Radio Kalmars valwebb | Sverigedemokraterna Kalmar

Radio Kalmars valwebb

Följande kommunala frågor har vi svarat på efter en förfrågan att delta på en valwebb som finns på Radio Kalmars hemsida.

1.Är målet 70.000 Kalmarbor på inom tio år realistiskt?
Nej, resonemanget om 70000 innevånare är väldigt ologiskt. Vi har idag ca 2700 personer öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram i kommunen (AMS juni). Kommunens viktigaste uppgift är att i första hand skapa arbeten till dessa och inte fantisera om 70000 innevånare. Om sedan ytterliggare arbetstillfällen kan skapas och bostadsbyggandet utvecklas kommer också befolkningen att öka.

2.Kommer ditt parti att godkänna utökade borgensåtaganden till kommunala bolags upplåning till exempel för nybyggnation?
Nej, endast om det handlar om kommunal verksamhet. Bostadsbyggandet skall inte finansieras med risk för att kommunala skattemedel förbrukas.

3. Vilka åtgärder är viktigast för att hindra en begynnande segregration?
Stoppad eller kraftigt minskad flyktingmottagning i kommunen. Skapa fler arbetstillfällen till alla och inte bidrag. Stopp för hemspråksundervisning och istället ökad svenskundervisning och utbildning i svensk historia och kultur.

4. Vill ditt parti fortsätta subventionera Salvestaden om så krävs efter sommaren?
Nej, Salvestaden är ingen kommunal angelägenhet. Sälj ut till privata intressen men skriv avtal om att skolelever inom kommunen har rätt att besöka Salvestaden i utbildningssyfte utan kostnad.

5. Ser ditt parti möjlighet till sänkt skatt?
Nej, inte i dagsläget. Dagens skattenivå är ganska konkurrenskraftig i regionen. Vilket kan stimulera inflyttningen till kommunen. Vi prioriterar högre kvalitet i skolan och äldreomsorgen förre en lägre skattesats men om utrymme finns i framtiden så skall det komma kommuninnevånarna till godo.

6. Ska grannkommunerna vara med och betala driften av den kommunala flygplatsen?
Ja, men grannkommunerna har ingen skyldighet till detta. Kommunen har beslutat ta över driften av flygplatsen utan att skriva avtal med grannkommunerna. Som ett gammalt ordspråk säger ”Har man tagit faan i båten får man också ro han i land”. Med stor sannolikhet kommer detta beslut kosta Kalmars skattebetalare stora summor varje år som måste tas från annan verksamhet.

7. Ska antalet kommunalråd förändras – i så fall hur?Återgång till 2002 års nivå, alltså minskning med ett kommunalråd. Även antalet ledamöter i kommunfullmäktige kan ifrågasättas då flera är helt eller mycket passiva.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.