Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar | Sida 3

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna i Kalmar

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar och evenemang som skett i föreningen.

 • Sverigedemokraterna Calmar valmanifest 2018

  Sverigedemokraternas kommunala valmanifest för 2018 har presenterats och skickats ut till samtliga hushåll inom Kalmar kommun. Det 8-sidiga valmanifestet har rönt en hel del uppmärksamhet och fått positiva omdömen även från politiska motståndare.

  Här nedan finns en länk till vårt valmanifest.

  Kommunalt Valmanifest 2018

   

  Mer info
 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.

  Mer info
 • Årsmöte den 18 februari

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 18 februari sitt årsmöte. Eftersom det är valår så beslutades det inte bara om de sedvanliga valen som styrelse för 2018, utan även partiets kommunvalsedel för valet den 9:e september 2018. Det krävdes flera voteringar innan den slutgiltiga valsedeln kunde fastställas. Det valdes också ombud till distriktets årsmöte i Västervik den 25 mars. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  2:e vice ordförande

  Linda Emma Kotanen

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Mika Kotanen

  Micael Foghagen

  Lillemor Marcus Jonsson

  Ersättare

  Curt Gustavsson

  Lilith Lindgren

  Leif Holmberg

  Ellen Andersson

   

  Kommunvalsedel vid valet 9:e september 2018.

   

  1  Thoralf Alfsson

  2  Linda Emma Kotanen

  3  Carina Falkestad

  4  Mika Kotanen

  5  Petra Gustavsson

  6  Curt Gustavsson

  7  Micael Foghagen

  8  Krister Thornberg

  9  Lillemor Marcus Jonsson

  10 Leif Holmberg

  11 Lilith Lindgren

  12 Tomas Trossing

  13 Kalle Lundström

  14 Monika Fältsjö

  15 Tomas Salonen

  16 Tommy Askerberg

  17 Kalle Winner

  18 Erik Van Dijk

  19 Kent Petersson

  20 Ellen Andersson

  21 Johan Ragnarsson

  22 Christian Kemna

  23 Jan Bäckström

  24 Björn Lindell

  25 Curt Ljungholm

  26 Tom Andersson

  27 Irene Wertwein

  28 Micael Lindholm

  29 Joakim Spjut

  30 Inger Eriksson

  31 Olof Johansson

  32 Hans Eriksson

   

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöte för Sverigedemokraterna Calmar

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Flyktingby i Påryd

  Debatt artikel publicerad i Barometern den 31 januari.

  ”Det är mycket förvånande att den politiska majoriteten i Kalmar inte lyssnar på de många boende i Påryd som överklagat beslutet att sätta upp en mindre ”flyktingby” på orten. I september avslog Mark- och miljödomstolen kommunens bygglovsansökan och skickade tillbaka ärendet till Kalmar kommun med motiveringen att de nya uppgifterna om förekomsten av DDT i markproverna skall prövas i Samhällsbyggnadsnämnden som första instans.

  Nu har Kalmar kommun för avsikt att ta om processen från noll genom att bevilja ett nytt bygglov. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att halterna av DDT är så låga att det inte är något problem eftersom det bara gäller ett tillfälligt bygglov under 5 år. Samtidigt är kommunens egen Projekt- och exploateringsavdelning tveksamma till bygglovet och menar att en detaljerad miljöteknisk markundersökning bör göras. Kommunens egna tjänstemän och den politiska majoriteten är alltså inte överens i ärendet och då blev det så rörigt på Samhällsbyggnadsnämndens möte onsdagen den 24 januari att ärendet helt enkelt ströks från dagordningen.

  Uppenbarligen är inte ens DDT i marken ett tillräckligt skäl för att stoppa etablering av ett boende för nyanlända hos den politiska majoriteten. Eller är det inte så noga för att det är nyanlända invandrare som skall bo i husen under kortare perioder.

