Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar | Sida 6

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna i Kalmar

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar och evenemang som skett i föreningen.

 • Sverigedemokraterna i Kalmar län bildar eget distrikt

  Söndagen den 23:e oktober blev en historisk dag för Sverigedemokraterna i Kalmar län, då partiets medlemmar från Kalmar län samlats för att bilda ett eget distrikt. Tillskillnad från processen kring regionalisering av Sverige där övriga partier jobbar kring parollen desto större desto bättre, så väljer Sverigedemokraterna lokalt att hålla sig till subsidiaritetsprincipen.

  Den valda distriktsstyrelsenKalmar län har tidigare tillhört distrikt Syd som omfattar Skåne, Halland och Småland. Sedan en längre tid tillbaka så har en avknoppningsprocess pågått där Halland, Jönköpings län och Kalmar län påbörjat bildandet av egna distrikt. Nu är alltså denna process avslutad och partiet har fått ytterligare ett nytt distrikt.

   

   

   Från vänster: Bo Karlsson (Västervik), Thoralf Alfsson (Kalmar), Mattias B Johansson (Oskarshamn),  Claus Zaar (Mörbylånga) och Sandor Högye (Vimmerby)

   

   

   Efter att den formella delen av bildandemötet var avklarat så avrundades det med kaffe och kaka, varvat med intressanta diskussioner mötesdeltagarna emellan.

   

   

   

  Till styrelsen valdes:
  Mattias Bäckström Johansson (Ordförande)
  Thoralf Alfsson (Vice ordförande och kassör)
  Claus Zaar (Andre vice ordförande)
  Bo Karlsson (Sekreterare)
  Sandor Högye (ordinarie ledamot)

  Sune Olsson (Suppleant) 
  Micael Foghagen (Suppleant)
  Karina Falkestad (Suppleant) 
  Kerstin Högye (Suppleant)
  Göran Gustafsson (Suppleant)

  Till valberedning valdes:
  Leif Gustavsson
  Tomas Holmberg
  Pierre Dahlberg

  Till revisor valdes:
  Anders Erlandsson

  Till revisorsuppleant valdes:
  Barbro Högberg

  Mer info
 • Trumpeten som genussymbol

  Att män och kvinnor är lika mycket värda, att män och kvinnor skall ha exakt samma valmöjligheter i livet, att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och skyldigheter och att kvinnor såväl som män skall ha rätt att känna sig trygga och vara befriade från våld, förtryck och kränkande behandling är för oss Sverigedemokrater en fullständig självklarhet.

   

  Tyvärr så är dock dessa principer inte längre lika självklara i det övriga samhället. Trots exempel på omfattande och ytterst allvarliga kränkningar mot kvinnors liv, hälsa och trygghet i Sverige, så råder en märklig tystnad bland svenska feminister i dessa frågor. De svenska feministerna tycks istället bränna nästan allt sitt krut på att ”dekonstruera könsrollerna” och på att problematisera alla områden och företeelser där män och kvinnor beter sig olika på något sätt.

  Istället för att på allvar blåsa till strid mot hedersförtrycket, så har den svenska genuskommittén tillsatt en utredning som skall granska ”Trumpeten som genussymbol” där man skall ”problematisera manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som en markör för manlighet”. Jo, det är faktiskt sant…

  Istället för att kräva krafttag mot tvångsgifte oroar man sig över saker som att det är ”för många” kvinnor på språkvetarprogrammen och för många män på ingenjörsutbildningarna.

