Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Kalmar

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Kalmar kommunfullmäktige

 

 

 

 

 

 

Thoralf
Thoralf Alfsson

Gruppledare kommunfullmäktige, ledamot Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Thoralf
Lars Rosén

Ledamot kommunfullmäktige och Södermöre kommundelsnämnd

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Thoralf
Lars Petersson

Ledamot kommunfullmäktige och socialnämnden

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Thoralf
Petra Gustafsson

Ledamot kommunfullmäktige och Omsorgsnämnden

Telefon:

 

 

 

 

CarinaFalkestad

 Carina Falkestad

Ledamot kommunfullmäktige

Telefon:

 

 

 

 

 

Thoralf
Krister Thornberg

Ledamot kommunfullmäktige och Servicenämnden

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Thoralf
Micael Foghagen

Ledamot Kultur o Fritidsnämnden och Barn o Ungdomsnämnden

Telefon:

 

 

 

 

 

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Calmar

 

 

 

 

 

Thoralf
Ordförande
Thoralf Alfsson
Telefon:

 

 

 

 


Vice Ordförande
Krister Thornberg
Telefon:

 

 

 

 


Sekreterare
Carina Falkestad
Telefon:

 

 


Kassör
Petra Gustavsson
Telefon:

 

 


Ledamot
Micael Foghagen
Telefon:

 

 

 


Ledamot
Tomas Trossing
Telefon:

 

 


Ledamot
Linda Kotanen
Telefon:

 

 


Suppleant
Mika Kotanen
Telefon:

 

 


Suppleant
Leif Holmberg
Telefon:

 

 


Suppleant
Lillemor Marcus Jonsson
Telefon:

 

 


Suppleant
Kent Petersson
Telefon: