Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Kalmar

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Kalmar kommunfullmäktige

 

 

 

 

[Kalmar] Petra Gustafsson
Petra Gustafsson
Gruppledare
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot omsorgsnämnden

 

Thoralf
Micael Foghagen
Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot kommunstyrelsen

Vice gruppledare

 


Linda Emma Kotanen
Ledamot kommunfullmäktige

 


Carina Falkestad
Ledamot kommunfullmäktige

 


Mika Kotanen
Ledamot kommunfullmäktige

 

Thoralf
Curt Gustafsson
Ledamot kommunfullmäktige

 

 

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Kalmar

 

 

 


Lillemor Markus Jonsson
Ordförande


Kalle Lundström
Vice ordförande


Tomas Trossing
Andre vice ordförande

 


Carina Falkestad
Ledamot


Ellen Andersson
Ledamot


Lars Persson
Ledamot

 


Curt Ljungholm
Suppleant


Gina Adeen
Suppleant

 

 

 

Våra representanter i nämnderna

 

Nämnder:

Kommunstyrelsen ordinarie Petra Gustafsson ordinarie Micael Foghagen

Kultur och fritid ordinarie Micael Foghagen ersättare Vladislava Pohnanova

Utbildningsnämnden ordinarie Lillemor Marcus Johnsson ersättare Kalle Lundström

Socialnämnden ordinarie Curt Gustavsson ersättare Lilith Lindgren

Samhällsbyggnadsnämnden ordinarie ersättare Kent Peterson

Omsorgsnämnden ordinarie Kalle Winner ersättare Linda Emma Kotanen Hallbeck

Servicenämnden ordinarie Leif Holmberg

Vatten och miljönämnden ordinarie Petra Gustafsson

Södermöre kommundelsnämnd ordinarie Curt Gustavsson ersättare Curt Ljungholm