  Istället för att förklara krig mot våldtäktsepidemin och gå till botten med dess orsaker kräver man ”icke könskodade lekplatser” på våra förskolor. Man ser det nämligen som ett stort problem att pojkar och flickor redan i förskolan leker olika sorters lekar och använder olika redskap och leksaker. För att få stopp på denna styggelse har genusvetarna föreslagit att barnen borde tvingas att leka mycket mer ute i skogen eftersom man där har sett att pojkars och flickors lekar blir lite mer likartade. Tyvärr skulle det dock inte räcka att tvinga ut alla barn i skogen hela tiden, eftersom man även under skogsvistelserna har noterat att flickor i högre grad leker ”mamma, pappa, barn” och olika omhändertagande djurlekar medan pojkarna i högre utsträckning leker krigslekar. Enligt bland andra högskoleadjunkten Eva Ärlemalm-Hagsér måste man därför gå vidare i arbetet med att ”studera och utmana barnens lekande”, så att de till slut lär sig att leka helt rätt och könsneutralt. I detta syfte skickar man nu ut en skattefinansierad kader av genusvetare och genuspedagoger på våra förskolor som filmar och bedömer våra barn. Skulle det till exempel visa sig att det är fler pojkar än flickor som först tar sig ut på lekplatsen när rastklockan ringer, ja då måste detta naturligtvis åtgärdas. Pojkarna måste stoppas i dörren och sedan får man under ordnade former se till att släppa ut varannan pojke och varannan flicka…

  För oss Sverigedemokrater är dock inte jämställdhetsarbete synonymt med att staten skall tvinga män och kvinnor att bete sig exakt likadant från vaggan till graven. Vi ser inga problem med att män och kvinnor gör olika val i livet eller beter sig på lite olika sätt. Inte så länge dessa val och detta beteende är självvalt och inte så länge det finns möjlighet och utrymme för den som vill bryta mot normen att också göra så. Nej, vi Sverigedemokrater tänker under den kommande mandatperioden fokusera all vår energi på att bekämpa de riktigt allvarliga hoten mot kvinnors liv, hälsa och trygghet. Vi tänker inte spela med i kören av genustrumpeter.

  Mattias Karlsson (SD)

  Thoralf Alfsson (SD)

  Mer info
 • NYTT VRAKPRIS PÅ KOMMUNAL MARK

  Vid kommunstyrelsens möte den 9 november beslutades om en ny markförsäljning till vrakpris. Men det mest anmärkningsvärda är att försäljningen strider mot det beslut om markpriser som togs den 18 juni 2007 i kommunfullmäktige för Östra Vimpeltorpet (Ljusstaden).

  En enig kommunstyrelse beslutade om försäljningspriset på 1 352 000 kronor utan att någon av de ca 25 närvarande politikerna eller ca 15 tjänstemän hade något att invända. Köparen är Kärnhem AB som har planer på att bygga WTC på Kvarnholmen. Kan detta vara orsaken till att tystnaden var total när detta beslut klubbades av Johan Persson?

  Kärnhem AB planerar att bygga 17 villor i upplåtelseformen bostadsrätter i Östra Vimpeltorpet. Enligt de i kommunfullmäktige beslutade markpriser skall tomter för friliggande villor säljas för 400 000 kronor/st.  Med detta pris skulle den verkliga köpeskillingen vara 17 * 400 000 = 6 800 000 kronor.

  Kommunen ger med andra ord en rabatt på 5 448 000 kronor till Kärnhem AB. Ett fullständigt horribelt beslut i kommunstyrelsen. Tyvärr har jag själv ingen yttranderätt i kommunstyrelsen, där Johan Persson tidigare nekat mig att yttra mig under debatter, utan jag får finna mig i att bara vara åhörare.

  Denna markförsäljning kommer inte att behandlas av kommunfullmäktige så jag får försöka påverka beslutet genom insändare och min blogg. Dessutom kommer Sverigedemokraterna i Kalmar att överklaga detta beslut till Länsrätten i Kalmar så snart beslutet anslås på kommunens anslagstavla och kräva att de i kommunfullmäktige beslutade markpriserna även skall gälla Kärnhem AB.

  Thoralf Alfsson

  Sverigedemokraterna

  Kalmar.

  Artikeln är publicerad i Barometern och Kalmar Läns Tidning

  Mer info
 • FANERDUN FÅR JÄTTERABATT PÅ MARKOMRÅDE

  Insändare publicerad i Barometern och Östran 5 september och i Kalmar Käns Tidning 7 september.

