Vad vi vill

Det här vill vi

Sverigedemokraterna är ett parti för alla som gillar Kalmar. Vi har olika bakgrund men förenas av att vi vill det som är bäst för vår kommun. Vi är inga elitister som ser ner på vad folket tycker och vi ägnar oss inte åt konstiga uppgörelser eller gömmer oss för medborgarna.

Vi lyssnar på alla som vill Kalmar väl och vi är alltid beredda att ta ansvar.

Våra företrädare är inte aktiva för egen vinning eller prestige. Vi håller på med detta för att vi brinner för vår Kalmar, men vi brinner inte för dem som sätter Kalmar i brand. De frågor vi lyfter är saker vi faktiskt tycker och de kommer från ett engagemang som är på riktigt. Vi vill rädda Kalmar.

Motioner

Granskning av studieförbunden

Granskning och utvärdering av samtliga studieförbund som söker kommunalt bidrag. Flertalet kommuner, så även Kalmar, ger bidrag till studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet. Problemet är att deras granskning görs ur ett nationellt perspektiv och vittnar därför inte om hur en lokal verksamhet sköts och bedrivs. Det är behjärtansvärt med fortbildning av olika slag men […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!