  Vi Sverigedemokraterna har varje gång ärendet behandlats politiskt, yrkat på avslag. Anledningen är dels att vi lyssnar på de boende i Påryd där fler än 100 personer skrev under överklagandet av det första bygglovet. Men också på grund av den väldigt stora produktionen av nya bostäder i Kalmar kommun och framförallt i Kalmar stad. Under 2017 färdigställdes 735 bostäder i Kalmar men det beviljades samtidigt också betydligt fler än 1 100 bygglov för bostäder under 2017, som nu i de flesta fall redan är under byggnation och vid onsdagens nämndsmöte beviljades ytterligare ca 80 bostäder bygglov, varav 64 bostäder för Kalmarhem. Vi anser helt enkelt att det inte finns något akut behov för 5 Attefallshus i Påryd, med plats för en boende per hus, samtidigt som det kanske färdigställs ca  1 000 nya bostäder eller fler under 2018.

  Nu tycks det mest handla om prestige från den politiska majoriteten, inte om ett akut behov av bostäder som måste klaras upp. Det finns med andra ord ingen anledning att köra över det stora antalet medborgare i Påryd som inte vill ha denna ”flyktingby” i sitt samhälle.

  Vi Sverigedemokrater föreslår istället att dessa fem Attefallshus bjuds ut till försäljning till allmänheten och företag. Kalmar kommun köpte in Attefallshusen under 2016 för 390 000 kronor/st. Vi tror att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att köpa dessa Attefallshus. Marknadspriset idag kanske till och med överstiger kommunens inköpspris.

  Sverigedemokraterna anser att det bästa är att lägga ner projektet i Påryd och sälja husen, än att återigen dra igång en process som kommer kantas av överklaganden från de boende upp till högsta instans. Något som kommer kosta kommunen och samhället både resurser och stora summor av skattebetalarnas pengar, vilka istället skulle göra mer nytta inom skola, vård och omsorg eller för att öka tryggheten i samhället. Jag uppmanar den politiska majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet att tänka om och att göra rätt.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden”

  Mer info
 • GULDFÅGELN ARENA

  I måndags informerades gruppledarna för de politiska partierna i Kalmar kommunfullmäktige om den akuta situationen för Kalmar FF sedan Swedbank inte längre vill förlänga sina krediter till Kalmar FF:s fastighetsbolag som äger Guldfågeln Arena. Ett ytterst märkligt och bedrövligt agerande av Swedbank!

  Den politiska majoriteten i Kalmar som består av S, V och C vill att Kalmar kommun tar över ägandet och skulderna för Guldfågeln Arena och hoppas att även oppositionen skall ställa sig bakom en avsiktsförklaring som innebär att avtal om övertagande och att avtal om nedtrappning av föreningsbidrag skall upprättas och avtal om hyresavtal med Kalmar FF skall upprättas i samband med övertagandet någon gång under hösten 2017. Det finns med andra ord i dagsläget inga framförhandlade avtal, därför vill majoriteten att en avsiktsförklaring skall tas innan sommaren och semesterperioden för att ge ett pressat Kalmar FF lite andrum.

  Möjlighet att det skulle dyka upp någon annan intressent som skulle vilja ta över Guldfågeln Arena och erbjuda Kalmar FF godtagbara kreditvillkor och hyreskostnader är nog mer eller mindre obefintligt.

  Kalmar kommun har beviljat borgen för Kalmar FF vid två tillfällen. Dels i augusti 2008 med 100 miljoner kronor och sedan en utökad borgen i september 2015 med 26 miljoner kronor. Sverigedemokraterna har vid båda dessa tillfällen röstat nej till dessa borgensåtaganden.

  Kalmar FF:s budget för 2017 innebär ett resultat på minus 9 miljoner kronor om Kalmar FF säljer spelare för 8 miljoner kronor. Men med den dåliga starten på allsvenskan som Kalmar FF haft har publiken svikit och därmed också publikintäkterna. Prognosen lyder nu på minus 20 miljoner kronor om inga spelare försäljs under året.

  Alternativ 1 är alltså att Kalmar kommun tar över ägandet av Guldfågeln Arena men inte driften.

  Alternativ 2 är att Kalmar FF med stor sannolikhet går i konkurs inom en relativ snar framtid, förlorar sin elitlicens och flyttas ner i seriesystemet och står dessutom utan en fotbollsarena. I varje fall utan ekonomiska möjligheter att vara kvar på arenan. Kalmar kommun förlorar sina 120 miljoner kronor i borgen.