  Nästa markområde som Fanerdun skall köpa av Kalmar kommun enligt investeringsavtalet är ett markområde som skall bebyggas med bostäder för de kinesiska investerarna. Markområdet är på 60.000 m2 och motsvarar alltså ca 10st fotbollsplaner.
  På detta område skall Fanerdun bygga ca 300 lägenheter om ca 60-70 m2 vardera. Endast kineser skall tillåtas på i detta område, detta har varit ett krav/önskemål från Fanerdun och Mr Luo. Givetvis har Kalmars styrande inte något emot detta bostadsprojekt och dess utformning som går helt och hållet emot allt vad integrationspolitik innebär.
  Mr Luo och Fanerdun får köpa detta mycket attraktiva markområdet vid Vimpeltorpet och med bara ca 500-700 m till Kalmar sund för det facila priset av 6,6 miljoner kronor (110 kronor/kvadratmeter).

  Den 18 juni beslutade Kalmar kommunfullmäktige om nya priser för markförsäljning i Östra Vimpeltorpet enligt följande: Flerbostadshus för 800 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA)
  Radhus/Kedjehus för 300.000 kronor/styck. Friliggande villor för 400.000 kronor/styck.

  Om vi nu gör ett litet räkneexempel och tänker oss att Fanerdun tänker bygga kedjehus med 2 lägenheter i varje hus.

  I detta fall skulle det behövas 150st kedjehus för att få 300 lägenheter och priset för marken skulle i så fall vara 150st * 300.000 kronor = 45,0 miljoner kronor.

  Om Fanerdun skulle bygga enbart flerbostadshus om 60-70 m2 så tillkommer även utrymmen som samlingslokaler, tvättutrymmen, förråd, trapphus o.s.v. Detta innebär att den genomsnittliga bruttoarean sannolikt hamnar runt 100 m2 per lägenhet.

  I detta fall skulle den totala bruttoarean bli 300st * 100m2 = 30.000m2 och priset skulle i detta fall bli 30.000m2 * 800 kronor = 24 miljoner kronor.

  I den detaljplan som finns för området och den ideskiss som Fanerdun lämnat in till kommunen är det en kombination av bostäder vilket borde innebära att priset borde hamna någon stans mellan 24-45 miljoner kronor för detta markområde.

  Fanerdun Group AB får med andra ord en rabatt av kommunen på minst ca 17 miljoner kronor!

  Det pris som Fanerdun får betala är upprörande lågt! Det handlar om kommunens mark eller med andra ord Kalmars innevånares mark. De förtroende valda politikerna är satta att förvalta kommunens tillgångar på bästa sätt men här har de styrande misskött sig när investeringsavtalet undertecknades den 19 augusti 2006.
  I den ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i med ett beräknat underskott på ca 60 miljoner kronor för 2007 kan man inte skänka bort markområden till vrakpriser.
  Eftersom Fanerdun inte följt investeringsavtalet angående övertagandet av detta markområde borde kommunen kräva en omförhandling av priset på detta markområde enligt de nya priserna från den 18 juni 2007.

  Mer info
 • Hembygdsföreningar diskrimineras av kommunen.

  Insändare publicerad i Barometern 18 juli och Kalmar Läns Tidning 13 juli.

  Under våren kallades kommunens politiker till ett möte av företrädare för kommunens 10 hembygdsföreningar. Anledningen till mötet var att göra politikerna uppmärksamma på hembygdsföreningarnas svåra ekonomiska situation och det förfall som pågår av vårt kulturella arv. Huvudorsaken är som oftast brist på pengar för att underhålla byggnader och föremål som är i föreningarnas ägo eller skötsel.
  Vid kommunfullmäktige den 18 juni klubbades budgeten för 2008 av vänstermajoriteten i Kalmar och dessvärre får hembygdsföreningarna inte en enda krona i driftsbidrag. År 1995 togs ett beslut av vänsterstyret i Kalmar att våra hembygdsföreningar inte längre var berättigade/behov av bidrag och sedan dess har de fått klara sig utan bidrag.

