Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna i Kalmar

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar och evenemang som skett i föreningen.

 • GULDFÅGELN ARENA

  I måndags informerades gruppledarna för de politiska partierna i Kalmar kommunfullmäktige om den akuta situationen för Kalmar FF sedan Swedbank inte längre vill förlänga sina krediter till Kalmar FF:s fastighetsbolag som äger Guldfågeln Arena. Ett ytterst märkligt och bedrövligt agerande av Swedbank!

  Den politiska majoriteten i Kalmar som består av S, V och C vill att Kalmar kommun tar över ägandet och skulderna för Guldfågeln Arena och hoppas att även oppositionen skall ställa sig bakom en avsiktsförklaring som innebär att avtal om övertagande och att avtal om nedtrappning av föreningsbidrag skall upprättas och avtal om hyresavtal med Kalmar FF skall upprättas i samband med övertagandet någon gång under hösten 2017. Det finns med andra ord i dagsläget inga framförhandlade avtal, därför vill majoriteten att en avsiktsförklaring skall tas innan sommaren och semesterperioden för att ge ett pressat Kalmar FF lite andrum.

  Möjlighet att det skulle dyka upp någon annan intressent som skulle vilja ta över Guldfågeln Arena och erbjuda Kalmar FF godtagbara kreditvillkor och hyreskostnader är nog mer eller mindre obefintligt.

  Kalmar kommun har beviljat borgen för Kalmar FF vid två tillfällen. Dels i augusti 2008 med 100 miljoner kronor och sedan en utökad borgen i september 2015 med 26 miljoner kronor. Sverigedemokraterna har vid båda dessa tillfällen röstat nej till dessa borgensåtaganden.

  Kalmar FF:s budget för 2017 innebär ett resultat på minus 9 miljoner kronor om Kalmar FF säljer spelare för 8 miljoner kronor. Men med den dåliga starten på allsvenskan som Kalmar FF haft har publiken svikit och därmed också publikintäkterna. Prognosen lyder nu på minus 20 miljoner kronor om inga spelare försäljs under året.

  Alternativ 1 är alltså att Kalmar kommun tar över ägandet av Guldfågeln Arena men inte driften.

  Alternativ 2 är att Kalmar FF med stor sannolikhet går i konkurs inom en relativ snar framtid, förlorar sin elitlicens och flyttas ner i seriesystemet och står dessutom utan en fotbollsarena. I varje fall utan ekonomiska möjligheter att vara kvar på arenan. Kalmar kommun förlorar sina 120 miljoner kronor i borgen.

  Den årliga kapitalkostnaden för att äga Guldfågeln Arena skulle sannolikt bli mellan 7-8 miljoner kronor om man binder räntan under 5 år (idag möjligt binda räntan till under en procent). Hur stora hyresintäkterna från Kalmar FF skulle bli är dock osäkert då inga avtal finns.

  Det handlar alltså om ett val mellan pest eller kolera för Kalmar kommun och de politiska partierna. Vilka kostnader som Kalmar kommun i slutändan får styrs helt av hur föreningsbidraget till Kalmar FF trappas ned och vilket hyresavtal som förhandlas fram. Idag ligger föreningsbidraget på ca 6 miljoner kronor per år.

  Sannolikt blir kostnaden det första året mellan 13-14 miljoner kronor men sedan kommer kostnaden sannolikt minska. Alternativet är uppenbarligen konkurs för Kalmar FF. Vilka kostnader och hur kommer det att drabba Kalmar kommun? Det finns ett avtal idag om föreningsbidrag som gäller till 2031 och som årligen skrivs upp med KPI. Så den extra kostnad som Kalmar kommun drabbas av är framförallt kapitalkostnader. Enligt uppgift skall underhåll och investeringsbehov vara lågt under den närmaste femårsperioden och driftkostnaden för arenan kommer Kalmar FF ansvara för. Men inget är definitivt förrän det finns avtalsförslag att ta ställning till.