  Den årliga kapitalkostnaden för att äga Guldfågeln Arena skulle sannolikt bli mellan 7-8 miljoner kronor om man binder räntan under 5 år (idag möjligt binda räntan till under en procent). Hur stora hyresintäkterna från Kalmar FF skulle bli är dock osäkert då inga avtal finns.

  Det handlar alltså om ett val mellan pest eller kolera för Kalmar kommun och de politiska partierna. Vilka kostnader som Kalmar kommun i slutändan får styrs helt av hur föreningsbidraget till Kalmar FF trappas ned och vilket hyresavtal som förhandlas fram. Idag ligger föreningsbidraget på ca 6 miljoner kronor per år.

  Sannolikt blir kostnaden det första året mellan 13-14 miljoner kronor men sedan kommer kostnaden sannolikt minska. Alternativet är uppenbarligen konkurs för Kalmar FF. Vilka kostnader och hur kommer det att drabba Kalmar kommun? Det finns ett avtal idag om föreningsbidrag som gäller till 2031 och som årligen skrivs upp med KPI. Så den extra kostnad som Kalmar kommun drabbas av är framförallt kapitalkostnader. Enligt uppgift skall underhåll och investeringsbehov vara lågt under den närmaste femårsperioden och driftkostnaden för arenan kommer Kalmar FF ansvara för. Men inget är definitivt förrän det finns avtalsförslag att ta ställning till.

  Jag förutsätter att den information gruppledarna fått av både ledande tjänstemän, Johan Persson (S) och Kristina Fosnes (M) är korrekt då de medverkat vid möten med Swedbank och att det är Swedbanks agerande som är den utlösande faktorn för den ekonomiska krisen för Kalmar FF!

  Pest eller kolera?

  För oss inom Sverigedemokraterna är det inget alternativ att riskera att Kalmar FF sätts i konkurs och att Kalmar kommun får betala 120 miljoner kronor i borgen utan att få något tillbaka. Vilka övriga kostnader och konsekvenserna en konkurs för Kalmar FF skulle innebära för Kalmar kommun vet vi inte idag.

  Vi har som jag skrev tidigare sagt nej till detta borgensåtagande vid två omröstningar i kommunfullmäktige. Det är den rödgröna majoriteten (S, V och C) och Moderaterna som har försatt Kalmar kommun i denna ”utpressningssituation” genom att godkänna borgensåtaganden på 120 miljoner kronor.

  Vi kan heller inte säga ett ovillkorligt ja till att Kalmar kommun tar över ägandet av arenan. Vi vill att avtalen om nedtrappning av föreningsbidragen, hyreskostnaden för Kalmar FF men även avtal för drift, underhåll och investeringar skall förhandlas fram innan vi tar slutgiltig ställning.

  Mer info
 • Debattartikel angående kommunens vindkraftverk

  Debattartikel publicerad i Östra Småland angående hur Kalmar kommun hanterar och redovisar det ekonomiska resultatet för det vindkraftverk som Kalmar kommun äger.

  http://www.ostrasmaland.se/insandare/rena-trolleriet-med-vindkraft-i-kalmar/

   

  De senaste månaderna har det diskuterats fake news och alternativa mediers sanningshalt men på det sätt som Kalmar kommun hanterar redovisningen av sitt vindkraftverk kan det utan tvivel falla inom kategorin fake news.

  Serviceförvaltningen redovisar en vinst på drygt en miljon kronor för kommunens vindkraftverk under 2016. Om man istället redovisar enligt de marknadspriser som varit på elmarknaden under 2016 är det istället en förlust på ca 500 000 kronor.

  Mönsterås, Högsby och Hultsfred äger också ett vindkraftverk tillsammans. För 2016 redovisade de en förlust på ca 850 000 kronor enligt lokalmedia och kommunerna blev dessutom tvungna att skjuta till nytt aktiekapital.

