Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar | Sida 4

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna i Kalmar

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar och evenemang som skett i föreningen.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Vem bygger vi för?

  Debattartikeln publicerades i Barometern den 7 november.

  Aldrig någonsin har antalet detaljplaner och planerade bostäder varit så högt i Kalmar. Just nu är ca 800 bostäder under produktion och fram till 2019 detaljplaneras för ytterligare 3 600 bostäder i Kalmar. Givetvis är det positivt att det byggs bostäder men rusar inte kommunen iväg lite för fort? Från att ha färdigställt ca 100 – 200 bostäder per år skall nu ca 1 000 bostäder färdigställas varje år. Vem skall flytta in i alla dessa bostäder?

  Enligt kommunens hemsida beräknar man att ca 2 000 personer från andra kommuner inom länet kommer flytta till Kalmar och att ca 1000 personer kommer flytta in från andra län fram till 2019. Men det blir endast drygt 3 000 personer! Eftersom vi i Kalmar kommun idag bor ca 2,11 personer per bostad innebär den planerade ökningen av bostäder att närmare 10 000 personer måste flytta in i dessa bostäder. Det fattas med andra ord minst 6 000 personer i kommunens ekvation. Är vi så trångbodda i Kalmar? Är det flera tusen människor som idag tvingas dela bostad men som i själva verket vill ha en egen bostad? Har dessa råd att bosätta sig i en nyproducerad bostad? Eller är det en stor inflyttning från utlandet som den rödgröna majoriteten planerar för. Pressar Migrationsverket och regeringen på om fler bostäder? Vem bygger vi för?

  Enligt Kalmarhems VD Britt Johansson är efterfrågan idag stor på billiga bostäder men betydligt mer begränsad när det gäller dyrare nyproducerade lägenheter. Problemet är ju att nyproducerade bostäder i dagens överhettade bostadsmarknad också blir dyra lägenheter.

  Många experter anser att vi har en bostadsbubbla som riskerar att spricka inom en nära framtid. Om den spricker kommer många i Kalmar dras med i det fallet.

  Sverigedemokraterna anser att majoriteten eller hela 7-klövern driver på en överhettning på bostadsmarknaden som driver upp kostnaderna för nya bostäder. Något som inte gynnar de som förväntas hyra eller köpa dessa bostäder. Vi anser också att det enormt stora antalet bostäder med många olika alternativa etableringar både centrala och vid Snurrom, Rifa-tomten, Karlssons äng och södra staden vid Rinkabyholm, borde innebära att centrala grönområden kan sparas. Att i den här situationen ta beslut om att bygga bostäder vid Fredriksskans är minst sagt vansinnigt! Ett idrottsområde som behövs så väl för alla gymnasieskolor och nya Linnéuniversitetet som också för de idrottsföreningar som har sin verksamhet vid Fredriksskans. Vill vi inte ha mångfald i staden?

  Att kostnaderna för att exploatera området vida överstiger de intäkter som kommunen beräknas få vid försäljningen av marken, trots rekordpris, är ytterligare ett argument för att behålla området intakt med sin snart 100-åriga historia. Dessutom tillkommer en rad projekt för att skapa nya planer och andra ytor som ersättning för Fredriksskans. Dessa kostnader är inte inräknade och mörkas av majoriteten. Majoriteten lovade dessutom bort 29 miljoner kronor av intäkterna vid markförsäljningen när kommunen förskottsutbetalade dessa till Kalmar FF i samband med den nya arenan. Men det har man ”glömt” idag!

  Nu exploateras istället Lindö för att skapa planer. Snart kommer säkert också krav på omklädningsrum, toaletter och materialförråd på natursköna Lindö från skolorna.

  Det är minst sagt förvånande att Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig värna de gröna värdena, ändå ställer sig bakom detaljplanen för Fredriksskansområdet med tanke på dess konsekvenser för alla elever och studenter i centrala Kalmar och idrottsföreningar.

  De enda som kommer göra stora vinster på denna detaljplan är privata byggföretag och privata fastighetsbolag, inte Kalmar kommun. Kalmar kommun gör istället en stor ekonomisk förlust, vilket skattebetalarna får stå för!

   

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

   

   

  Mer info
 • Tallhagen bästa platsen för ny simhall!

  Debattartikel publicerad i Barometern 20 september

   

  Att placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är ett lika stort misstag som det var att flytta Salvestaden från slottet till Dämmet.

  Placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning måste i första hand styras av målet att uppnå så stor tillgänglighet för kommunens medborgare som möjligt. Ett stort besöksantal är av allra högsta vikt för att generera så stora intäkter som möjligt och därmed minimera att driftkostnader måste täckas med skattemedel.

  De viktigaste faktorerna är då befolkningstäthet och restid. Idag bor det ca 20 000 människor inom 2 km radie från Tallhagen medan endast ca 5 000 människor bor inom en radie av 2 km från Snurrom. Ett förhållande som sannolikt kommer bestå eller förstärkas i framtiden då en kraftig förtätning av bostäder och verksamheter pågår i centrala Kalmar. Med andra ord är Tallhagen det självklara valet!

  Men även när det gäller kommunikationer är Tallhagen överlägset Snurrom. De ca 20 000 personer som bor inom 2 km från Tallhagen kan med lätthet ta sig till området till fots eller med cykel om de inte vill utnyttja stadsbussarna eller köra bil. Dessutom kan de många tusen personer som antingen studerar i centrala Kalmar eller arbetar där med lätthet ta sig till Tallhagen. Att däremot ta sig till Snurrom som ligger 6 km från centrum kräver en helt annan planering för studerande och de som arbetar i centrum om man vill besöka anläggningen i samband med sitt jobb eller skolan. För flertalet bilburna besökare innebär Snurrom en extra körsträcka eller omväg.

   

  Att majoriteten inte tar någon som helst hänsyn till det stora antalet människor som studerar vid grundskolor, gymnasier och Linneuniversitetet eller arbetar i de centrala delarna av Kalmar och som skulle få en simhall i Tallhagen inom ett bekvämt avstånd är mycket anmärkningsvärt och i våra ögon ett stort misstag som inte kan rättas till på minst 40-50 år.

  Ett av kriterierna för utredningen var även kustnära och rekreationsnära område. Även här är Tallhagen helt överlägsen en placering vid Snurrom. Tallhagen är kustnära, vilket Snurrom inte är. Vid Tallhagen finns idag redan fotbollsplaner och tennishall/tennisbanor men även en rackethall och en ny idrottshall planeras vid Tallhagen. Dessutom finns en ridanläggning och fina joggingrundor ut mot Svinö, vilket redan idag utnyttjas av väldigt många. Idag finns redan ett havsbad vid platsen som i framtiden skulle kunna utvecklas och integreras med en ny simhall i Tallhagen. Vid Snurrom saknas idag alla dessa synergieffekter.

  Tallhagsskogen utgörs av ett markområde på ca 250 000- 300 000 m2, där mindre än 10 procent skulle upptas av en ny simhall, vilken beräknas uppta ca 20 000 m2, inklusive parkeringar.

  Majoriteten tar heller ingen som helst hänsyn till att Kalmar simsällskap förordar Tallhagen då många av deras medlemmar är skolungdomar som får problem med sina resor om anläggningen placeras vid Snurrom.

  Ännu mer anmärkningsvärt är att Actic gym som enligt utredningen har 42 procent av besökarna medan simhallen har 36 procent av besökarna inte getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en ny placering av simhall och friskvårdsanläggning. Vill majoriteten sparka ut Actic gym från en framtida friskvårdsanläggning?

  Den medborgardialog som genomförts gav i stort sett ett fifty-fifty resultat men det skall också beaktas att endast ca 3 procent av Kalmars befolkning deltagit i medborgardialogen.

  Att åsidosätta alla ovanstående argument för att istället placera en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom och använda den som en bricka i stadsutvecklingen med snabba och billiga bostäder vid Snurrom och av en problematisk stadsdel i norra Kalmar med segregationsproblem är väldigt olyckligt. Något som Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom.

  Sverigedemokraterna anser att Tallhagen är den absolut bästa placeringen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

  I kommunstyrelsen den 6 september var Sverigedemokraterna det enda partiet som röstade för Tallhagen.

   

  Thoralf Alfsson (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

  Mer info
 • ÅRSMÖTE 2016

  Sverigedemokraterna Calmar har haft sitt årsmöte den 21 februari. Som mötesordförande var Martin Kirchberg från Torsås inbjuden. Årets årsmöte hölls även i år på Rasta i Kalmar. Nu börjar dock möteslokalen att bli trång så till nästa år måste vi sannolikt hitta en betydligt större möteslokal.

  Medlemsutvecklingen har varit mycket positiv under 2015 och antalet medlemmar har ökat md drygt 47 procent. Siktet är nu inställt på att medlemsutvecklingen skall fortsätta på samma sätt under 2016. I och med den nya partilokalen och att vi har Öppet hus varje måndag i partilokalen så hoppas vi att det också skall bidra till en fortsatt positiv medlemsutveckling.

   

  Vid årsmötet valdes följande styrelse för Sverigedemokraterna Calmar

  Thoralf Alfsson, ordförande

  Krister Tornberg, vice ordförande

  Carina Falkestad, ledamot och sekreterare

  Petra Gustavsson, ledamot och kassör

  Lars Petersson, ledamot

  Mikael Foghagen, suppleant

  Tomas Trossing, suppleant

  Kalle Winner, suppleant

   

  Som revisorer valdes

  Mattias B Johansson, Oskarshamn

  Bo Karlsson, Västervik

   

  Som valberedning valdes

  Sune Olsson, Ruda

  Lars Rosén, Kalmar

  Tomas Andersson, Kalmar

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlimgar 2016

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Medlemsmöten

  Vi startar upp med regelbundna medlemsmöten.

  Antalet medlemmar i vår kommunförening i Kalmar har ökat kraftigt under det senaste året. Därför har vi för avsikt att öka möjligheterna för våra medlemmar att träffa varandra och vår företrädare i kommunpolitiken och i vår styrelse.

  Vi kommer därför att hålla öppet hus i vår nya partilokal varje måndag mellan 15:00 – 20:00. Vi kommer även under vissa av dessa tillfällen ha särskild information och ibland en utomstående som informerar i olika politiska frågor.

  Om vi har något speciellt tema eller någon inbjuden gäst kommer vi informera om detta på vår webbsida och på Facebook (Sverigedemokraterna Calmar).

  Vi bjuder givetvis också på fika eller något ätbart vid dessa medlemsträffar.

  Vi startar upp måndagen den 2 november.

  Är du intresserad av att komma så kan du mejla på kalmar@sd.se eller ringer du Thoralf Alfsson på 072-5179099 eller Krister Thornberg på 073-3705369 eller Carina Falkestad på 070-5498556 för information om var vår lokal finns eller om du har några andra frågor.

  Mer info
 • Budgetreservation för 2016

  Vår budgetreservation är inlämnad och behandlas vid budgetfullmäktige den 15 juni.

  Läs vår budgetreservation.

  Mer info
 • Debattartikel angående bostäder på Fredriksskansområdet

  Många storstäder har det men i Kalmar gör den politiska majoriteten tillsammans med flera allianspartier allt för att förstöra förutsättningarna inför framtiden. Gröna lungor och gröna ytor skall bebyggas med bostäder i ”storstaden” Kalmar. Allt under parollen och modeordet ”förtätning”. Precis som vi skulle vara så fruktansvärt trångbodda i Kalmar, att vi måste bebygga dessa för stadens karaktär så viktiga gröna ytor.

  Det rödgröna styret under ledning av Johan Persson värdesätter inte de gröna lungorna i Kalmar. Under de senaste åren har flera gröna ytor, skogsdungar, barns små fotbollsplaner men även parkeringsplatser blivit byggarbetsplatser. I majoritetens budgetförslag för 2016 finns ett stycke med rubriken ”Ett grönare Kalmar”. Men det finns inte ett end ord om vare sig skapande eller bevarande av de gröna lungorna eller parkerna och inte heller deras betydelse.

  Boverket skriver i sin vision 2025 om grönområden.

  ”De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som luftrenare och ljuddämpare. ” 

  Sverigedemokraterna satte ner foten när det gällde Gota Medias mediehus vid parken intill Systraströmmen och tillsammans med en privat sakägare lyckades vi fördröja detaljplanen genom överklagande så att Gota Media ställde in sina planer och istället nu renoverar sina befintliga lokaler. SD har sagt ja till flera av de senaste beslutade detaljplanerna då en viss förtätning kan vara bra och positiv för utvecklingen men det finns givetvis gränser.

  Nästa stora gröna yta som majoriteten vill exploatera är Fredriksskansområdet, med ca 200 bostäder i en ”första” etapp. Sverigedemokraterna kommer säga nej till denna detaljplan. Vi anser att Fredriksskansområdet tillsammans med Lindö och Malmfjärden skall utgöra en grön oas i centrala Kalmar, även i framtiden. I de centrala delarna av Kalmar finns idag universitet och många gymnasieskolor för tusentals elever. Fredriksskansområdet fyller en viktig funktion för alla skolelever men även för invånarna i stadskärnan där betydelsen för folkhälsan inte får negligeras.

  Kalmar håller även på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden när nu inte bara hundar utan även hästarna skall göra entré, förutom musikkonsert med Roxette.

  Fredriksskansområdet anser vi även utgör en del av Kalmars kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara.

  Den politiska majoriteten försöker i sina utspel förminska omfattningen av bostadsbebyggelsen på Fredriksskansområdet. För att minska motståndet mot byggplanerna har det nu läckt uppgifter om att också en badplats skall anläggas i området. Minst sagt populistiskt! Sverigedemokraterna anser att det bokstavligt är att kasta skattebetalarnas pengar i sjön. Det finns redan badplatser inom promenadavstånd, på Kattrumpan och Ängö. Därutöver finns ju också badet vid Kalmarsundsparken i närområdet som kommunen gjort till en fin och attraktiv badplats.

  London har Hyde Park, New York har Central Park, Sydney har Royal Botanic Garden. Alla stora gröna ytor och lungor placerade i stadskärnorna. I Stockholm finns Gärdet och Djurgården, Göteborg har heden, alla centralt placerade i städerna. Det vore märkligt om vi i lilla Kalmar inte kunde bevara en enda större grön yta för idrott, fritidsaktiviteter och evenemang i de centrala delarna av staden. Utveckla istället området för dess ursprungliga syften. Det vore en katastrof för Kalmar och kommande generationer om Fredriksskansområdet bebyggs. Det går aldrig att göra ogjort!

   

  Sverigedemokraternas

  Kommunfullmäktigegrupp i Kalmar

   

  Thoralf Alfsson, SD

  Kjerstin Berggren, SD

  Lars Rosén, SD

  Petra Gustavsson, SD

  Krister Thornberg, SD

  Lars Petersson, SD

   

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2015

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Landshövdingens nyårshälsning: ”Vi är beroende av invandring”

  Landshövding Stefan Carlssons nyårshälsning till Kalmar läns invånare publicerades i Barometern inför nyårshelgen. Det var väldigt många som lyfte på ögonbrynen när man läste nyårshälsningen. Läs nyårshälsningen på följande länk.

  Nyårshälsningen föranledde Thoralf Alfsson att skriva nedanstående svar till landshövding Stefan Carlsson vilket publicerades i Barometern den 8 januari. Länk till svar.

  ”Landshövding Stefan Carlssons nyårshälsning andas tyvärr mycket politisk korrekthet och den klingade illa i mångas öron. Hans tilltro och respekt för länets invånare är inte särdeles hög. Att länet skulle vara beroende av invandringen från utlandet och att länets familjer inte klarar av att föda barn i tillräcklig utsträckning är minst sagt kränkande mot den befolkning som landshövdingen skall företräda. Med rätt familjepolitik som värnar kärnfamiljen och barnfamiljernas ekonomiska förutsättningar tror jag att antal barn i familjerna skulle växa.

  ”Med för liten invandring får vi stora problem i framtiden. Om länet ska kunna utvecklas måste vi få hit fler människor. För mig är det tydligt att det är invandringen som måste stå för föryngringen.”

  Invånarna i Kalmar län klarar inte av att utveckla länet utan det krävs uppenbarligen invandring från tredje världen för att utvecklingen skall ta fart enligt landshövdingen.

  Det är inte antalet huvuden i Kalmar län som är det viktiga utan antalet som vi kan sysselsätta med riktiga arbeten. Lågutbildade människor utan kunskaper i svenska språket kommer sannolikt inte hitta något egen försörjning i länets arbetsmarknad, utan snarare hamna i utanförskap och försörjningsstöd och därmed öka belastningen på kommunerna.

  Enligt Arbetsförmedlingen finns det idag drygt 15 000 arbetssökande i Kalmar län. Av dessa var nästan 9 000 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Ytterligare ca 1000 personer hade så kallade nystartsjobb. Arbetsförmedlingens kostnader uppgår till miljardbelopp bara inom Kalmar län. Invandringspolitiken kostar ytterligare miljarder kronor i Kalmar län, ändå anser landshövding Stefan Carlsson att vi behöver invandring för att utveckla länet. Det är cyniskt av landshövdingen.

  Jag anser att vi i första hand behöver fler företag och arbetstillfällen. Det är där resurserna och miljardbeloppen skall sättas in för att skapa riktiga arbetstillfällen, inte till en skenande massinvandring. Finns bara jobben så får vi även en positiv befolkningsutveckling i Kalmar län.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna”

  Mer info