  Jag förutsätter att den information gruppledarna fått av både ledande tjänstemän, Johan Persson (S) och Kristina Fosnes (M) är korrekt då de medverkat vid möten med Swedbank och att det är Swedbanks agerande som är den utlösande faktorn för den ekonomiska krisen för Kalmar FF!

  Pest eller kolera?

  För oss inom Sverigedemokraterna är det inget alternativ att riskera att Kalmar FF sätts i konkurs och att Kalmar kommun får betala 120 miljoner kronor i borgen utan att få något tillbaka. Vilka övriga kostnader och konsekvenserna en konkurs för Kalmar FF skulle innebära för Kalmar kommun vet vi inte idag.

  Vi har som jag skrev tidigare sagt nej till detta borgensåtagande vid två omröstningar i kommunfullmäktige. Det är den rödgröna majoriteten (S, V och C) och Moderaterna som har försatt Kalmar kommun i denna ”utpressningssituation” genom att godkänna borgensåtaganden på 120 miljoner kronor.

  Vi kan heller inte säga ett ovillkorligt ja till att Kalmar kommun tar över ägandet av arenan. Vi vill att avtalen om nedtrappning av föreningsbidragen, hyreskostnaden för Kalmar FF men även avtal för drift, underhåll och investeringar skall förhandlas fram innan vi tar slutgiltig ställning.

  Mer info
 • Debattartikel angående kommunens vindkraftverk

  Debattartikel publicerad i Östra Småland angående hur Kalmar kommun hanterar och redovisar det ekonomiska resultatet för det vindkraftverk som Kalmar kommun äger.

  http://www.ostrasmaland.se/insandare/rena-trolleriet-med-vindkraft-i-kalmar/

   

  De senaste månaderna har det diskuterats fake news och alternativa mediers sanningshalt men på det sätt som Kalmar kommun hanterar redovisningen av sitt vindkraftverk kan det utan tvivel falla inom kategorin fake news.

  Serviceförvaltningen redovisar en vinst på drygt en miljon kronor för kommunens vindkraftverk under 2016. Om man istället redovisar enligt de marknadspriser som varit på elmarknaden under 2016 är det istället en förlust på ca 500 000 kronor.

  Mönsterås, Högsby och Hultsfred äger också ett vindkraftverk tillsammans. För 2016 redovisade de en förlust på ca 850 000 kronor enligt lokalmedia och kommunerna blev dessutom tvungna att skjuta till nytt aktiekapital.

  Kalmar kommun låter dock sina egna kunder i kärnverksamheterna som skola, omsorg och kultur/fritid betala rena ockerpriserna på den elenergi som producerats vid kommunens vindkraftverk. Under de senaste nio månaderna har priset varit 100 procent högre eller mer för kommunens egna abonnenter än vad Kalmar Energi AB levererat elenergi för till sina abonnenter. Då skall man också komma ihåg att Kalmar Energi AB levererar enbart 100 procent förnyelsebar energi baserad på vind, sol och biobränsle. Kalmar kommuns vindkraftverk tillför därför ingen extra miljönytta.

  Kalmar kommuns egna abonnenter har fått betala det egna internpriset på 77 öre/kwh, exklusive skatter och avgifter. Under samma tid har Kalmar Energi AB sålt sin förnyelsebara elenergi för ca 30-35 öre/kwh. Eftersom det handlar om 400 000–500 000 kwh varje månad så innebär det att Kalmar kommuns egna abonnenter tvingats betala ca 200 000 kronor extra per månad.

  Den enda anledningen jag ser till att Kalmar kommun använder sig av ett internpris är att man då alltid kan tillse att vindkraftverket på pappret ser ut att vara en bra affär. När det i själva verket är en förlustverksamhet och som samtidigt dränerar kärnverksamheterna på pengar genom det höga internpriset på 77 öre/kwh.

  Rena ”trolleriet” av Serviceförvaltningen på Kalmar kommun. Men också förvånande att ingen förvaltningschef reagerat på denna hantering.