  Kalmar kommun låter dock sina egna kunder i kärnverksamheterna som skola, omsorg och kultur/fritid betala rena ockerpriserna på den elenergi som producerats vid kommunens vindkraftverk. Under de senaste nio månaderna har priset varit 100 procent högre eller mer för kommunens egna abonnenter än vad Kalmar Energi AB levererat elenergi för till sina abonnenter. Då skall man också komma ihåg att Kalmar Energi AB levererar enbart 100 procent förnyelsebar energi baserad på vind, sol och biobränsle. Kalmar kommuns vindkraftverk tillför därför ingen extra miljönytta.

  Kalmar kommuns egna abonnenter har fått betala det egna internpriset på 77 öre/kwh, exklusive skatter och avgifter. Under samma tid har Kalmar Energi AB sålt sin förnyelsebara elenergi för ca 30-35 öre/kwh. Eftersom det handlar om 400 000–500 000 kwh varje månad så innebär det att Kalmar kommuns egna abonnenter tvingats betala ca 200 000 kronor extra per månad.

  Den enda anledningen jag ser till att Kalmar kommun använder sig av ett internpris är att man då alltid kan tillse att vindkraftverket på pappret ser ut att vara en bra affär. När det i själva verket är en förlustverksamhet och som samtidigt dränerar kärnverksamheterna på pengar genom det höga internpriset på 77 öre/kwh.

  Rena ”trolleriet” av Serviceförvaltningen på Kalmar kommun. Men också förvånande att ingen förvaltningschef reagerat på denna hantering.

  Thoralf Alfsson (SD)

  Mer info
 • Debattartikel angående torghandeln

  Debattartikel publicerad i Barometern om torghandeln som inte följer den lokala ordningsstadgan.

  http://www.barometern.se/debatt/ordningsstadgan-ska-foljas/

  Jag har under de senaste veckorna besökt Stortorget i Kalmar flera fredagar vid tiden för fredagsbönen i källarmoskéen, för att se hur torghandeln fungerar. Torghandeln domineras av personer med utländsk bakgrund, såväl torghandlare som kunder. Enligt Kalmar kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel så får den bedrivas helgfria vardagar mellan klockan 08:00 till 18:00.

  Under långfredagen pågick dock denna torghandel som en vanlig fredag. Någon hänsyn till vare sig att det var en helgdag eller till den lokala ordningsstadgan togs inte av torghandlarna med utländsk bakgrund. Helt respektlöst, inte minst med tanke på att domkyrkan finns på bara ett fåtal meters avstånd från torghandeln. I domkyrkan hölls långfredagsgudstjänst 11:00, Korsandakt 15:00 och Vesper, Jesu död och begravning 18:00. Jag hade förväntat mig att Svenska Kyrkan protesterat mot torghandeln under långfredagen och klagat till ansvariga på Kalmar kommun men de kanske är så luttrade att de inte reagerar längre.

  Dessutom använder många av torghandlarnas kunder Stortorget som parkeringsplats när det utför sina inköp. Jag har påpekat detta för parkeringsvakter men de bryr sig uppenbarligen inte om detta oskick. Det skall finnas en utsedd torgmästare av Kalmar kommun men jag tror att han behöver läsa på om de lokala ordningsföreskrifterna när det gäller torghandeln. Torgmästaren borde givetvis i förväg ha informerat om att torghandeln inte var tillåten under långfredagen. Eller är det som en ansvarig person på Kalmar kommun sa ”vågar du säga till torghandlarna”. Är det så att dessa torghandlare omgående drar fram ”rasistkortet” om någon klagar eller påpekar vilket regelverk som gäller för torghandeln?

  Enligt den lokala ordningsstadgan ges kommunen en möjlighet att bötfälla de som inte följer ordningsstadgan enligt §13. ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.”

  Kommer Kalmar kommun använda sig av denna möjlighet? Handeln på långfredagen finns dokumenterad med foto.

  Jag har även förundrats över de mycket låga priserna på frukt och grönsaker. Som exempel kan nämnas 10 kronor/förpackning för vindruvor, citroner 10 kronor/kg och tomater 10-15 kronor/kg. Priserna ligger generellt på cirka 30-40 procent av vad du kan handla motsvarande vara för hos ICA, COOP eller CityGross.