  Det som jag finner mycket anmärkningsvärt är att under alla år sedan 1995 har invandrarföreningar varit berättigade till driftsbidrag och dessa invandrarföreningar har ju i princip samma syfte med sin verksamhet som hembygdsföreningarna att just bevara sin kultur. Sedan 1995 har det anslagits ca 1 500 000 kronor till invandrarföreningar medan våra hembygdsföreningar inte fått en enda krona. Kanske vore det på sin plats att anmäla kultur o fritidsnämnden och dess ordförande för etnisk diskriminering av hembygdsföreningarna.
  Kommunen tycks istället varit fullt sysselsatt med att skapa en konstlad och jippobetonad verksamhet som Salvestaden istället för att lägga resurser på vårt verkliga kulturarv som byggnader, föremål och platser som våra hembygdsföreningar förvaltar.
  Som nog de flesta vet kommer notan för Kalmars innevånare sluta på ca 20 miljoner kronor för den havererade medeltidsstaden Salve, tänk vad mycket hembygdsföreningarna kunde gjort för en bråkdel av den summan.

  Jag anser att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som styr i Kalmar skall ta sitt ansvar och ge hembygdsföreningarna minst lika mycket i bidrag som invandrarföreningarna fått de senaste åren och även en kompensation för de senaste 13 åren.
  Men om socialdemokraterna har samma inställning till vår kultur och historia som dess partiledare Mona Sahlin som uttryckte sig på följande sätt 2002 enligt Euroturk (Turkiska ungdomsförbundets tidning).
  ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en historia, någonting som binder er ihop. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”
  Då kan nog hembygdsföreningarna titta i stjärnorna efter några bidrag, för då är det helt andra prioriteringar som gäller.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar

  Mer info
 • Pubkväll

  Den 13 juni hade vi en pubkväll för medlemmar och andra intresserade från Kalmar och Öland.
  Vi träffades vid 18-tiden på en pub i Kalmar och avhandlade diverse diskusioner om både det ena och det andra över en öl eller ett glas vin och en bit mat. Några av oss fortsatte sedan till en annan pub och avnjöt ytterliggare någon öl.
  Alla var överens om att det var en trevlig träff, så vi bestämde omgående att vi skulle göra om det en gång till.
  Vi kommer att träffas igen i mitten av juli för en enkel pubkväll, om du är intresserad att komma kan du kontakta Thoralf Alfsson på tel 0480-20773 eller mail thoralf.alfsson@telia.com

  Mer info
 • Kommunfullmäktige 27 november

  Kostnaderna för invandringspolitiken tabu i kf och media?
  På måndagens kommunfullmäktigemöte i Kalmar avhandlades frågan om s.k. ensamkommande flyktingbarn. I media har det förekommit oriktiga uppgifter om att sd försökte stoppa förslaget. Vad jag yrkade i mitt inlägg var en återremiss (inte avslag) till kommunstyrelsen p.g.a. att det saknades uppgifter om kostnader och även intäkter. En budget för verksamheten saknades med andra ord, det fanns endast migrationsverkets regler om ersättningar till kommunerna med i förslaget men det ger ingen klar bild av vilken summa som kommunen får i ersättning och om kommunen blir tvungna att skjuta till egna kommunala skattemedel.
  Flera ledamöter bland annat (Nasim Malik (s), Dzenita Abaza (s) och Nadja Mirghasemi (kd) höll på förhand skrivna ”brandtal” om flyktingmottagning som utgick från att sd yrkat på avslag i kf, vilket kändes lite märkligt när vi endast yrkat på återremiss för att belysa kostnaderna för detta flyktingboende. En av de ledamöter som var mest irriterad var moderaten Jonas Lövgren i sin kritik av sd. Jag trodde att moderaterna var mer intresserade av kostnaderna för samhället vad det gäller vår invandringspolitik men även för de nya moderaterna tycks det vara tabu att diskutera kostnaderna. Möjligen berodde Jonas Lövgrens agerande på att jag citerade delar av en moderatmotion i riksdagen angående vuxna personers hänsynslösa utnyttjande av barn i asylprocessen vilket tydligen inte vara uppskattat.
  Ersättningarna från migrationsverket blev i vilket fall lite mer klarlagda av Birgitta Elfströms sammanställning även om den var långt ifrån komplett. Av den framgår det att den största enskilda ersättningen tydligen varit okänd för media då den inte förekommit där. Våra lokala journalister tycks inte vara så duktiga på undersökande journalistik eller om ämnet kanske är tabubelagt även där. Om Kalmar kommun tecknar avtal om 8 platser för s.k. ensamkommande flyktingbarn erhåller kommunen bland annat 1500 kronor/dygn och plats vilket ger nästan 4,5 miljoner kronor/år. Utöver det erhåller kommunen 500 000 kronor/år i fast ersättning, ca 450 000 kronor/år i ersättning för skolan, ca 450 000 kronor/år om alla 8 platser belagda och ca 250 000 kronor i utredningsersättning. Summeras detta ger det ca 6 miljoner kronor/år, utöver detta tillkommer ej specificerade ersättning för transportkostnader, sjukvård, tandvård, god man, stödinsatser och extraordinära kostnader. Den slutliga ersättning eller kostnaden för samhället enligt min bedömning landar någonstans mellan 6,5 – 8,0 miljoner kronor/år eller ca 800 000 – 1 000 000 kronor/år och barn.
  Med mitt yrkande på återremiss ville jag klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet även om kommunen får full kostnadsersättning från staten. Oavsett om det betalas med kommunala medel eller statsbidrag är det våra gemensamt inbetalde skattemedel som används. Med tanke på att det anländer mer än 100 barn/månad kan kostnaden för samhället öka med 100 miljoner/månad om inget förändras.
  Inte undra på att det saknas resurser till skolan, vården och omsorgen om våra gamla! Det finns en smärtgräns i hur mycket vårt lilla land klarar av i kostnader för dagens invandringspolitik.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar

  Mer info
 • Insändare till Barometern/OT och Nyheterna/Östran

  Valfjä(s)kande med muslimer.
  Socialdemokraternas valfjäskande för muslimska väljare blir allt mer tydlig i valrörelsen.I samband med skolavslutningarna kunde vi höra flera socialdemokratiska politiker stödja DO (diskrimineringsombudsmannen) förslag om att skolavslutningen inte skulle ske i kyrkan och att psalmen ?Den blomstertid nu kommer? inte fick sjungas p.g.a. att det kunde vara kränkande mot invandrargrupper. Socialdemokraterna tycks hellre lyssna på muslimska organisationer än våra kristna. I SVT:s uppdrag granskning kunde vi se hur socialdemokratiska broderskapsrörelsen samarbetar med muslimska organisationer för att vinna väljare med hjälp av statliga pengar.

  I förra veckan blev den av socialdemokraterna utsedda ensamutredaren Masoud Kamalis (invandrare från Iran) utredning om integrationen offentlig och den kan bäst sammanfattas med svenskfientlighet. Om förslagen istället varit omvänt hade den med allra största sannolikt kalltats rasistisk. Att utredningen blir offentlig under valrörelsen är ingen slump utan planering från socialdemokraterna. Om dessa förslag blir verklighet så kommer svenskar att diskrimineras på en rad områden t.ex. vid anställningar till offentliga arbetsplatser som kommunen, sjukvården, skolan etc. Kritiken har varit stark mot utredningen men från socialdemokratiska politiker har inte kritiken varit så högljud.

  När sedan de lokala s-politikerna i Kalmar Nasim Malik och Birgitta Elfström föreslår att skolan skall vara stängd under muslimska helgdagar är måttet mer är rågat. Socialdemokraterna verkar inte dra sig för att radera ut vår svenska själ och identiteten i sitt valfjäskande för invandrargrupper. Som väljare har du den 17 september möjligheten att vissa socialdemokraterna att detta inte är svenska folkets vilja.

  När sedan Göran Persson kommer till Kalmar 30/8 väljar socialdemokraterna att platsen för statsministerns tal skall vara Norrlidens centrum. Klarare än så kan man inte vara med att tala om vilken grupp av väljare som s satsar på.
  Arbetarpartiet håller på att omvandlas till ett invandrarparti med starka band till muslimska organisationer.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar

  Mer info
 • Sverigedemokraterna inte bara invandringspolitik.

  Debattartikel publicerad i Barometern/OT 19 juli.

  I den rådande debatten framstår det i media som SD:s enda politiska fråga är invandringspolitik. Givetvis är SD mycket mer men invandringspolitiken är en central fråga för oss och anledningen till detta är att massinvandringen till Sverige kostar oerhört stora summor pengar av våra gemensamma skattemedel. Det finns beräkningar gjorde av olika personer/organisationer som kommit fram till allt från ca 30 miljarder till hela 269 miljarder/år. Det märkliga är att regeringen eller riksdagen aldrig velat göra en beräkning av invandringens kostnader. Genom att minska dessa kostnader så kommer SD få möjlighet att finansiera en rad förändringar i samhället.

  En trygg och meningsfull ålderdom.
  De svenska pensionärerna är en grupp vars villkor försämrats mer än andra grupper och allt fler drabbas av otrygghet och våld. Det har blivit svårare att få tillgång till vård och omsorg för de äldre som inte längre klarar sig själva. SD vill bland annat följande.
  – Kraftigt höja pensionerna för de pensionärer som har det sämst ställt.
  – Större valfritt och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
  – Inrätta en pensionärsminister.

  Familjen är hjärtats fosterland.
  Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets världen i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Familjens valfrihet inskränks av ideologiska skäl. SD vill bland annat följande.
  – Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet.
  – Värna om varje barns rätt till en mor och en far, vilket bland annat innebär en återgång från besluten om att ge samkönade par adoptionsrätt och lesbiska par rätt till insemination.
  – Verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen.
  – Helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

  En trygg och kunskapsinriktad skola.
  Sverigedemokraterna ser med oro på den av socialdemokrater misslyckade skolpolitiken. Allt fler går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbing, mobiltelefonrån och sexuella trakasserier breder ut sig i skolan. SD vill bland annat följande.
  – Öka lärarnas möjligheter att upprätthålla en trygg ordnad arbetsmiljö.
  – Betyg införs i ordning och uppförande.
  – Verka för småskalighet i grundskolan.
  – Avveckla den skattefinansierade hemspråksundervisningen.

  En värdig vård för alla.
  Den svenska vården lider i dag av stora ekonomiska och strukturella problem. I vissa landsting har nedskärningarna gått så långt att man tvingas upprätta listor över de sjukdomar man anser sig ha råd att bota. Vårdköerna skapar lidande och oro hos patienter och deras anhöriga och stress och utbrändhet bland vårdpersonalen. SD vill bland annat följnade.
  – Korta vårdköerna genom att tillföra ekonomiska resurser.
  – Tillåta seriösa privata men offentligt finansierade vårdalternativ.
  – Rationalisera vårdbyråkratin.
  – Avskaffa landstingen och överföra de insparade resurserna till vården.

  Trygghet genom tillväxt.
  Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en företagsfientlig politik har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, stora brister i välfärden och en stor statsskuld.
  Bristerna i den svenska ekonomin måste omedelbart åtgärdas om inte effekterna på den svenska välfärden skall bli förskräckande vid nästa lågkonjuktur. SD vill bland annat följande.
  – Förbättra villkoren för småföretagarna.
  – Sänka arbetsgivaravgiften.
  – Sänka fastighetsskatten och inkomstskatten för låginkomsttagare.
  – Verka för minskad utflyttning av svenska arbetstillfällen till andra länder.

  Krafttag mot brottsligheten.
  Den grova och allt mer omfattande brottsligheten utgör idag det kanske största hotet mot medborgarnas trygghet. Nedskärningar inom rättsväsendet har genomförts i flera etapper.
  SD vill bland annat följande.
  – Kraftigt skärpa straffen för grova och upprepade brott.
  – Sänka straffrättsåldern.
  – Stärka gränsskyddet och utöka antalet poliser samt deras resurser och befogenheter.
  – Utvisa alla utlänningar som begår grova eller upprepade brott och låta dessa avtjäna sina straff i hemlandet.

  Låt Sverige förbli Sverige!
  Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. EU-medlemskapet och den oansvariga nedrustningen av det svenska försvaret utgör ett allvarligt hot mot vår frihet och självständighet. SD vill bland annat följande.
  – Värna Sverige som en fri, självständig och neutral stat.
  – Motverka framväxten av en europeisk enhetsstat.
  – Hålla Sverige utanför EMU och Nato.
  – Återupprusta det svenska försvaret.

  Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre eller en borgerlig regeringsbildning efter valet den 17 september får vi politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att komma till rätta med landets problem. Det finns dock ett alternativ! Sverigedemokraterna.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar

  Mer info