  Uppenbarligen är inte ens DDT i marken ett tillräckligt skäl för att stoppa etablering av ett boende för nyanlända hos den politiska majoriteten. Eller är det inte så noga för att det är nyanlända invandrare som skall bo i husen under kortare perioder.

  Vi Sverigedemokraterna har varje gång ärendet behandlats politiskt, yrkat på avslag. Anledningen är dels att vi lyssnar på de boende i Påryd där fler än 100 personer skrev under överklagandet av det första bygglovet. Men också på grund av den väldigt stora produktionen av nya bostäder i Kalmar kommun och framförallt i Kalmar stad. Under 2017 färdigställdes 735 bostäder i Kalmar men det beviljades samtidigt också betydligt fler än 1 100 bygglov för bostäder under 2017, som nu i de flesta fall redan är under byggnation och vid onsdagens nämndsmöte beviljades ytterligare ca 80 bostäder bygglov, varav 64 bostäder för Kalmarhem. Vi anser helt enkelt att det inte finns något akut behov för 5 Attefallshus i Påryd, med plats för en boende per hus, samtidigt som det kanske färdigställs ca  1 000 nya bostäder eller fler under 2018.

  Nu tycks det mest handla om prestige från den politiska majoriteten, inte om ett akut behov av bostäder som måste klaras upp. Det finns med andra ord ingen anledning att köra över det stora antalet medborgare i Påryd som inte vill ha denna ”flyktingby” i sitt samhälle.

  Vi Sverigedemokrater föreslår istället att dessa fem Attefallshus bjuds ut till försäljning till allmänheten och företag. Kalmar kommun köpte in Attefallshusen under 2016 för 390 000 kronor/st. Vi tror att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa dessa Attefallshus. Marknadspriset idag kanske till och med överstiger kommunens inköpspris.

  Sverigedemokraterna anser att det bästa är att lägga ner projektet i Påryd och sälja husen, än att återigen dra igång en process som kommer kantas av överklaganden från de boende upp till högsta instans. Något som kommer kosta kommunen och samhället både resurser och stora summor av skattebetalarnas pengar, vilka istället skulle göra mer nytta inom skola, vård och omsorg eller för att öka tryggheten i samhället. Jag uppmanar den politiska majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att tänka om och att göra rätt.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden”