Sverigedemokraterna Kalmar | Sverigedemokraterna i Kalmar | Sida 7

Sverigedemokraterna Kalmar

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Lillemor Marcus Jonsson

Ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar

Mail till Lillemor

Skicka e-post till oss

Mobil: 0721- 777 300

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av thoralf.alfsson den 27 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Vem bygger vi för?

  Av thoralf.alfsson den 17 januari, 2017
  0

  Debattartikeln publicerades i Barometern den 7 november.

  Aldrig någonsin har antalet detaljplaner och planerade bostäder varit så högt i Kalmar. Just nu är ca 800 bostäder under produktion och fram till 2019 detaljplaneras för ytterligare 3 600 bostäder i Kalmar. Givetvis är det positivt att det byggs bostäder men rusar inte kommunen iväg lite för fort? Från att ha färdigställt ca 100 – 200 bostäder per år skall nu ca 1 000 bostäder färdigställas varje år. Vem skall flytta in i alla dessa bostäder?

  Enligt kommunens hemsida beräknar man att ca 2 000 personer från andra kommuner inom länet kommer flytta till Kalmar och att ca 1000 personer kommer flytta in från andra län fram till 2019. Men det blir endast drygt 3 000 personer! Eftersom vi i Kalmar kommun idag bor ca 2,11 personer per bostad innebär den planerade ökningen av bostäder att närmare 10 000 personer måste flytta in i dessa bostäder. Det fattas med andra ord minst 6 000 personer i kommunens ekvation. Är vi så trångbodda i Kalmar? Är det flera tusen människor som idag tvingas dela bostad men som i själva verket vill ha en egen bostad? Har dessa råd att bosätta sig i en nyproducerad bostad? Eller är det en stor inflyttning från utlandet som den rödgröna majoriteten planerar för. Pressar Migrationsverket och regeringen på om fler bostäder? Vem bygger vi för?

  Enligt Kalmarhems VD Britt Johansson är efterfrågan idag stor på billiga bostäder men betydligt mer begränsad när det gäller dyrare nyproducerade lägenheter. Problemet är ju att nyproducerade bostäder i dagens överhettade bostadsmarknad också blir dyra lägenheter.

  Många experter anser att vi har en bostadsbubbla som riskerar att spricka inom en nära framtid. Om den spricker kommer många i Kalmar dras med i det fallet.

  Sverigedemokraterna anser att majoriteten eller hela 7-klövern driver på en överhettning på bostadsmarknaden som driver upp kostnaderna för nya bostäder. Något som inte gynnar de som förväntas hyra eller köpa dessa bostäder. Vi anser också att det enormt stora antalet bostäder med många olika alternativa etableringar både centrala och vid Snurrom, Rifa-tomten, Karlssons äng och södra staden vid Rinkabyholm, borde innebära att centrala grönområden kan sparas. Att i den här situationen ta beslut om att bygga bostäder vid Fredriksskans är minst sagt vansinnigt! Ett idrottsområde som behövs så väl för alla gymnasieskolor och nya Linnéuniversitetet som också för de idrottsföreningar som har sin verksamhet vid Fredriksskans. Vill vi inte ha mångfald i staden?

  Att kostnaderna för att exploatera området vida överstiger de intäkter som kommunen beräknas få vid försäljningen av marken, trots rekordpris, är ytterligare ett argument för att behålla området intakt med sin snart 100-åriga historia. Dessutom tillkommer en rad projekt för att skapa nya planer och andra ytor som ersättning för Fredriksskans. Dessa kostnader är inte inräknade och mörkas av majoriteten. Majoriteten lovade dessutom bort 29 miljoner kronor av intäkterna vid markförsäljningen när kommunen förskottsutbetalade dessa till Kalmar FF i samband med den nya arenan. Men det har man ”glömt” idag!

  Nu exploateras istället Lindö för att skapa planer. Snart kommer säkert också krav på omklädningsrum, toaletter och materialförråd på natursköna Lindö från skolorna.

  Det är minst sagt förvånande att Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig värna de gröna värdena, ändå ställer sig bakom detaljplanen för Fredriksskansområdet med tanke på dess konsekvenser för alla elever och studenter i centrala Kalmar och idrottsföreningar.

  De enda som kommer göra stora vinster på denna detaljplan är privata byggföretag och privata fastighetsbolag, inte Kalmar kommun. Kalmar kommun gör istället en stor ekonomisk förlust, vilket skattebetalarna får stå för!

   

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

   

   

 • Tallhagen bästa platsen för ny simhall!

  Av thoralf.alfsson den 17 januari, 2017
  0

  Debattartikel publicerad i Barometern 20 september

   

  Att placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är ett lika stort misstag som det var att flytta Salvestaden från slottet till Dämmet.

  Placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning måste i första hand styras av målet att uppnå så stor tillgänglighet för kommunens medborgare som möjligt. Ett stort besöksantal är av allra högsta vikt för att generera så stora intäkter som möjligt och därmed minimera att driftkostnader måste täckas med skattemedel.

  De viktigaste faktorerna är då befolkningstäthet och restid. Idag bor det ca 20 000 människor inom 2 km radie från Tallhagen medan endast ca 5 000 människor bor inom en radie av 2 km från Snurrom. Ett förhållande som sannolikt kommer bestå eller förstärkas i framtiden då en kraftig förtätning av bostäder och verksamheter pågår i centrala Kalmar. Med andra ord är Tallhagen det självklara valet!

  Men även när det gäller kommunikationer är Tallhagen överlägset Snurrom. De ca 20 000 personer som bor inom 2 km från Tallhagen kan med lätthet ta sig till området till fots eller med cykel om de inte vill utnyttja stadsbussarna eller köra bil. Dessutom kan de många tusen personer som antingen studerar i centrala Kalmar eller arbetar där med lätthet ta sig till Tallhagen. Att däremot ta sig till Snurrom som ligger 6 km från centrum kräver en helt annan planering för studerande och de som arbetar i centrum om man vill besöka anläggningen i samband med sitt jobb eller skolan. För flertalet bilburna besökare innebär Snurrom en extra körsträcka eller omväg.

   

  Att majoriteten inte tar någon som helst hänsyn till det stora antalet människor som studerar vid grundskolor, gymnasier och Linneuniversitetet eller arbetar i de centrala delarna av Kalmar och som skulle få en simhall i Tallhagen inom ett bekvämt avstånd är mycket anmärkningsvärt och i våra ögon ett stort misstag som inte kan rättas till på minst 40-50 år.

  Ett av kriterierna för utredningen var även kustnära och rekreationsnära område. Även här är Tallhagen helt överlägsen en placering vid Snurrom. Tallhagen är kustnära, vilket Snurrom inte är. Vid Tallhagen finns idag redan fotbollsplaner och tennishall/tennisbanor men även en rackethall och en ny idrottshall planeras vid Tallhagen. Dessutom finns en ridanläggning och fina joggingrundor ut mot Svinö, vilket redan idag utnyttjas av väldigt många. Idag finns redan ett havsbad vid platsen som i framtiden skulle kunna utvecklas och integreras med en ny simhall i Tallhagen. Vid Snurrom saknas idag alla dessa synergieffekter.

  Tallhagsskogen utgörs av ett markområde på ca 250 000- 300 000 m2, där mindre än 10 procent skulle upptas av en ny simhall, vilken beräknas uppta ca 20 000 m2, inklusive parkeringar.

  Majoriteten tar heller ingen som helst hänsyn till att Kalmar simsällskap förordar Tallhagen då många av deras medlemmar är skolungdomar som får problem med sina resor om anläggningen placeras vid Snurrom.

  Ännu mer anmärkningsvärt är att Actic gym som enligt utredningen har 42 procent av besökarna medan simhallen har 36 procent av besökarna inte getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en ny placering av simhall och friskvårdsanläggning. Vill majoriteten sparka ut Actic gym från en framtida friskvårdsanläggning?

  Den medborgardialog som genomförts gav i stort sett ett fifty-fifty resultat men det skall också beaktas att endast ca 3 procent av Kalmars befolkning deltagit i medborgardialogen.

  Att åsidosätta alla ovanstående argument för att istället placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom och använda den som en bricka i stadsutvecklingen med snabba och billiga bostäder vid Snurrom och av en problematisk stadsdel i norra Kalmar med segregationsproblem är väldigt olyckligt. Något som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom.

  Sverigedemokraterna anser att Tallhagen är den absolut bästa placeringen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

  I kommunstyrelsen den 6 september var Sverigedemokraterna det enda partiet som röstade för Tallhagen.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

 • ÅRSMÖTE 2016

  Av kalmar den 26 februari, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Calmar har haft sitt årsmöte den 21 februari. Som mötesordförande var Martin Kirchberg från Torsås inbjuden. Årets årsmöte hölls även i år på Rasta i Kalmar. Nu börjar dock möteslokalen att bli trång så till nästa år måste vi sannolikt hitta en betydligt större möteslokal.

  Medlemsutvecklingen har varit mycket positiv under 2015 och antalet medlemmar har ökat md drygt 47 procent. Siktet är nu inställt på att medlemsutvecklingen skall fortsätta på samma sätt under 2016. I och med den nya partilokalen och att vi har Öppet hus varje måndag i partilokalen så hoppas vi att det också skall bidra till en fortsatt positiv medlemsutveckling.

   

  Vid årsmötet valdes följande styrelse för Sverigedemokraterna Calmar

  Thoralf Alfsson, ordförande

  Krister Tornberg, vice ordförande

  Carina Falkestad, ledamot och sekreterare

  Petra Gustavsson, ledamot och kassör

  Lars Petersson, ledamot

  Mikael Foghagen, suppleant

  Tomas Trossing, suppleant

  Kalle Winner, suppleant

   

  Som revisorer valdes

  Mattias B Johansson, Oskarshamn

  Bo Karlsson, Västervik

   

  Som valberedning valdes

  Sune Olsson, Ruda

  Lars Rosén, Kalmar

  Tomas Andersson, Kalmar

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlimgar 2016

  Av kalmar den 6 februari, 2016
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: