Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Kalmar

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Kalmar kommunfullmäktige

 

 

 

 


Thoralf Alfsson

Gruppledare kommunfullmäktige
Ledamot kommunstyrelsen
Ledamot samhällsbyggnadsnämnden

 

Thoralf
Lars Rosén

Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot Södermöre kommundelsnämnd

 

Thoralf
Lars Petersson

Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot socialnämnden

 


Petra Gustafsson

Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot omsorgsnämnden

 


Carina Falkestad

Ledamot kommunfullmäktige

 


Krister Thornberg

Ledamot kommunfullmäktige
Ledamot servicenämnden

 

Thoralf
Micael Foghagen

Ledamot Kultur och fritidsnämnden
Ledamot Barn och ungdomsnämnden

 

 

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Calmar

 

 

 


Thoralf Alfsson
Ordförande


Krister Thornberg
Vice ordförande


Linda Emma Kotanen
Andre vice ordförande


Carina Falkestad
Sekreterare


Petra Gustavsson
Kassör


Tomas Trossing
Ledamot


Mika Kotanen
Ledamot


Micael Foghagen
Ledamot


Lillemor Marcus Jonsson
Ledamot


Curt Gustavsson
1:e suppleant


Lilith Lindgren
2:e suppleant


Leif Holmberg
3:e suppleant


Ellen Andersson
4:e suppleant