  Sveriges riksdag beslutade för några år sedan om att införa en lag om kassaregister även för torghandeln. Som torghandlare är man inte befriad från moms, skatter och arbetsgivaravgifter. Jag hoppas att Skatteverket verkligen kontrollerar att lagen om kassaregister även fungerar i praktiken. Gör Skatteverket överhuvudtaget några kontroller av torghandelsföretagare eller vågar Skatteverkets tjänstemän inte heller göra det?

  Är det en ny grupp av ”skattefrälse” som håller på att växa fram även i Kalmar?

  Thoralf Alfsson (SD)

   

  Mer info
 • Kalmar kommun ska inte stödja tiggare

  Vår debattartikel angående att Kalmar kommun inte skall stödja de romska tiggarna har publicerats av Barometern. Läs den här eller på nedanstående länk.

  http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kommun-ska-inte-stodja-tiggare/

  Det är hög tid att Kalmar kommun slutar att vara både blåögda och naiva när det gäller de tiggande romerna. Enligt uppgifter i media så skall nu Socialförvaltningen inleda ett samarbete med Stadsmissionen och andra aktörer när det gäller tiggarna i Kalmar. Målet är uppenbarligen att starta ett härbärge. Detta trots att majoriteten under hösten tog ett beslut om stängning av det som kallats Salvelägret, där Kalmar kommun upplåtit mark för uppställning av husvagnar och tillhandahållit sanitära funktioner och el utan kostnad.

  Under hösten har det visat sig att flera av de boende vid Salvelägret gjort sig skyldiga till stölder och inbrott. I två domar under hösten har ett flertal personer med koppling till Salvelägret dömts för stölder och häleri. I samband med stängningen av Salvelägret kontrollerades två skåpbilar vid färjelägret i Trelleborg. Skåpbilarna visade sig innehålla stora mängder stöldgods som enligt åklagaren kommer från ett 10-tal inbrott i Kalmar med omnejd. Bland annat har kommunens eget bolag Kalmar Vatten AB utsatts för ett inbrott av stöldligan där åklagaren beräknar värdet till minst 170 000 kronor. Andra företag är Gila Control System i Rockneby, Hansa Bygg i Kalmar, MultiBygg Sydost, Roger Johanssons Bil i Färjestaden, Scanfast i Fårbo. Utredningen har också visat att de sex häktade rumänska medborgarna har haft sin bas i Salvelägret.

  Kalmar kommun och Stadsmissionen har genom sitt stöd till Salvelägret därmed gett dessa romer goda förutsättningar att bedriva kriminell verksamhet under sin vistelse i Kalmar.

  Åklagaren säger också till media att dessa män rest ett flertal gånger mellan Kalmar och Rumänien och misstänker att det fraktats stöldgods även vid dessa resor. De sex männen är även dömda för liknande brott i Norge, Danmark, Tyskland och Rumänien.

  Jag förväntar mig att Kalmar kommun och socialförvaltningen slutar att använda mer av kommunmedborgarnas skattemedel till att ”stödja” kriminell verksamhet. Våra skattemedel skall användas till välfärden för kommunens invånare och skattebetalare, inte för rumänska medborgare.

  Om dessutom kommunens medborgare slutar med att lägga pengar i tiggarnas muggar kommer sannolikt kriminell verksamhet kopplat till den romska gruppen också upphöra, vilket säkerligen skulle uppskattas av många utsatta företagare och privatpersoner.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

  Mer info
 • Årsmöte 12 februari

  Ordförande Thoralf Alfsson föredrar verksamhetsberättelsen. Vid bordet mötesordförande Micael Foghagen och mötessekreterare Carina Falkestad.

   

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna Calmar höll den 12 februari sitt årsmöte. Mötet avlöpte lugnt och samtliga förslag från valberedningen bifölls enhälligt av årsmötesdeltagarna. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta.

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande.

  Ordförande 

  Thoralf Alfsson

  Vice ordförande

  Krister Thornberg

  Ledamöter

  Carina Falkestad, sekreterare

  Petra Gustavsson, kassör

  Tomas Trossing

  Linda Kotanen

  Micael Foghagen

  Ersättare

  Mika Kotanen

  Leif Holmberg

  Lillemor Marcus Jonsson

  Kent Petersson

   

  Mer info