  Thoralf Alfsson (SD)

  Mer info
 • Debattartikel angående torghandeln

  Debattartikel publicerad i Barometern om torghandeln som inte följer den lokala ordningsstadgan.

  http://www.barometern.se/debatt/ordningsstadgan-ska-foljas/

  Jag har under de senaste veckorna besökt Stortorget i Kalmar flera fredagar vid tiden för fredagsbönen i källarmoskéen, för att se hur torghandeln fungerar. Torghandeln domineras av personer med utländsk bakgrund, såväl torghandlare som kunder. Enligt Kalmar kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel så får den bedrivas helgfria vardagar mellan klockan 08:00 till 18:00.

  Under långfredagen pågick dock denna torghandel som en vanlig fredag. Någon hänsyn till vare sig att det var en helgdag eller till den lokala ordningsstadgan togs inte av torghandlarna med utländsk bakgrund. Helt respektlöst, inte minst med tanke på att domkyrkan finns på bara ett fåtal meters avstånd från torghandeln. I domkyrkan hölls långfredagsgudstjänst 11:00, Korsandakt 15:00 och Vesper, Jesu död och begravning 18:00. Jag hade förväntat mig att Svenska Kyrkan protesterat mot torghandeln under långfredagen och klagat till ansvariga på Kalmar kommun men de kanske är så luttrade att de inte reagerar längre.

  Dessutom använder många av torghandlarnas kunder Stortorget som parkeringsplats när det utför sina inköp. Jag har påpekat detta för parkeringsvakter men de bryr sig uppenbarligen inte om detta oskick. Det skall finnas en utsedd torgmästare av Kalmar kommun men jag tror att han behöver läsa på om de lokala ordningsföreskrifterna när det gäller torghandeln. Torgmästaren borde givetvis i förväg ha informerat om att torghandeln inte var tillåten under långfredagen. Eller är det som en ansvarig person på Kalmar kommun sa ”vågar du säga till torghandlarna”. Är det så att dessa torghandlare omgående drar fram ”rasistkortet” om någon klagar eller påpekar vilket regelverk som gäller för torghandeln?

  Enligt den lokala ordningsstadgan ges kommunen en möjlighet att bötfälla de som inte följer ordningsstadgan enligt §13. ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.”

  Kommer Kalmar kommun använda sig av denna möjlighet? Handeln på långfredagen finns dokumenterad med foto.

  Jag har även förundrats över de mycket låga priserna på frukt och grönsaker. Som exempel kan nämnas 10 kronor/förpackning för vindruvor, citroner 10 kronor/kg och tomater 10-15 kronor/kg. Priserna ligger generellt på cirka 30-40 procent av vad du kan handla motsvarande vara för hos ICA, COOP eller CityGross.

  Sveriges riksdag beslutade för några år sedan om att införa en lag om kassaregister även för torghandeln. Som torghandlare är man inte befriad från moms, skatter och arbetsgivaravgifter. Jag hoppas att Skatteverket verkligen kontrollerar att lagen om kassaregister även fungerar i praktiken. Gör Skatteverket överhuvudtaget några kontroller av torghandelsföretagare eller vågar Skatteverkets tjänstemän inte heller göra det?

  Är det en ny grupp av ”skattefrälse” som håller på att växa fram även i Kalmar?

  Thoralf Alfsson (SD)

   

  Mer info
 • Kalmar kommun ska inte stödja tiggare

  Vår debattartikel angående att Kalmar kommun inte skall stödja de romska tiggarna har publicerats av Barometern. Läs den här eller på nedanstående länk.

  http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kommun-ska-inte-stodja-tiggare/

  Det är hög tid att Kalmar kommun slutar att vara både blåögda och naiva när det gäller de tiggande romerna. Enligt uppgifter i media så skall nu Socialförvaltningen inleda ett samarbete med Stadsmissionen och andra aktörer när det gäller tiggarna i Kalmar. Målet är uppenbarligen att starta ett härbärge. Detta trots att majoriteten under hösten tog ett beslut om stängning av det som kallats Salvelägret, där Kalmar kommun upplåtit mark för uppställning av husvagnar och tillhandahållit sanitära funktioner och el utan kostnad.

  Under hösten har det visat sig att flera av de boende vid Salvelägret gjort sig skyldiga till stölder och inbrott. I två domar under hösten har ett flertal personer med koppling till Salvelägret dömts för stölder och häleri. I samband med stängningen av Salvelägret kontrollerades två skåpbilar vid färjelägret i Trelleborg. Skåpbilarna visade sig innehålla stora mängder stöldgods som enligt åklagaren kommer från ett 10-tal inbrott i Kalmar med omnejd. Bland annat har kommunens eget bolag Kalmar Vatten AB utsatts för ett inbrott av stöldligan där åklagaren beräknar värdet till minst 170 000 kronor. Andra företag är Gila Control System i Rockneby, Hansa Bygg i Kalmar, MultiBygg Sydost, Roger Johanssons Bil i Färjestaden, Scanfast i Fårbo. Utredningen har också visat att de sex häktade rumänska medborgarna har haft sin bas i Salvelägret.

  Kalmar kommun och Stadsmissionen har genom sitt stöd till Salvelägret därmed gett dessa romer goda förutsättningar att bedriva kriminell verksamhet under sin vistelse i Kalmar.

  Åklagaren säger också till media att dessa män rest ett flertal gånger mellan Kalmar och Rumänien och misstänker att det fraktats stöldgods även vid dessa resor. De sex männen är även dömda för liknande brott i Norge, Danmark, Tyskland och Rumänien.

  Jag förväntar mig att Kalmar kommun och socialförvaltningen slutar att använda mer av kommunmedborgarnas skattemedel till att ”stödja” kriminell verksamhet. Våra skattemedel skall användas till välfärden för kommunens invånare och skattebetalare, inte för rumänska medborgare.

  Om dessutom kommunens medborgare slutar med att lägga pengar i tiggarnas muggar kommer sannolikt kriminell verksamhet kopplat till den romska gruppen också upphöra, vilket säkerligen skulle uppskattas av många utsatta företagare och privatpersoner.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

  Mer info
 • Årsmöte 12 februari

  Ordförande Thoralf Alfsson föredrar verksamhetsberättelsen. Vid bordet mötesordförande Micael Foghagen och mötessekreterare Carina Falkestad.

   

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 12 februari sitt årsmöte. Mötet avlöpte lugnt och samtliga förslag från valberedningen bifölls enhälligt av årsmötesdeltagarna. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Linda Kotanen

  Micael Foghagen

  Ersättare

  Mika Kotanen

  Leif Holmberg

  Lillemor Marcus Jonsson

  Kent Petersson

   

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Vem bygger vi för?

  Debattartikeln publicerades i Barometern den 7 november.

  Aldrig någonsin har antalet detaljplaner och planerade bostäder varit så högt i Kalmar. Just nu är ca 800 bostäder under produktion och fram till 2019 detaljplaneras för ytterligare 3 600 bostäder i Kalmar. Givetvis är det positivt att det byggs bostäder men rusar inte kommunen iväg lite för fort? Från att ha färdigställt ca 100 – 200 bostäder per år skall nu ca 1 000 bostäder färdigställas varje år. Vem skall flytta in i alla dessa bostäder?

  Enligt kommunens hemsida beräknar man att ca 2 000 personer från andra kommuner inom länet kommer flytta till Kalmar och att ca 1000 personer kommer flytta in från andra län fram till 2019. Men det blir endast drygt 3 000 personer! Eftersom vi i Kalmar kommun idag bor ca 2,11 personer per bostad innebär den planerade ökningen av bostäder att närmare 10 000 personer måste flytta in i dessa bostäder. Det fattas med andra ord minst 6 000 personer i kommunens ekvation. Är vi så trångbodda i Kalmar? Är det flera tusen människor som idag tvingas dela bostad men som i själva verket vill ha en egen bostad? Har dessa råd att bosätta sig i en nyproducerad bostad? Eller är det en stor inflyttning från utlandet som den rödgröna majoriteten planerar för. Pressar Migrationsverket och regeringen på om fler bostäder? Vem bygger vi för?

  Enligt Kalmarhems VD Britt Johansson är efterfrågan idag stor på billiga bostäder men betydligt mer begränsad när det gäller dyrare nyproducerade lägenheter. Problemet är ju att nyproducerade bostäder i dagens överhettade bostadsmarknad också blir dyra lägenheter.

  Många experter anser att vi har en bostadsbubbla som riskerar att spricka inom en nära framtid. Om den spricker kommer många i Kalmar dras med i det fallet.

  Sverigedemokraterna anser att majoriteten eller hela 7-klövern driver på en överhettning på bostadsmarknaden som driver upp kostnaderna för nya bostäder. Något som inte gynnar de som förväntas hyra eller köpa dessa bostäder. Vi anser också att det enormt stora antalet bostäder med många olika alternativa etableringar både centrala och vid Snurrom, Rifa-tomten, Karlssons äng och södra staden vid Rinkabyholm, borde innebära att centrala grönområden kan sparas. Att i den här situationen ta beslut om att bygga bostäder vid Fredriksskans är minst sagt vansinnigt! Ett idrottsområde som behövs så väl för alla gymnasieskolor och nya Linnéuniversitetet som också för de idrottsföreningar som har sin verksamhet vid Fredriksskans. Vill vi inte ha mångfald i staden?

  Att kostnaderna för att exploatera området vida överstiger de intäkter som kommunen beräknas få vid försäljningen av marken, trots rekordpris, är ytterligare ett argument för att behålla området intakt med sin snart 100-åriga historia. Dessutom tillkommer en rad projekt för att skapa nya planer och andra ytor som ersättning för Fredriksskans. Dessa kostnader är inte inräknade och mörkas av majoriteten. Majoriteten lovade dessutom bort 29 miljoner kronor av intäkterna vid markförsäljningen när kommunen förskottsutbetalade dessa till Kalmar FF i samband med den nya arenan. Men det har man ”glömt” idag!

  Nu exploateras istället Lindö för att skapa planer. Snart kommer säkert också krav på omklädningsrum, toaletter och materialförråd på natursköna Lindö från skolorna.

  Det är minst sagt förvånande att Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig värna de gröna värdena, ändå ställer sig bakom detaljplanen för Fredriksskansområdet med tanke på dess konsekvenser för alla elever och studenter i centrala Kalmar och idrottsföreningar.

  De enda som kommer göra stora vinster på denna detaljplan är privata byggföretag och privata fastighetsbolag, inte Kalmar kommun. Kalmar kommun gör istället en stor ekonomisk förlust, vilket skattebetalarna får stå för!

   

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

   

   

  Mer info
 • Tallhagen bästa platsen för ny simhall!

  Debattartikel publicerad i Barometern 20 september

   

  Att placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är ett lika stort misstag som det var att flytta Salvestaden från slottet till Dämmet.

  Placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning måste i första hand styras av målet att uppnå så stor tillgänglighet för kommunens medborgare som möjligt. Ett stort besöksantal är av allra högsta vikt för att generera så stora intäkter som möjligt och därmed minimera att driftkostnader måste täckas med skattemedel.

  De viktigaste faktorerna är då befolkningstäthet och restid. Idag bor det ca 20 000 människor inom 2 km radie från Tallhagen medan endast ca 5 000 människor bor inom en radie av 2 km från Snurrom. Ett förhållande som sannolikt kommer bestå eller förstärkas i framtiden då en kraftig förtätning av bostäder och verksamheter pågår i centrala Kalmar. Med andra ord är Tallhagen det självklara valet!

  Men även när det gäller kommunikationer är Tallhagen överlägset Snurrom. De ca 20 000 personer som bor inom 2 km från Tallhagen kan med lätthet ta sig till området till fots eller med cykel om de inte vill utnyttja stadsbussarna eller köra bil. Dessutom kan de många tusen personer som antingen studerar i centrala Kalmar eller arbetar där med lätthet ta sig till Tallhagen. Att däremot ta sig till Snurrom som ligger 6 km från centrum kräver en helt annan planering för studerande och de som arbetar i centrum om man vill besöka anläggningen i samband med sitt jobb eller skolan. För flertalet bilburna besökare innebär Snurrom en extra körsträcka eller omväg.

   

  Att majoriteten inte tar någon som helst hänsyn till det stora antalet människor som studerar vid grundskolor, gymnasier och Linneuniversitetet eller arbetar i de centrala delarna av Kalmar och som skulle få en simhall i Tallhagen inom ett bekvämt avstånd är mycket anmärkningsvärt och i våra ögon ett stort misstag som inte kan rättas till på minst 40-50 år.

  Ett av kriterierna för utredningen var även kustnära och rekreationsnära område. Även här är Tallhagen helt överlägsen en placering vid Snurrom. Tallhagen är kustnära, vilket Snurrom inte är. Vid Tallhagen finns idag redan fotbollsplaner och tennishall/tennisbanor men även en rackethall och en ny idrottshall planeras vid Tallhagen. Dessutom finns en ridanläggning och fina joggingrundor ut mot Svinö, vilket redan idag utnyttjas av väldigt många. Idag finns redan ett havsbad vid platsen som i framtiden skulle kunna utvecklas och integreras med en ny simhall i Tallhagen. Vid Snurrom saknas idag alla dessa synergieffekter.

  Tallhagsskogen utgörs av ett markområde på ca 250 000- 300 000 m2, där mindre än 10 procent skulle upptas av en ny simhall, vilken beräknas uppta ca 20 000 m2, inklusive parkeringar.

  Majoriteten tar heller ingen som helst hänsyn till att Kalmar simsällskap förordar Tallhagen då många av deras medlemmar är skolungdomar som får problem med sina resor om anläggningen placeras vid Snurrom.

  Ännu mer anmärkningsvärt är att Actic gym som enligt utredningen har 42 procent av besökarna medan simhallen har 36 procent av besökarna inte getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en ny placering av simhall och friskvårdsanläggning. Vill majoriteten sparka ut Actic gym från en framtida friskvårdsanläggning?

  Den medborgardialog som genomförts gav i stort sett ett fifty-fifty resultat men det skall också beaktas att endast ca 3 procent av Kalmars befolkning deltagit i medborgardialogen.

  Att åsidosätta alla ovanstående argument för att istället placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom och använda den som en bricka i stadsutvecklingen med snabba och billiga bostäder vid Snurrom och av en problematisk stadsdel i norra Kalmar med segregationsproblem är väldigt olyckligt. Något som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom.

  Sverigedemokraterna anser att Tallhagen är den absolut bästa placeringen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

  I kommunstyrelsen den 6 september var Sverigedemokraterna det enda partiet som röstade för Tallhagen.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

  Mer info
 • ÅRSMÖTE 2016

  Sverigedemokraterna Calmar har haft sitt årsmöte den 21 februari. Som mötesordförande var Martin Kirchberg från Torsås inbjuden. Årets årsmöte hölls även i år på Rasta i Kalmar. Nu börjar dock möteslokalen att bli trång så till nästa år måste vi sannolikt hitta en betydligt större möteslokal.

  Medlemsutvecklingen har varit mycket positiv under 2015 och antalet medlemmar har ökat md drygt 47 procent. Siktet är nu inställt på att medlemsutvecklingen skall fortsätta på samma sätt under 2016. I och med den nya partilokalen och att vi har Öppet hus varje måndag i partilokalen så hoppas vi att det också skall bidra till en fortsatt positiv medlemsutveckling.

   

  Vid årsmötet valdes följande styrelse för Sverigedemokraterna Calmar

  Thoralf Alfsson, ordförande

  Krister Tornberg, vice ordförande

  Carina Falkestad, ledamot och sekreterare

  Petra Gustavsson, ledamot och kassör

  Lars Petersson, ledamot

  Mikael Foghagen, suppleant

  Tomas Trossing, suppleant

  Kalle Winner, suppleant

   

  Som revisorer valdes

  Mattias B Johansson, Oskarshamn

  Bo Karlsson, Västervik

   

  Som valberedning valdes

  Sune Olsson, Ruda

  Lars Rosén, Kalmar

  Tomas Andersson, Kalmar

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlimgar 2016

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info